Lekce 10: Internet

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte nejdůležitější slovní zásobu potřebnou pro internet, počítače a příbuzná témata. Seznámíte se také se slovesem "will" a jeho záporem "won't", s jejichž pomocí tvoříme budoucí čas.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

e-mail
počítač
stolní počítač
notebook, přenosný počítač
zavináč
tečka
podtržítko
pomlčka
lomítko
zpětné lomítko
Píše se to dohromady?
Je mezi slovy David a Brown tečka?
Ne, píše se to dohromady.
Můžete mi, prosím, hláskovat vaši adresu?
Zapnout počítač.
Restartujte ten program.
Restartujte váš počítač.
Stiskněte jakoukoli klávesu.
zamrzlý
Počítač zamrzl.
operační systém
monitor
obrazovka
soubor
složka, adresář
koncovka
jednoduchý
pouze text
program
program na čtení mailu (např. Thunderbird, Outlook)
internetový prohlížeč (např. Firefox, Opera, nebo Internet Explorer)
program na psaní textu (např. OpenOffice Writer, nebo Word)
instalovat
nainstalovaný
Program je nainstalován.
odečítač, (někdy překládáno: čtečka obrazovky)
software (tj. operační systém, programy)
odpověď, odpovědět
přeposlat
zpráva
okamžitě
hned teď
okno
brailský řádek
vizuální, oční
osoba s poruchou zraku
kliknout
potvrzení
webová stránka

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
OperatorWhat's your e-mail address?
ClientJacek_brzezinski@my-mail.com.
OperatorCan you spell it for me, please?
ClientJ-A-C-E-K-underscore-B-R-Z-E-Z-I-N-S-K-I-at-M-Y-dash-M-A-I-L-dot-C-O-M.
OperatorThank you, I will send you the information in a PDF file.
ClientSorry, I don't understand. What is a PDF file?
OperatorIt is a portable document format, you will open it with the Acrobat Reader.
ClientOh, I haven't got that software installed.
OperatorAll right, I can send you that in a DOC file.
ClientWhat is that?
OperatorWell, you can open that with Microsoft Office or OpenOffice.
ClientOh, I'm sorry I haven't got the applications installed.
OperatorFine, so I will send you the information as a plain text.
ClientWhat application is it for?
OperatorYou won't need anything, all e-mail readers can read it.
ClientThat's great, thank you.
 1. The client is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Which format will the operator send?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The clients e-mail address is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Which application will the client use?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Which two special characters are there in the client's e-mail address?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. The client asks about PDF because:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. The operator recommends Microsoft Office or OpenOffice for:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. The client finally decides to get the information in the:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Poslechněte si rozhovor a doplňte chybějící slova.

Nahrávka:
Přepis:
ClientHello, I'm calling about the PDF you sent me yesterday.
OperatorYes, what is the problem.
ClientI can't read the PDF file.
OperatorBut the PDF file is OK.
ClientI'm visually impaired and my screen reader cannot read it.
OperatorOh, I'm sorry, I didn't know this. How can I help you?
ClientCan you send me the information in plain text in e-mail?
OperatorYes of course, I will send it right now.
ClientHello, I'm calling about the ? you sent me yesterday.
OperatorYes, what is the ?.
ClientI can't ? the PDF file.
OperatorBut the PDF ? is OK.
ClientI'm visually ? and my screen ? cannot read it.
OperatorOh, I'm sorry, I didn't ? this. How can I help you?
ClientCan you send me the ? in plain text in e-mail?
OperatorYes of course, I will send it ? now.

Cvičení 3: Co je správně

Zamyslete se a vyberte větu, která je bez chyby.

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?

Cvičení 4: Co je správně

Poslechněte si rozhovor a potom odpovězte.

Nahrávka:
Přepis:
OperatorYou will find the information on our web site.
ClientSorry, what is your web site?
OperatorThe address is www.brailcom.org/courses.
ClientIs brailcom with a dot or is it one word?
OperatorOne word.
ClientIf I register today, will you send me the information in 24 hours?
OperatorYes, the system will send you an automatic reply immediately and you will get the information in 24 hours after confirmation.
ClientWhat confirmation?
OperatorYou will have to click on the link in the e-mail message.
ClientWhat will happen if I click on the ..LINK?
OperatorYour Internet browser will open a window with the confirmation button.
ClientHeh? No, too much is too much, no Internet browsers, no e-mail readers, no links, I will call my son....
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?

Cvičení 5: Transformace

Zapište e-mailovou nebo webovou adresu.

Příklad:

www dot freeserver dot net
www.freeserver.net

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Odpovězte podle vzoru. Vždy odpovídejte ANO.

Příklad:

Will you switch on the computer?
Yes, I will.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Odpovězte podle vzoru. Vždy odpovídejte NE.

Příklad:

Will you switch on the computer?
No, I won't.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Převeďte tvar slovesa "will" na zkrácený tvar "'ll".

Příklad:

I will switch on the computer.
I'll switch on the computer.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Převeďte tvar slovesa "will" na záporný zkrácený tvar "won't".

Příklad:

I will switch on the computer.
I won't switch on the computer.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Převeďte tvar slovesa "will not" na zkrácený tvar "won't".

Příklad:

I will not switch on the computer.
I won't switch on the computer.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

Tvořte věty s konstrukcí "be + going to".

Příklad:

You - miss - your train.
You are going to miss your train.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 7: Transformace

Utvořte otázku pomocí "be + going to".

Příklad:

When - you - pay - the bill?
When are you going to pay the bill?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Sorry, what is your web site? If I register today, will you send me the information in 24 hours?

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

You will have to click on the link in the e-mail message. Your Internet browser will open a window with the confirmation button.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli umět:

 • hovořit o internetu, e-mailech a počítačích
 • vyjádřit budoucnost pomocí slovesa "will"
Verze 2.0 (2011-12-07 01:23 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.