Lekce 8: History

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte základní slovní zásobu z oblasti historie, naučíte se jak tvořit otázky zjišťovací a procvičíte si tvoření otázek obecně.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

historie
královna
král
rytíř
budova
dům
pobývat, bydlet
přespat
socha
socha krále
vůdce
vůdce, hrdina národa
loď (velká, zámořská)
slavný
voják
námořník
titul
služebník
hrad
osoba
osobnost
důležitý
důležitá osobnost
dát
žít
admirál
zvítězit
vítěz
bitva
vítěz bitvy
porážka, porazit
mnoho
rok
před (dává se za časový údaj)
před mnoha lety
kdy, když
století
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
jedenáctý
dvanáctý
třináctý

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Poslechněte si průvodce a potom vyberte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
GuideDear Visitors, welcome to our guided tour. ... We are entering an important building. When queen Victoria visited our town, she liked this house and stayed here overnight.
TouristOh, when was that?
GuideWell, erm, that in, erm, it is not important. And in this hall we have got a statue of Admiral Nelson. He was a great personality and leader of our nation. He was a winner in many battles.
TouristExcuse me, in which century did he live?
GuideThat was in the seventeenth, well, eighteenth, well it was a very very long time ago... And this famous ship is the "Golden Hind" of Francis Drake, the pirate. He was a great soldier, sailor and servant of our Queen Elisabeth.
TouristDid Queen Elisabeth give him any special title? Wasn't he a SIR Francis Drake?
GuideOh well, he was a good soldier and sailor and servant so,... yes I think.... well.... probably yes, SIR Francis Drake, yes. ... And now in this room we are standing in front of the famous round table of King Arthur. A hero, a knight, and a famous person of English, and Anglo-Saxon history.
TouristHm, was King Arthur Anglo-Saxon? When did he live? Was it the 8th century?
 1. Where did queen Victoria overnight?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Who was sir Francis Drake?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Who was a great leader of the nation?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Who was famous for his round table?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Whose title was the guide not sure about?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. What was the guide's history knowledge?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. How happy was the guide with the tourist's questions?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Co je správně

V každém páru je jedna chybná věta. Vyberte větu, která je bez chyby.

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Převeďte větu do minulého času, použijte slovesa "was", nebo "were".

Příklad:

I am in London now.
I was in London last year.

 1. A. They are at work now.
  B. They at work last weekend. ?
 2. A. I am in New York now.
  B. I in New York last year. ?
 3. A. She is happy now.
  B. She happy last week. ?
 4. A. We are in the office now.
  B. We in the office yesterday. ?
 5. A. He is at home now.
  B. He at home last weekend. ?
 6. A. They are in the cinema now.
  B. They in the cinema yesterday. ?
 7. A. You are on a business trip now.
  B. You on a business trip last week. ?
 8. A. He is our boss now.
  B. He our boss last year. ?
 9. A. We are in the theatre now.
  B. We in the theatre last weekend. ?
 10. A. I am married now.
  B. I married when I was young. ?
 11. A. You are very good now.
  B. You very good when you were a student. ?

Cvičení 2: Transformace

Utvořte z dané věty jednoduchou otázku dle vzoru.

Příklad:

I started the holiday.
Did you start the holiday?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Sestavte z daných slov otázku zjišťovací. (Ta začíná slovy kdy, proč, kde...)

Příklad:

when / live / king Arthur
When did king Arthur live?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Změňte číslovku základní na číslovku řadovou.

Příklad:

one
the first

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Dear Visitors, welcome to our guided tour. We are entering an important building. When queen Victoria visited our town, she liked this house and stayed here overnight.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

And in this hall we have got a statue of Admiral Nelson. He was a great personality and leader of our nation. He was a winner in many battles.

?

Cvičení 3: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

And now in this room we are standing in front of the famous round table of king Arthur. A hero, a knight, and a famous person of English, and Anglo-Saxon history.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli:

 • rozumět, když se mluví o historii
 • pokládat anglické otázky (plynně)
 • ovládat řadové číslovky
Verze 2.0 (2011-12-07 01:23 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.