Lekce 6: On a Trip

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte jak si zařídit věci, když odjíždíte z domu. Naučíte se také rozdíl mezi průběhovým a obyčejným přítomným časem.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

vzít
nosit, mít na sobě
vzít si na sebe
vlak
nástupiště
lístek, jízdenka
jízdenka tam
zpáteční jízdenka
koupit
průvodce
rozhodnout se
měl by
pláštěnka
deštník
batoh
spěchat
rychlík
osobní vlak
za hodinu
Vlak odjíždí za 10 minut.
Vlak přijede do Londýna ve 13.00.
udělat si obložený chléb
vybavení
vzít si vybavení
hora
horský vůdce
kalhoty
dlouhé
krátké
dlouhý výlet
dlouhé kalhoty
skalnatý
pěšina, cesta
skalnatá stezka
čepice
rukavice
boty (těžké, pohorky)
boty (lehké, polobotky)
tričko
svetr
sako
teplý
chladný
horký
počasí
Jaké je počasí?
venku
Venku je pěkně teplo.
slunečno
deštivo
horská turistika

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
GinaIt's cold outside, what are you wearing?
MartinI'm wearing a warm jacket, long trousers, and hiking boots.
GinaYou usually don't wear boots, you usually wear sports shoes.
MartinYes, but it's cold today and the paths in the mountains are rocky.
GinaOK, are you taking a cap too?
MartinYes I am, and I am taking my gloves as well.
GinaAre you taking some sandwiches?
MartinMe? Sandwiches? You are taking sandwiches, I am taking the equipment.
GinaWell, OK, it's always me. Gina makes sandwiches and Martin is the big mountain guide.
 1. Where are Gina and Martin going?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. They are going
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Martin is wearing
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Martin usually wears
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What is Martin taking?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Who is taking sandwiches?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. The paths are
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Odkrytá doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

 • When
 • backpack
 • everything
 • fast
 • guide
 • in
 • leaves
 • raincoat
 • return
 • stopping
 • tickets
 • time
Nahrávka:
Přepis:
GinaWhen is our train?
MartinIt leaves at 3.25 from platform 4.
GinaIs it a fast train or a stopping train.
MartinIt's a stopping train.
GinaOK, have you got the guide and the tickets?
MartinYes I have, I've got everything.
GinaAnd have you got one way tickets or return?
MartinOh, only one way tickets.
GinaThat's good. We can decide later. And have you got the raincoat and umbrella?
MartinYes, here they are, in the backpack.
GinaFine, what time is it now?
MartinIt's 3.10, so hurry, the train leaves in 15 minutes.
Gina? is our train?
MartinIt ? at 3.25 from platform 4.
GinaIs it a ? train or a stopping train.
MartinIt's a ? train.
GinaOK, have you got the ? and the tickets?
MartinYes I have, I've got ?.
GinaAnd have you got one way tickets or ??
MartinOh, only one way ?.
GinaThat's good. We can decide later. And have you got the ? and umbrella?
MartinYes, here they are, in the ?.
GinaFine, what ? is it now?
MartinIt's 3.10, so hurry, the train leaves ? 15 minutes.

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • having
 • helping
 • making
 • playing
 • putting
 • sitting
Přepis:

The Browns are having visitors today. Mrs. Brown is making sandwiches and tea. Children are helping her. They are putting water on the table. The visitors are sitting in the garden. Their daughter is playing with the dog.

The Browns are ? visitors today. Mrs. Brown is ? sandwiches and tea. Children are ? her. They are ? water on the table. The visitors are ? in the garden. Their daughter is ? with the dog.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Are you taking a cap?
Yes, I am.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Are you taking a cap?
No, I'm not.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Odpovězte na otázku dle vzoru. Použijte zkrácený tvar slovesa být: I'm, you're, he's...

Příklad:

You are going on a trip.
No, I'm not going on a trip.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Sestavte otázku v přítomném průběhovém čase.

Příklad:

you / go / on a trip.
Are you going on a trip?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?

Cvičení 5: Doplňovačka

Doplňte větu, chybí část věty s časem průběhovým. Použijte stejné sloveso jako je v první větě.

Přepis:

I usually listen to country music, but now I am listening to opera.

They usually sit outside, but now they are sitting inside.

He normally drinks coffee, but now he is drinking tea.

We normally go to work every day, but now we are going on holiday.

She often writes e-mails, but now she is writing a letter.

I often read magazines, but now I am reading a newspaper.

She usually buys milk, but now she is buying beer.

He usually drives a car, but now he is driving a truck.

They often study at home, but now they are studying in the garden.

Příklad:

I usually listen to folk music, but now I ............. to rock music.
I usually listen to folk music, but now I am listening to rock music.

I usually listen to country music, but now I ? to opera.

They usually sit outside, but now they ? inside.

He normally drinks coffee, but now he ? tea.

We normally go to work every day, but now we ? on holiday.

She often writes e-mails, but now she ? a letter.

I often read magazines, but now I ? a newspaper.

She usually buys milk, but now she ? beer.

He usually drives a car, but now he ? a truck.

They often study at home, but now they ? in the garden.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

It's cold outside, what are you wearing? I'm wearing a warm jacket, long trousers, and hiking boots.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

You usually don't wear boots, you usually wear sports shoes. Yes, but it's cold today and the paths in the mountains are rocky.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli být schopni:

 • zeptat se na důležité věci, když odjíždíte z domu
 • rozumět rozdílu mezi časem obyčejným a průběhovým
Verze 2.0 (2011-12-07 01:23 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.