Lekce 7: Travelling

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte základní výrazy z oblasti cestování. Naučíte se také časová spojení typu "za čtvrt hodiny" anebo "ve dvě třicet".

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

informace (nemá mn.č.)
spojení
Jede něco po čtvrté hodině?
Není tam ještě jiné spojení?
Je tu jeden spoj ve tři.
vlak
autobus
letadlo
cestovat
cestování
přijet
odjet
V kolik hodin odjíždí ten vlak?
Do Londýna přijede ve tři.
Ukazuje časy.
Neukazuje ceny.
cena jízdenky
zaplatit 50%
Mohu dostat slevu?
sleva pro postižené
přihlásit se (do hotelu)
odhlásit se (z hotelu)
vlakové nádraží
autobusové nádraží
letiště
odletová hala
příletová hala
tabule s rozpisem odletů/příletů
brána
vstupenka, jízdenka
palubní vstupenka
třída
druhá třída
první třída
možná; moci
Váš pas, prosím!
papíry, dokumenty
osobní
zavazadla
dvě zavazadla
kufr
kabelka, příruční zavazadlo
půl hodiny
za půl hodiny
deset
jedenáct
dvanáct
třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
dvacet-jedna
dvacet-dva
dvacet-tři
dvacet-čtyři
dvacet-pět
dvacet-šest
dvacet-sedm
dvacet-osm
dvacet-devět
pracovnice/pracovník informací
drobné (mince)

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?
 56. ?
 57. ?
 58. ?
 59. ?
 60. ?
 61. ?
 62. ?
 63. ?
 64. ?
 65. ?
 66. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
Office workerHello, how can I help you?
TouristA ticket to Madrid, please.
Office workerOne way ticket or return?
TouristOne way only.
Office workerHow many persons?
TouristTwo people.
Office workerBusiness class or economy?
TouristEconomy, and can I get a discount for disabled people?
Office workerCan I see your pass, please?
TouristJust a moment.... here you are.
Office workerOK, your ticket is free and your guide pays 50%. It is 60 Euros altogether.
TouristHere you are.
Office workerOk, and here's your change.
 1. What ticket does the tourist want?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What class does the tourist want?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What does the guide pay?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What does the office worker want see?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. How many people is the ticket for?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Where does the tourist travel?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. How much is the ticket?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

Nahrávka:
Přepis:
TouristHello, can you help me please?
Inquiry workerYes of course, what can I do for you?
TouristWhat time is the train for Budapest?
Inquiry workerIt leaves at 4.50 from platform 5.
TouristAnd what time is it in Budapest?
Inquiry workerIt arrives in Budapest at 9.15.
TouristWell, is there any other connection?
Inquiry workerNo, there is no other train, but I can have a look at bus timetable. Just a minute.
TouristOK
Inquiry workerOh yes, there is a bus connection at 2.10.
TouristAnd what time does that arrive in Budapest?
Inquiry workerIt arrives at 7.20.
TouristOh, that's better. Can you tell me the price, please?
Inquiry workerI'm sorry, this timetable does not show prices.
TouristHello, can you ? me please?
Inquiry workerYes of course, what can I ? for you?
TouristWhat time is the train ? Budapest?
Inquiry workerIt leaves at 4.50 ? platform 5.
TouristAnd what time is it ? Budapest?
Inquiry workerIt arrives in Budapest ? 9.15.
TouristWell, is there any other ??
Inquiry workerNo, there is no ? train, but I can have a look at bus timetable. Just a ?.
TouristOK
Inquiry workerOh yes, there is a ? connection at 2.10.
TouristAnd what time does that ? in Budapest?
Inquiry workerIt arrives ? 7.20.
TouristOh, that's better. Can you tell me the ?, please?
Inquiry workerI'm sorry, this ? does not show prices.

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Poslechněte si rozhovor a odpovězte na otázky.

Nahrávka:
Přepis:
KatarinaExcuse me, where is check in?
GuardThe check in is in the depature lounge.
KatarinaOk, here we are.
ClerkHello, may I see your ticket, and your passport please?
KatarinaYes, here you are.
ClerkHow many pieces of luggage have you got?
KatarinaJust this suitcase and my personal backpack.
ClerkCan you put your suitcase here.
KatarinaOops, here it is.
ClerkIt is 19 kg, that's all right. Here are your documents, here is your boarding pass.
KatarinaWhich gate is it, please?
ClerkIt is gate 8 and your departure is in half an hour.
 1. Katarina wants to find the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Clerk wants to know
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which gate is Katarina looking for?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. When is the departure?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What does the clerk want to see?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. What does the clerk give to Katarina?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Doplňovačka

Zvolte správnou předložku. Vyberte si z "at" / "on" / "in".

Přepis:

on Sunday, in the morning, in half an hour, at 10 p.m., at the weekend, on 24th December, in summer, at night, on Charles's birthday, in twenty minutes, in the evening, at 8 a.m., on Christmas Day, in the afternoon, in January, on 15th May, at Christmas

? Sunday, ? the morning, ? half an hour, ? 10 p.m., ? the weekend, ? 24th December, ? summer, ? night, ? Charles's birthday, ? twenty minutes, ? the evening, ? 8 a.m., ? Christmas Day, ? the afternoon, ? January, ? 15th May, ? Christmas

Cvičení 2: Transformace

Zakažte všem všechno. Řekněte, že to dělat nesmějí! (mustn't)

Příklad:

May I go by train?
No, you mustn't go by train.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Buďte tvrdohlaví. Řekněte, že to dělat nemusí(te). Použijte: I don't have to, she/he doesn't have to.

Příklad:

You must go by train.
No, I don't have to go by train.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Utvořte větu pomocí there is/ there are.

Příklad:

a flower - in the garden
There is a flower in the garden.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

How can I help you? One way ticket or return? How many persons? Business class or economy?

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli umět:

 • koupit si lístek na vlak/bus
 • dotazovat se na jednotlivá spojení
 • hovořit o čase
Verze 2.0 (2011-12-07 01:23 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.