Lekce 11: Experience

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte hovořit o zážitcích a zkušenostech a procvičíte si předpřítomný čas.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

Neviděl jsem tě snad sto let!
Už je to dlouho.
od té doby, co
od ledna
po určitou dobu
(po) tři měsíce
Jaké to bylo?
v poslední době
poprvé
To bylo pro mne poprvé!
naposled
Kolikrát?
máš pravdu
najít něco zajímavého
bát se psů
poušť
Pane Bože! (údiv, zděšení)
No, nelíbí se vám to?
vzrušení, napětí
Nechybí tomu trocha adrenalinu?
pohodlný
pohodlná židle
Já adrenalin nemusím.
Co dávají (v kině, v TV)?
publikum; audience
audience u královny
inspirovat
nikdy
někdy
Už jsi někdy udělal někomu radost?
politováníhodný
vřískat
do té doby než
ticho
utišit, umlčet někoho
oholit se
oholený
neoholený
předvádět, hrát, vystupovat
vystoupení
zmínit
srdce
mávat
Mávala mu na rozloučenou.
vyladit; melodie
znít falešně
Není to tak špatné.
narazit na
Na to slovo jsem narazil na internetu.
popsat
zapomenout
zapomenutý
porozumění
zbavit se
doufat
na ulici
(exist)existuje
Existuje Bůh?
královna
papež
před mnoha lety
být v cizině
říci pravdu
mimochodem
drahoušek
drahý
vyznat se v
popsat
chudý
lidskost

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?
 56. ?
 57. ?
 58. ?
 59. ?
 60. ?
 61. ?
 62. ?
 63. ?
 64. ?
 65. ?
 66. ?
 67. ?
 68. ?
 69. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
AlbertoHallo Emily! I haven't seen you for ages! How are you?
EmilyHi Alberto! Yes, It's been a very long time since we last met!
AlbertoI've heard, you've just returned from Africa! What was it like?
EmilyWell, it was very interesting, we visited great places, and met people who were so nice!
AlbertoBut it wasn't your first time, was it?
EmilyNo it wasn't, you're right!
AlbertoHow many times have you been there?
EmilyThis was my third time.
AlbertoWow, and you still find it interesting?
EmilyAfrica's really big! And a lot of new countries, cities, and people!
AlbertoAnd were you not afraid there?
EmilyAfraid? To tell the truth, yes, especially as we got lost in the desert!
AlbertoLost in the desert? Goodness! Isn't it nicer to sit safely at home?
EmilyOf course, but if you sit at home, where's the thrill?
AlbertoNo thrill for me! Just cup of tea and a comfortable chair.
 1. Who has been to Africa?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Who likes thrill?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Emily hasn't seen Alberto for
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What were people in Africa like?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Was Emily afraid in Africa?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. What happened in desert?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. How many times has Emily been to Africa?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Has Emily visited any other country?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. From the context we can say that:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. By the way Alberto speaks we can say that:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Odkrytá doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

 • across
 • audience
 • bad
 • been
 • birthday
 • by
 • classical
 • have
 • inspired
 • know
 • life
 • on
 • opera
 • out
 • performance
 • pitiful
 • qualities
 • talking
 • two
 • until
 • was
Nahrávka:
Přepis:
Mrs. MitnickDarling, did you hear that Mrs. and Mr. Goldberg were at the opera last night?
Mr. MitnickWell, I didn't. What was on?
Mrs. MitnickFranco Corelli was there! They said it was his last performance.
Mr. MitnickWho's that?
Mrs. MitnickHow can you not know? Have you never been to music classes? Have you never come across real music?
Mr. MitnickYes, of course Brian Adams, Bill Haley, Dizzy Gillespie.
Mrs. MitnickPlease, Mr. Mitnick, be serious, I mean classical opera music, music that has spirit!
Mr. MitnickI'm sorry, I haven't come across anyone called Francisco Coretti in my life.
Mrs. MitnickFranco Corelli! Such a personality! He has been to all countries. He has had a personal audience with the Queen. He has performed in the Vatican at Pope's birthday... and he has waved at me once...
Mr. MitnickThat was a long time ago, wasn't it.
Mrs. MitnickMy dear husband, stop talking like that. You have non of his qualities, you have never sung me a song, you have never been on stage and you have never inspired any woman's heart to love music.
Mr. MitnickWell, I think I have!
Mrs. MitnickWhat? What do you mean by "I have"?
Mr. MitnickDon't you remember, when Jim came some two years ago and we played guitar until the morning and many women came to wave at us and scream!
Mrs. MitnickPlease, do not mention that pitiful event. Two old, unshaven and drunk men shouted in the garden until Mrs Nowak and her sister came to silence them!
Mr. MitnickOh, it wasn't that bad! We performed well, we sounded just a little out of tune.
Mrs. MitnickDarling, did you hear that Mrs. and Mr. Goldberg were at the ? last night?
Mr. MitnickWell, I didn't. What was ??
Mrs. MitnickFranco Corelli was there! They said it was his last ?.
Mr. MitnickWho's that?
Mrs. MitnickHow can you not ?? Have you never been to music classes? Have you never come ? real music?
Mr. MitnickYes, of course Brian Adams, Bill Haley, Dizzy Gillespie.
Mrs. MitnickPlease, Mr. Mitnick, be serious, I mean ? opera music, music that has spirit!
Mr. MitnickI'm sorry, I haven't come across anyone called Francisco Coretti in my ?.
Mrs. MitnickFranco Corelli! Such a personality! He has ? to all countries. He has had a personal ? with the Queen. He has performed in the Vatican at Pope's ?... and he has waved at me once...
Mr. MitnickThat ? a long time ago, wasn't it?
Mrs. MitnickMy dear husband, stop ? like that. You have non of his ?, you have never sung me a song, you have never been on stage and you have never ? any woman's heart to love music.
Mr. MitnickWell, I think I ?!
Mrs. MitnickWhat? What do you mean ? "I have"?
Mr. MitnickDon't you remember, when Jim came some ? years ago and we played guitar ? the morning and many women came to wave at us and scream!
Mrs. MitnickPlease, do not mention that ? event. Two old, unshaven and drunk men shouted in the garden until Mrs Nowak and her sister came to silence them!
Mr. MitnickOh, it wasn't that ?! We performed well, we sounded just a little ? of tune.

Cvičení 3: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

 1. Some people have ____ heard of Franco Corelli.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Mr. Mitnick has not come accross such a name ____ his life.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Mrs. Mitnick has visited Corelli's performance ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Franco Corelli has had a personal ____ with the Queen.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Mr. Mitnick has ____ liked stars of rock, pop and jazz music.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Mrs. Mitnick visited Corelli's performance ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Mrs. Nowak ____ to stop the two men making noise that morning.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Mrs. Goldberg and her husband ____ the Opera yesterday.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

sing a song - she
She's never sung a song.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

sing a song - they
They've never sung a song.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Have you heard about Charles Dickens? Has any other writer had such life? Has any other writer described so well the life of poor children?

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Have people forgotten his work today? Have they lost understanding for children in the street? Or has the world changed?

?

Cvičení 3: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Have people lost interest in each other? Have they disposed of humanity? I hope they have not.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli umět hovořit o svých zážitcích a zkušenostech a měli byste základně ovládat předpřítomný čas.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:23 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.