Lekce 3: Ball sports

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte základní slovní zásobu pro basketbal a volejbal. Procvičíte si rozhovory na letišti a nádraží. Naučíte se používat sloveso like, seznámíte se s pravidly počitatelnosti a nepočitatelnosti stejně tak jako s časovými předložkami at/on/in.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

blokovat
Zablokuj tu smeč!
okraj
Míč je za okrajem.
kurt, hřiště
Ve škole máme nový kurt.
diskvalifikace
Jedním z trestů je diskvalifikace.
podlaha
Míč se nesmí dotknout země.
rozhodčí
Je to přísný rozhodčí.
deska
Bryant skóruje spoza desky.
koš
Čeká pod košem.
kontakt, dotek
Musíš se vyvarovat doteku.
přímý
Přímá střela je typem trestu.
driblovat
Driblování je základní operací s míčem.
faul
Existuje několik typů faulů.
nastavení
Když je skóre vyrovnané, týmy hraji pětiminutové prodloužení.
obroučka
Obroučka má 450 mm v průměru.
přerušení
Time-out znamená, že hra je přerušena.
kroky
Ztrácíte míč za kroky.
trestný hod
Trestné hody jsou pro tým důležité
bránění
Tato obranná pozice není proti pravidlům.
(National Basketball Association)NBA
LeBron James hraje v NBA.
plážový volejbal
Dávám přednost beach volejbalu.
síť
Nedotýkej se sítě.
(podání) horem
Podání horem je obtížnější.
smečování
Snaží se zablokovat smečování.
dotek
Nedotýkej se sítě.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
GEORGEI am looking forward to the match, how about you, Joe?
JOEOh yes, but I'm a bit worried, it's not like in Dublin.
CHECK-IN WORKERYour passports, gentlemen.
GEORGEHere you are.
JOEI can't find mine!
GEORGETake a better look, quick!
JOEOh, here it is.
CHECK-IN WORKERCan I see your tickets?
JOEHere, we have e-tickets.
CHECK-IN WORKERThat's fine. Is that all your luggage?
GEORGEYes madam.
CHECK_IN WORKERGood, here are your boarding passes, have a nice flight.
 1. John and George are travelling
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Joe is worried about
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The check-in worker wants to see
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Joe and George have their tickets
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
COACHIs everything ready for the trip, Sarah?
SARAHYes, it is, we have packed all things and we are ready to go.
COACHPerfect, but our driver is a bit late.
SARAHYes, same as last year on our trip to qualification in Cardiff.
COACHYes, he was 3 hours late.
SARAHAnd our match was delayed, do you remember?
COACHI do, we got penalized.
SARAHLook, there is the bus!
COACHGreat, let's go.
 1. The team is ready to
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Their driver
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Last year the team was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Last year they got
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • clock
 • coach
 • court
 • game
 • minutes
 • players
 • stops
Přepis:

A game of basketball takes four times twelve minutes. Teams have twelve players, but only five can be on court at one time. Players can be substituted as often as the coach likes. Each coach has a limited number of time-outs during a game, and the game clock stops whenever play stops.

A game of basketball takes four times twelve ?. Teams have twelve ?, but only five can be on ? at one time. Players can be substituted as often as the ? likes. Each coach has a limited number of time-outs during a ?, and the game ? stops whenever play ?.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • West
 • rule
 • shorts
 • team
 • tournament
 • traditions
 • wear
Přepis:

The Indian woman's team refused to wear bikinis at 2008 World Beach Volleyball tournament, because bikinis are against their traditions. But the bikini-only rule is not popular even in the West, where many women say that they want to wear tights or shorts.

The Indian woman's ? refused to wear bikinis at 2008 World Beach Volleyball ?, because bikinis are against their ?. But the bikini-only ? is not popular even in the ?, where many women say that they want to ? tights or ?.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

John plays basketball a lot.
John likes playing basketball.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Doplňte větu B tak, aby význam byl stejný jako u věty A.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 3: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 4: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

There is an apple on the table.
Have you got any books in your room?
I eat rice every Friday.
You get a bowl of rice with your meat.
Have some milk if you are thirsty.
When I go shopping I usually buy a bottle of milk.
I don't usually receive any phone calls after midnight.

Příklad:

I eat [a] banana every morning.
I eat a banana every morning.

There is ? apple on the table.
Have you got ? books in your room?
I eat ? rice every Friday.
You get ? bowl of rice with your meat.
Have ? milk if you are thirsty.
When I go shopping I usually buy ? bottle of milk.
I don't usually receive ? phone calls after midnight.

Cvičení 5: Doplňovačka

Complete the sentences using much/many.

Přepis:

How many cars are there on the street? Do you have much work? How much is the ticket? How many brothers or sisters have you got? That's nice, thank you very much. The blue shoes are much better then the red ones. She has many friends there.

How ? cars are there on the street? Do you have ? work? How ? is the ticket? How ? brothers or sisters have you got? That's nice, thank you very ?. The blue shoes are ? better then the red ones. She has ? friends there.

Cvičení 6: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

Michael Jordan was born in 1963. What are you doing at the moment? My father's birthday is on 20 March. We must start at the same time. I usually have dinner late in the evening. They eat turkey at Christmas in the US. What do you want to do at the weekend?

Michael Jordan was born ? 1963. What are you doing ? the moment? My father's birthday is ? 20 March. We must start ? the same time. I usually have dinner late ? the evening. They eat turkey ? Christmas in the US. What do you want to do ? the weekend?

Cvičení 7: Doplňovačka

Find mistakes, then rewrite the sentences.

Přepis:

I'll see you at the morning.
I'll see you in the morning.

We have dinner on eight.
We have dinner at eight.

She was born on 1985.
She was born in 1985.

We usually have holiday at summer.
We usually have holiday in summer.

I am sitting on the chair in the moment.
I am sitting on the chair at the moment.

The season starts at April.
The season starts in April.

I'll see you at the morning.
?

We have dinner on eight.
?

She was born on 1985.
?

We usually have holiday at summer.
?

I am sitting on the chair in the moment.
?

The season starts at April.
?

Cvičení 8: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • 20 minutes
 • March
 • Sundays
 • half past seven
 • night
 • the same time
Přepis:

It is difficult to talk and listen at the same time.
I'll be back in 20 minutes.
We usually have dinner out on Sundays.
Winter ends in March.
Everyone sleeps at night.
I usually get up at half past seven.

It is difficult to talk and listen at ?.
I'll be back in ?.
We usually have dinner out on ?.
Winter ends in ?.
Everyone sleeps at ?.
I usually get up at ?.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The NBA has 30 teams in two conferences - Eastern and Western. Each conference has 15 teams in three divisions. Each division has five teams.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

In beach volleyball teams don't have six players but only two, but other rules are almost the same.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Rozumět běžné slovní zásobě a frázím, které se týkají basketbalu a volejbalu.

Používat sloveso like.

Rozeznávat počitatelná a nepočitatelná podstatná jménana.

Používat předložky at/on/in ve spojení s časem.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:25 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.