Lekce 2: L’UFFICIO

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu z oblasti administrativy a kancelářské práce.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

 • Popis kancelářských dovedností
 • Udělování pozitivních i negativních instrukcí
 • Kancelářské role

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

účetní
denní plán, harmonogram
vedoucí
kalendář
hotové peníze
daňový poradce, účetní (samostatně výdělečná osoba)
měna, valuta
kurýr
diář
úsek/úřad
psací stůl
e-mail
obálka
fax
soubor/archiv
společnost, firma
desky, šanon
centrála (společnosti)
faktura
etiketa, nálepka
uspořádání, rozmístění
dopis
pošta
vedení (společnosti), ředitelství
ředitel
marketing
schůze
poznámka
vzkaz
zápis, protokol
kancelář
kancelářské potřeby
přepážka
osobní asistent
fotokopírka
fotokopie
pošta
tisková zpráva
tisk
tiskárna
výkaz, účetní zpráva
prodeje
pracovní doba, úřední hodiny
sekretářka
písařka na stroji
podpis
schopnost
personál
razítko/poštovní známka
kancelář, úřadovna
archivovat
zrušit
podepsat
psát na stroji
pracovní stanoviště

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?

Poslechová cvičení

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

Al giorno d'oggi le impiegate non si chiamano più dattilografe o segretarie, ma assistenti di direzione, o semplicemente assistenti. I termini dattilografa e stenografa appartengono ormai al passato, infatti le segretarie moderne hanno molti più compiti e devono possedere molte più capacità di prima. Devono saper usare programmi del computer, word processor, fogli di calcolo, database e così via, insieme alle attrezzature dell’ ufficio. In una piccola attività, la segretaria è spesso il primo punto di contatto, pertanto deve fare una buona impressione, ed essere professionale quando ha a che fare con gli ospiti.

 1. Una segretaria moderna scrive su:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Qual è l'affermazione esatta?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Che conoscenze deve avere una segretaria moderna?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Qual è l' affermazione esatta?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Quando ha a che fare con gli ospiti la segretaria moderna deve:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
DirettoreHa archiviato le fatture e spedito i promemoria al settore marketing e contabilità?
SegretariaTemo che i promemoria non siano ancora pronti, ma ho archiviato le fatture.
DirettoreLi spedisca al più presto possibile, per favore. Ha chiamato qualcuno mentre ero in riunione?
SegretariaSi, il dottor Bianchi della MegaSoft, ha chiamato per disdire il suo appuntamento. Era molto dispiaciuto. Ritelefonerà per concordare una nuova data.
DirettoreOK. Gli chieda se può venire giovedì alle 10.00.
SegretariaD’accordo.
 1. Che cosa deve ancora fare la segretaria?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Dov' era il direttore quando ha telefonato il dottor Bianchi?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Chi ha disdetto l' appuntamento?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Chi richiamerà per concordare una nuova data?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Quando può vedere il dott. Bianchi, il direttore?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
Alec StoneBuongiorno. Chiamo dalla M.I.C., Londra. Parlo con il settore contabilità?
AnnaSi, sono Anna. Come posso aiutarla?
AlecChiamavo in merito alla nostra fattura del 13 gennaio. Temo che non sia stata ancora pagata.
AnnaDi quanto era?
AlecEra di 7.896,65 sterline.
AnnaEcco perché, abbiamo bisogno della fattura in dollari. Il programma del nostro computer non ammette fatture in sterline.
 1. Dove si trova la M.I.C.?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Dove lavora Anna?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Qual è la data della fattura?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Per quale motivo ha telefonato il signor Mr Stone ?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Che problema c' è con la fattura?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Obecné porozumění

Cvičení 1: Transformace

In questo esercizio trasforma l' imperativo informale in imperativo formale.

Příklad:

Accendi la stampante.
Accenda la stampante.

Copia questa lettera.
Copi questa lettera.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

In questo esercizio trasforma l' imperativo affermativo in negativo e viceversa.

Příklad:

Accendi la stampante.
Non accendere la stampante.

Copia quelle lettere.
Non copiare quelle lettere.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Cambia il verbo da singolare a plurale.

