Lekce 5: Hobbies

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte, jak hovořit o svých zálibách a oblíbených činnostech. Naučíte se také jak utvořit otázku od plnovýznamových sloves pomocí slovesa "do".

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

koníček
mít rád
sport
Ráda mluví.
Nerad sportuje.
mluvit
vařit
otevřít, otevřený
jít
vypnout
zapnout
hrát
zpívat
číst
jezdit na koni / na kole
hudba
klasický
alternativní
moderní
jazz
pop
lidová hudba
country
rocková hudba
řídit (auto)
auto
řídit auto
kolo, bicykl
jezdit na kole
kytara
hrát na kytaru
housle
flétna
klavír
klub
kino
divadlo
jiné, jinak
co jiného
čas
volný čas
Braillovo písmo
číst Braillovo písmo
kniha
noviny
časopis
líný
zaujatý
Ona se zajímá o ...
sociální pracovnice/pracovník
kamión

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?

Porozumění

Cvičení 1: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
AngelaDo you like music, David?
DavidYes, of course, I do.
AngelaWhat do you listen to?
DavidI like jazz, modern jazz and alternative music. And what about you?
AngelaWell, I listen to everything. I like pop, classical music and folk too.
 1. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Co je správně

Jen jedna věta z dvojice je bez chyby. Která?

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

 • No
 • can
 • can't
 • drive
 • else
 • play
 • read
 • ride
 • slow
 • sorry
 • spare
 • speak
 • that's
 • truck
 • type
 • you
Nahrávka:
Přepis:
Social workerMr. Gregorini, can you speak French?
Mr. GregoriniNo, I can't.
Social workerCan you speak Spanish?
Mr. GregoriniYes, I can.
Social workerCan you type?
Mr. GregoriniYes, I can, but I'm slow.
Social workerCan you read braille?
Mr. GregoriniNo, I'm sorry, I can't.
Social workerCan you drive a car?
Mr. GregoriniYes, I can.
Social workerAnd can you drive a truck?
Mr. GregoriniNo, I can't.
Social workerWhat do you do in your spare time, Mr. Gregorini?
Mr. GregoriniI ride a bike.
Social workerWhat else do you do in your spare time?
Mr. GregoriniI play violin.
Social workerOh, that's interesting.
Social workerMr. Gregorini, can you ? French?
Mr. Gregorini?, I can't.
Social workerCan ? speak Spanish?
Mr. GregoriniYes, I ?.
Social workerCan you ??
Mr. GregoriniYes, I can, but I'm ?.
Social workerCan you ? braille?
Mr. GregoriniNo, I'm ?, I can't.
Social workerCan you ? a car?
Mr. GregoriniYes, I can.
Social workerAnd can you drive a ??
Mr. GregoriniNo, I ?.
Social workerWhat do you do in your ? time, Mr. Gregorini?
Mr. GregoriniI ? a bike.
Social workerWhat ? do you do in your spare time?
Mr. GregoriniI ? violin.
Social workerOh, ? interesting.

Cvičení 4: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:
JaneLisa is lazy.
CarlWhy do you think?
JaneShe doesn't have any hobbies.
CarlReally?
JaneYes, she is not interested in music and she doesn't do sport.
CarlBut...
JaneShe does not go to visits and she doesn't go to the club.
CarlBut that's not all.
JaneAnd she can't cook and she can't speak languages.
CarlBut she plays the guitar.
JaneIt's only for David.
CarlOh, that's the problem.
 1. Lisa can speak languages.


  ?
 2. Jane does not like Lisa.


  ?
 3. Lisa can't cook.


  ?
 4. Lisa does some sport.


  ?
 5. Lisa plays the guitar.


  ?
 6. Lisa loves David.


  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Utvořte ze záporné věty větu kladnou.

Příklad:

She does not turn off the radio in the morning.
She turns off the radio in the morning.

 1. A. We don't like sport.
  B. We sport. ?
 2. A. They don't speak English.
  B. They English. ?
 3. A. It doesn't cook lunch fast.
  B. It lunch fast. ?
 4. A. He doesn't open the window.
  B. He the window. ?
 5. A. You don't read braille.
  B. You braille. ?
 6. A. He doesn't drive a big truck.
  B. He a big truck. ?
 7. A. She doesn't ride a bike.
  B. She a bike. ?
 8. A. They don't go to the new cinema.
  B. They the new cinema. ?
 9. A. I don't sing a song every day.
  B. I every day. ?
 10. A. She doesn't play the flute very well.
  B. She the flute very well. ?

Cvičení 2: Transformace

Utvořte z kladné věty větu zápornou.

Příklad:

I turn on the radio in the morning.
I don't turn on the radio in the morning.

 1. A. We like sport.
  B. We sport. ?
 2. A. They speak English.
  B. They English. ?
 3. A. It cooks lunch fast.
  B. It lunch fast. ?
 4. A. He opens the window.
  B. He the window. ?
 5. A. You read braille.
  B. You braille. ?
 6. A. He drives a big truck.
  B. He a big truck. ?
 7. A. She rides a bike.
  B. She a bike. ?
 8. A. They go to the new cinema.
  B. They to the new cinema. ?
 9. A. I sing a song every day.
  B. I a song every day. ?
 10. A. She plays the flute very well.
  B. She the flute very well. ?

Cvičení 3: Transformace

Odpovězte podle vzoru. Vždy odpovězte ANO.

Příklad:

Does he listen to music?
Yes, he does.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Odpovězte podle vzoru. Vždy odpovězte NE.

Příklad:

Does he listen to music?
No, he doesn't.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Odpovězte na otázku. Napoví vám slovo v závorce.

Příklad:

What are you interested in? (music)
I am interested in music.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?

Cvičení 6: Odkrytá doplňovačka

Vyberte tvar slovesa "be", nebo "have".

 • are
 • are
 • has
 • has
 • has
 • have
 • have
 • have
 • is
 • is
Přepis:

We have two good friends in London. They are English. Peter has a good job in a bank and Helen is a teacher at school. They have a large family. Helen has two brothers and three sisters. Peter has three brothers – they are still children. Peter and Helen have a nice house in London. It is old and big.

We ? two good friends in London. They ? English. Peter ? a good job in a bank and Helen ? a teacher at school. They ? a large family. Helen ? two brothers and three sisters. Peter ? three brothers – they ? still children. Peter and Helen ? a nice house in London. It ? old and big.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Lisa is lazy. She is not interested in music and she doesn't do sport.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli umět:

 • hovořit o svých koníčcích
 • utvořit otázku se slovesem "do"
 • utvořit zápor se slovesem "do"
Verze 2.0 (2011-12-07 01:23 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.