Lekce 12: Formal Language

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte jak se v angličtině něco zakazuje, povoluje anebo jak se píše stížnost. To vše si demonstrujeme na třech odlišných případech: na lodi, na veřejném místě a v dopise.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

dovoleno
očekává se
předpověď
předpokládaný
požadovaný
cesta, dlouhá plavba
projížďka na lodi
kromě
od 7 do 10
až do 10
Teplota se vyšplhá až ke 20 stupňům Celsia.
přes 30
pod 20
mírný
vítejte
obsluhovaný (člověk), podávaný (pokrm)
O zákazníky se dobře starají.
Jídla se podávají v restauraci.
oblačné nebe
Neapol
naplánovaný
Odjezd je naplánován na 5 hod.
teplota
paluba
podpalubí
posádka
kabiny posádky
téměř
nechat,dovolit; ať
Dejte nám vědět.
Já se jim ozvu.
událost
důležité události
podpořen
Studentům se doporučuje aby použili slovník.
ukázaný
výstava
domácí mazlíček
budova
pokoj
práce, díla
díla moderních umělců
dovoleno
Zde není dovoleno kouřit.
poplašné zařízení
Oblast je hlídána poplašným zařízením.
výtah
vybaven
varován
Říkal jsem Vám, abyste nepřekračovali tu čáru.
doprava
Zboží dopravíme do 24 hodin.
potvrzení
objednávka
Objednávka je potvrzena
naléhat, urgovat
dotazovat se
Několikrát jsem vznesl dotaz ve věci mé objednávky.
právník
kontaktovat právníka
případ
dát případ k soudu
omezení
stížnosti
formální řeč
oznámení

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?
 56. ?
 57. ?
 58. ?
 59. ?
 60. ?
 61. ?
 62. ?
 63. ?
 64. ?
 65. ?
 66. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
CaptainWelcome on board, my assistant will let you know about the important events of our voyage now.
AssistantDear passengers, our departure is scheduled for 10.50 am, that is in 10 minutes. We are supposed to arrive in Naples at 11 a.m. tomorrow.
CaptainAnd what is the latest news about the weather?
AssistantSunny weather is forecast for today, temperatures are expected over 35 degrees centigrade and at night cloudy skies but no rain and almost no wind. Tomorrow, temperatures are expected to rise up to 40 degrees, clear skies and moderate wind up to five meters per second from the west.
CaptainAlso, before we leave, every passenger has to be informed about the basic rules concerning their stay on the ship.
AssistantPassengers are free to visit any part of the ship except for the lower decks and crew quarters. After 11 p.m. passengers are kindly requested to respect the night regulations. Meals are served regularly. Breakfast from 8 to 10. Lunch or dinner is ready for you from 12 a.m. to 11 p.m.
CaptainWe wish you a nice and safe cruise with us and if you have any special wishes or questions, you are encouraged to visit us at the captain's cabin.
 1. What time is the departure scheduled at?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Which traffic means will the passengers use?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. When are they expected in Naples?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What time is dinner served?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What is the weather forecast for the voyage?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. What is the weather forecast for night
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. What are the temperatures expected for the second day?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. What are passengers encouraged to do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. What are passengers requested to do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. The wind is expected
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Poslechněte si následující nahrávku a doplňte chybějící slova.

Nahrávka:
Přepis:

Dear sirs,
I am writing to you to complain about your shipment. I made my order one month ago, the order was paid on time, the confirmation was sent as usual, however no goods were shipped. The goods were ordered over the internet and confirmed by a telephone call. I have urged my order two times. I am sorry to inform you that unless I get a clear answer from you in five days, my lawyer will be contacted and this case will be taken to court.
Best regards,
Hans Strimpel

Dear sirs,
I am ? to you to complain about your shipment. I made my order one month ago, the order was ? on time, the confirmation was ? as usual, however no goods were ?. The goods were ? over the internet and ? by a telephone call. I have ? my order two times. I am sorry to ? you that unless I get a clear answer from you in five days, my lawyer will be ? and this case will be ? to court.
Best regards,
Hans Strimpel

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

I send a letter to the lawyer.
A letter is sent to the lawyer.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

I sent a letter to the lawyer.
A letter was sent to the lawyer.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

I will send a letter to the lawyer.
A letter will be sent to the lawyer.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

I have sent a letter to the lawyer.
A letter has been sent to the lawyer.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Visitors to the exhibition are welcomed to enter the first floor where works of Pablo Picasso are installed. The second floor is closed due to reconstruction.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Visitors are encouraged to use our new elevator. The elevator is equipped with the latest technology with support for disabled people.

?

Cvičení 3: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Visitors are warned not to step over the red lines, as the area is allarmed. Visitors are not allowed to smoke, drink, or consume any food in the building. Dogs and other pets are not allowed to enter the exhibition rooms.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni používat trpný rod a rozumět základním výrazům a strukturám úředního jazyka v angličtině.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:23 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.