Lekce 4: Wrestling and Weightlifting

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se zápasení a vzpírání. Zopakujete si věty začínající obraty there is, there are.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

zvedat
Jsem schopen snadno zvednout 50 kg.
váha
Před zápasem musí být zváženi.
činka
Cvičí s třicetikilovou činkou.
technika
Touto technikou zvedneš víc.
styl
sudí
Sudí také posuzují styl.
olympijské vzpírání
Olympijské vzpírání sestává ze dvou disciplín.
(IWF)Mezinárodní vzpěračská federace
Tato činka je certifikovaná IWF.
tělesná hmotnost
V závislosti na tělesné hmotnosti jsou soutěžící rozřazeni do váhových kategorií.
opakovaný pokus
Při opakovaném pokusu zvedl o pět kilo více.
vzpěrač
Na dnešním závodě není mnoho vzpěračů.
sval
síla
Pro zvýšení síly svalů musíš cvičit.
posilovací stroj
Pořídili jsme nové posilovací stroje.
schyby
kliky
Tato sestava se skládá ze třiceti schybů a patnácti kliků.
cvičit
Každé ráno třicet minut cvičí.
svalení
Byl poražen svalením na stranu.
zápas
Náš zápasnický obchod dodává to nejlepší dostupné vybavení.
hod na zem
Při hodu nazem je třeba zdvihnout protivníka.
strh na zem
Strh na zem je způsob
položení na lopatky
Držení soupeřových ramen na zemi se nazývá pin.
vyvést z rovnováhy
Hod na zem je způsob, jak oponenta vyvést z rovnováhy.
Řecko-římský
Při řecko-římském zápase jsou zápasníci neozbrojeni.
volný styl
Volný styl se praktikuje po celém světě.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
PATIENTGood morning.
DOCTORGood morning Mr Green, what's your trouble?
PATIENTMy ankle hurts very much.
DOCTORLet me see.
PATIENTHave a look, it's all blue.
DOCTORIt really looks bad. Here is a prescription. Use this ointment twice a day and do not walk.
PATIENTHow many days?
DOCTORStay at home for a week.
PATIENTOK, thank you very much, good bye.
DOCTORGood bye.
 1. Mr Green has something wrong with his
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. His ankle is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The doctor thinks
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The doctor prescribed some
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
JANEDo you watch Mike's matches on TV?
RICHNot very often.
JANEHe is very good.
RICHWell, he looks strong.
JANEYes, he is almost unbeatable.
RICHMaybe I'll watch next time.
JANEIt's very exciting.
RICHWhen is his next match?
 1. Rich
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Jane thinks
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Mike is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Rich
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • body
 • muscle
 • powerful
 • size
 • strength
 • triceps
Přepis:

Biceps is the easiest muscle to develop in body building training. But despite its size it plays just a small role in actual strength and punching power. With respect to arm, the triceps muscle is far more powerful.

Biceps is the easiest ? to develop in ? building training. But despite its ? it plays just a small role in actual ? and punching power. With respect to arm, the ? muscle is far more ?.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • bar
 • barbell
 • ends
 • iron
 • movements
 • strength
Přepis:

A barbell is usually a straight bar between 4 and 8 feet long that has iron or cement-filled plastic weights at both ends. This device is used to increase strength in a great number of up and down movements.

A ? is usually a straight ? between 4 and 8 feet long that has ? or cement-filled plastic weights at both ?. This device is used to increase ? in a great number of up and down ?.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

(table / next to the wall)
There is a table next to the wall.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 2: Nahrazování

Correct the word order.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 3: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

There are many people in the arena this evening.
How many disciplines are there in Olympic lifting?
There is nowhere to exercise in our flat.
Is there any problem with this weight machine?
Look, there is a picture of Muhammad Ali in the newspaper.
Is there a chance of winning this match?

? many people in the arena this evening.
How many disciplines ? in Olympic lifting?
? nowhere to exercise in our flat.
? any problem with this weight machine?
Look, ? a picture of Muhammad Ali in the newspaper.
? a chance of winning this match?

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

 1. ____ a locker room behind that door.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. ____ a chance to finish before 5 pm?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. ____ some special ways to unbalance your opponent such as throw.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. ____ any freestyle matches in the arena this month?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. ____ only two disciplines in Olympic lifting.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. ____ a new lifter in our team.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 5: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

(anybody / in the gym? / no)
Is there anybody in the gym? No, there isn't.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 6: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Are there
 • Is there
 • Is there
 • There are
 • There are
 • There is
Přepis:

There are two disciplines in Olympic weightlifting.
Are there IWF certified barbells in your gym?
There are several weight divisions depending on competitor's body mass.
Is there a problem with this exercise? Yes, the barbell is too heavy.
There is no way to overpower him. You must be faster.
Is there a new judge for this season?

? two disciplines in Olympic weightlifting.
? IWF certified barbells in your gym?
? several weight divisions depending on competitor's body mass.
? a problem with this exercise? Yes, the barbell is too heavy.
? no way to overpower him. You must be faster.
? a new judge for this season?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

John calls for a medic all the time. But he does not need him. It is a tactical step.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Do you see his technique? It is incredible.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Rozumět běžné slovní zásobě a frázím, které se týkají zápasu a vzpírání.

Používat ve větách obraty there is, there are.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:25 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.