Lekce 2: Telephoning

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte anglicky telefonovat a slušně o něco požádat pomocí slovesa "can".

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

jedna
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
Aha. / Vážně? (vyjadřuje překvapení a údiv)
kancelář, úřad
v kanceláři
domov
doma
zůstat doma
hotel
v hotelu
bydlet v hotelu
telefon, telefonní
číslo
zaneprázdněný
Nemám čas.
Linka je obsazena.
telefonní číslo
Jaké máš (telefonní) číslo?
Moje číslo je
mobil (USA)
mobil (UK)
vytočit číslo
hovor, volat
dokázat, umět, moci
pan Kaplan
paní Newmanová
Můžu mluvit s paní Newmanovou?
Aha, rozumím.
neodkladné
Jsem v Londýně.
říci
Můžeš mu to sdělit?
To mne mrzí. / Promiňte.
pomoc, pomoci
Přejete si?
Jak vám mohu pomoci?
jistě
zanechat, opustit, odejít odněkud
Mohu Vám nadiktovat moje číslo?
vzkaz
Mohu (jí/mu) zanechat vzkaz?
zde
nyní
nashledanou

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?

Porozumění

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:
Phonering, ring
SecretaryHello, Mrs. Newman's office, how can I help you?
Mr KaplanHello, this is Ben Kaplan, can I speak to Mrs. Newman?
SecretaryI'm sorry Mrs. Newman is busy. Can you leave a number?
Mr KaplanI'm sorry, it's urgent, I'm her Uncle.
SecretaryI'm sorry, Mr. Kaplan, Mrs. Newman is at a meeting. She is not here now.
Mr KaplanOh, I see. Can I leave a message?
SecretaryYes, of course.
Mr KaplanCan you tell her I am in London and I'm at the Old Tower Hotel.
SecretaryYes, Mr Kaplan, Old Tower Hotel. And what is your phone number?
Mr KaplanI haven't got a mobile phone. She can call the hotel. It is 918-332-597.
SecretaryOK, 918-332-597, the number to the hotel, good bye, Mr. Kaplan.
Mr KaplanThank you, good bye.
 1. Mrs. Newman is Mr. Kaplan's secretary.


  ?
 2. Mr. Kaplan is at the hotel.


  ?
 3. Mrs. Newman is at her office.


  ?
 4. Mr. Kaplan is at the meeting.


  ?
 5. Mr. Kaplan leaves a message.


  ?
 6. The secretary is at the meeting.


  ?
 7. Mrs. Newman is Mr. Kaplan's Aunt.


  ?
 8. Mr. Kaplan has't got a mobile.


  ?
 9. The number to the hotel is 918-322-597.


  ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:
Phonering, ring
SecretaryHello, Mrs. Newman's office, how can I help you?
Mr KaplanHello, this is Ben Kaplan, can I speak to Mr. Newman?
SecretaryI'm sorry Mr. Newman is busy. Can you leave a number?
Mr KaplanI'm sorry, it's urgent, I'm her Uncle.
SecretaryI'm sorry, Mr. Kaplan, Mrs. Newman is at the meeting. She is not here now.
Mr KaplanOh, I see. Can I leave a message?
SecretaryYes, of course.
Mr KaplanCan you tell her I am in London and I'm at the Old Tower Hotel.
SecretaryYes, Mr Kaplan, Old Tower Hotel. And what is your phone number?
Mr KaplanI haven't got a mobile. He can call the hotel. It is 918-332-597.
SecretaryOK, 918-332-597, the number to the hotel, good bye, Mr. Kaplan.
Mr KaplanThank you, good bye.
Phonering, ring
SecretaryHello, Mrs. Newman's office, ? can I help you?
Mr KaplanHello, this is Ben Kaplan, can I ? to Mr. Newman?
SecretaryI'm sorry Mr. Newman is ?. Can you leave a number?
Mr KaplanI'm ?, it's urgent, I'm her Uncle.
SecretaryI'm sorry, Mr. Kaplan, Mrs. Newman is ? the meeting. She is not here now.
Mr KaplanOh, I see. Can I ? a message?
SecretaryYes, of course.
Mr KaplanCan you tell her I am ? London and I'm at the Old Tower Hotel.
SecretaryYes, Mr Kaplan, Old Tower Hotel. And what is your phone ??
Mr KaplanI haven't got a ?. He can call the hotel. It is 918-332-597.
SecretaryOK, 918-332-597, the number to the hotel, ? bye, Mr. Kaplan.
Mr KaplanThank you, good bye.

Cvičení 3: Transformace

Spelling. Write the words.

Nahrávka:
Přepis:

hotel
H-O-T-E-L
station
S-T-A-T-I-O-N
Washington
W-A-S-H-I-N-G-T-O-N
Anderson
A-N-D-E-R-S-O-N
mobile
M-O-B-I-L-E
urgent
U-R-G-E-N-T
office
O-F-F-I-C-E
interpreter
I-N-T-E-R-P-R-E-T-E-R
husband
H-U-S-B-A-N-D

Příklad:

Word 1
H-O-T-E-L

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

Příklad:

I'm __ the Hotel.
I'm at the Hotel.

 1. I'm ____ home.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Can I leave ____ message?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. My phone number ____ 534-973-091.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. How can I ____ you?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What' ____ phone number?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. I'm at the hotel ____ London.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. I'm sorry, he is ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Can I ____ to Mrs Newman?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Yes, ____ course.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 5: Transformace

Use a personal pronoun.

Příklad:

I like Michael Jackson.
I like him.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 6: Co je správně

Choose the correct sentence.

Příklad:

He in on the hotel. - NO
He is at the hotel. - YES

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Hello, MSI Enterprising, how can I help you? ( Mr. Kaplan)
Can I speak to Mr. Kaplan?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

What's your phone number? (9-9-7-7-5-5)
My phone number is nine-nine-seven-seven-five-five.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Make positive answer.

Příklad:

Can I tell him?
Yes, you can.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Make negative answer.

Příklad:

Can I tell him?
No, you can't.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Use verb "can". Make a question.

Příklad:

help / you / I / can
Can I help you?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Cvičení 6: Doplňovačka

Choose "at" "in" or "on".

Přepis:

at home at school in the house in the Czech Republic on the radio at work on the Internet in Africa on TV at the supermarket

Příklad:

... the bus stop
at the bus stop

? home ? school ? the house ? the Czech Republic ? the radio ? work ? the Internet ? Africa ? TV ? the supermarket

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Hello, Mrs. Newman's office, how can I help you?

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

I'm sorry, Mr. Kaplan, Mrs. Newman is at a meeting. She is not here now.

?

Cvičení 3: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

And what is your phone number? I haven't got a cell phone. She can call the hotel. It is 918-332-597.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli umět:

 • vyřídit jednoduchý telefonní hovor
 • počítat do devíti
 • žádat a ptát se pomocí slovesa "can"
Verze 2.0 (2011-12-07 01:25 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.