Vysvětlení:

La forma di cortesia per rivolgersi a più persone, è ormai diventato il voi, ossia la seconda persona plurale (come per le situazioni informali). Fino a qualche anno fa si usava il Loro, che è però rimasto solo in forme come "I signori desiderano?", "Che cosa prendono?", etc., dette dal personale di servizio di bar, ristoranti e alberghi.

Příklad:

Accendi il computer.
Accendete il computer.

Copia quelle lettere.
Copiate quelle lettere.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 4: Nahrazování

Esercitati con il passato prossimo

Příklad:

spedire la posta Hai spedito la posta?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:

La disposizione e l'organizzazione di un ufficio dipendono dalla tipologia dei servizi forniti e dalle dimensioni dell' impresa. Una grande azienda può disporre di spazi aperti fra le postazioni di lavoro. Ogni settore, per esempio il settore Vendite, Contabilità, Marketing, o Produzione, può avere il proprio direttore e i propri uffici. In un’impresa piccola il personale può avere il proprio ufficio, e l’organizzazione del lavoro è più flessibile. Ad ogni modo, in entrambi i casi, i compiti del personale di segreteria saranno gli stessi e molte imprese al giorno d'oggi ricorrono ai servizi di agenzie di lavoro interinale, specializzate nel fornire segretarie provvisorie, per risparmiare sui costi del personale.

 1. Gli uffici hanno più o meno la stessa disposizione in tutte le imprese.


  ?
 2. Una grande impresa dovrebbe essere suddivisa in diversi reparti.


  ?
 3. Le grandi imprese non usano lavoratori interinali.


  ?
 4. Le agenzie interinali sono diventate famose soprattutto negli ultimi anni.


  ?
 5. In un’impresa piccola l’organizzazione del lavoro è più flessibile.


  ?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

La disposizione e l'organizzazione di un ufficio dipendono dalla tipologia dei servizi forniti e dalle dimensioni dell'impresa. Una grande azienda può disporre di spazi aperti fra le postazioni di lavoro. Ogni settore, per esempio il settore Vendite, Contabilità, Marketing, o Produzione, può avere il proprio direttore e i propri uffici.

?

Cvičení 3: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

In un’impresa piccola il personale può avere il proprioufficio, e l’ organizzazione del lavoro è più flessibile. Ad ogni modo, in entrambi i casi, i compiti del personale di segreteria saranno gli stessi e molte imprese al giorno d'oggi ricorrono ai servizi di agenzie di lavoro interinale, specializzate nel fornire segretarie provvisorie, per risparmiare sui costi del personale.

In un’impresa ? il personale può avere il ?ufficio, e l’ organizzazione ? lavoro è ? flessibile. ? ogni modo, in ? i casi, i compiti del personale ? segreteria saranno gli stessi e molte imprese ? giorno d'oggi ricorrono ai servizi di agenzie di lavoro interinale, specializzate ? fornire segretarie provvisorie, ? risparmiare sui costi del personale.

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

 1. Gli impiegati di oggi non si limitano a ____ il caffè e fare fotocopie.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. L’ assistente non ha ____ spedito i documenti.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Spedisca le fatture al più ____ possibile.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Temo ____ i promemoria non siano ancora pronti.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Ritelefonerà per concordare una nuova ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Una segretaria deve essere ____ di usare il computer.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Il dott. Bianchi ha chiamato per ____ il suo appuntamento.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Temo che non sia stata ____ pagata.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Parlo con il ____ contabilità?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Chiamavo in ____ alla nostra fattura del 13 gennaio.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. La mia assistente ____ molto efficiente.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. Gli dica di ____ giovedì alle 10.00 nel mio ufficio.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. Ha ____ quei documenti?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. Il dottor Savini deve ____ quelle lettere.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. Nel nuovo edificio le scrivanie avranno una nuova ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. I ____ della mia assistente comprendono anche il programmare appuntamenti e preparare viaggi.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. Non ho ____ avuto il tempo di farlo.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. ____ qui i documenti che sono sul tavolo.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. Le assistenti di direzione, al giorno d' oggi, non ____ macchine da scrivere.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. Ha ____ finito di fare tutto?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni

 • Popsat povinnosti sekretářky
Verze 2.0 (2011-12-07 01:26 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.