Lekce 5: Martial arts

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se boxu a karate. Připomenete si slovní zásobu potřebnou při nakupování. Zopakujete si počitatelná a nepočitatelná slova, stejně tak jako složeniny se some, any a no.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

KO
zranit
Boxeři používají polstrované rukavice, aby předešli zraněním.
plivání
Plivání se považuje za faul.
odrážet
Funkcí obrany je předejít zásahu.
levák
Harry Greb byl levák.
pěst
Dostal ránu pěstí.
kolo
Byl knokautován v prvním kole.
časový úsek
Zápas v boxu je rozdělen na několik intervalů, které se nazývají kola.
váha
Stal se šampionem v těžké váze.
počítat
Rozhodčí počítal do pěti.
ring
Potkalil se v ringu před pěti lety.
úder
pas
Údery pod pás nejsou povoleny.
držení
Držení je dalším porušením pravidel.
strkání
Za strkání můžeš být diskvalifikován.
ochrana hlavy
Je bezpečnější chránit si hlavu.
faul
Plivání se považuje za faul.
rukavice
utkání, zápas
Kdo vyhrál ten zápas?
úder
Jeho protivník dostal silný úder.
sebeobrana
To můžeš použít pouze v sebeobraně.
tradiční
Karate je v Japonsku tradičním sportem.
dril
Budeš muset projít výcvikem na posílení vytrvalosti.
pohyb
Tento pohyb zmate vašeho protivníka.
protivník
Musíte svého protivníka překvapit.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
MAGGIEGood morning.
SHOP ASSISTANTGood morning, can I help you?
MAGGIEI need a pair of trainers.
SHOP ASSISTANTFollow me please, they are over there.
MAGGIEI see, thank you.
SHOP ASSISTANTWhat do you need them for?
MAGGIEJogging mostly.
SHOP ASSISTANTI would recommend the blue ones then...
 1. Maggie comes to the shop
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Maggie would like to buy
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The shop assistant wants to know
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Maggie needs the shoes for
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
CLARKI need to get a new suit, Lois, but I don't know where.
LOISOh, I can tell you.
CLARKIt should look sporty, you know me.
LOISYeah, let me think...
CLARKI also like red and blue.
LOISHmmm, it's difficult, Clark.
CLARKI know, sorry.
LOISHow about the shop on the corner of 15th and 28th street?
CLARKPerfect, I'll check it in the afternoon.
 1. Clark needs to get
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Clark is not sure about
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Clark's favourite colours are
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Clark makes the choice
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • also
 • audiences
 • fighting
 • hurt
 • making
 • rules
Přepis:

You can get hurt in boxing, but you can also get hurt playing tennis. Boxing has rules. It is supervised fighting, that's what it is. Boxing is performed in front of big audiences and the promoters of the sport are making a lot of money.

You can get ? in boxing, but you can ? get hurt playing tennis. Boxing has ?. It is supervised ?, that's what it is. Boxing is performed in front of big ? and the promoters of the sport are ? a lot of money.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Kicks
 • high
 • mind
 • motion
 • part
 • physical
 • power
Přepis:

In taekwondo no part of the sport is just physical. If you take your mind out, your body is not functional. Kicks, punches and blocks are basic tools while balance, motion and force the basic principles. When you link these to will power you get taekwondo way of getting high.

In taekwondo no ? of the sport is just ?. If you take your ? out, your body is not functional. ?, punches and blocks are basic tools while balance, ? and force the basic principles. When you link these to will ? you get taekwondo way of getting ?.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Doplňovačka

Fill in the gaps with much or many.

Přepis:

I don't spend much money.
There are too many people here.
She doesn't drink milk much.
There are many cars in the street.
Is there much tea in the pot.
I have many pictures in my room.

I don't spend ? money.
There are too ? people here.
She doesn't drink milk ?.
There are ? cars in the street.
Is there ? tea in the pot.
I have ? pictures in my room.

Cvičení 2: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Someone
 • someone
 • something
 • something
 • somewhere
 • somewhere
Přepis:

She said something.
They are travelling somewhere far.
She is in the cinema with someone I don't know.
There is something wrong with my knee.
Someone is at the door.
Where is Andy? He is somewhere around.

She said ?.
They are travelling ? far.
She is in the cinema with ? I don't know.
There is ? wrong with my knee.
? is at the door.
Where is Andy? He is ? around.

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Nothing
 • Nowhere
 • nobody
 • nothing
 • nothing
 • nowhere
Přepis:

What did she say? Nothing.
Where is he going? Nowhere.
There is nobody inside.
It's OK, nothing happened.
They are nowhere to be found.
I have nothing to talk about.

What did she say? ?.
Where is he going? ?.
There is ? inside.
It's OK, ? happened.
They are ? to be found.
I have ? to talk about.

Cvičení 4: Doplňovačka

Put in anybody/anything/anywhere.

Přepis:

Did you say anything?
He said he didn't see anybody there.
She doesn't want to go anywhere far.
I didn't read anything important in the newspaper today.
Is there a sports shop anywhere near?
Is anyone looking after the children?

Did you say ??
He said he didn't see ? there.
She doesn't want to go ? far.
I didn't read ? important in the newspaper today.
Is there a sports shop ? near?
Is ? looking after the children?

Cvičení 5: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

<instructions> Put in everybody/everything/everywhere. <instructions.

She says she knows everything about Rocky Marciano.
People know him everywhere.
Everybody here is very friendly.
I have a new flat, everything is clean and shiny there.
He really loves riding his bicycle, he uses it everywhere.
Everybody knows superman - the red and blue superhero.

<instructions> Put in everybody/everything/everywhere. <instructions.

She says she knows ? about Rocky Marciano.
People know him ?.
? here is very friendly.
I have a new flat, ? is clean and shiny there.
He really loves riding his bicycle, he uses it ?.
? knows superman - the red and blue superhero.

Cvičení 6: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Everybody
 • Everything
 • anybody
 • anything
 • everything
 • everything
 • somewhere
Přepis:

I think that the restaurant is somewhere close to the post office.
How come you didn't eat everything?
Was there anybody inside when you came?
Everything was white when I woke up in the morning.
They have many books in the library, they re almost about everything.
Everybody like my mothers cake, it's delicious.
Is there anything in your backpack or is it empty?
Don't you hear anything?

I think that the restaurant is ? close to the post office.
How come you didn't eat ??
Was there ? inside when you came?
? was white when I woke up in the morning.
They have many books in the library, they re almost about ?.
? like my mothers cake, it's delicious.
Is there ? in your backpack or is it empty?
Don't you hear anything?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Taekwondo is one of the world's most popular martial arts.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The South Korean military uses taekwondo as a part of training.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Dorozumět se při nakupování.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají boxu a karate.

Správně používat počitatelná a nepočitatelná slova a vše, co s nimi souvisí.

Tvořit složeniny se some, any a no.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:25 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.