Lekce 4: Food And Shopping

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíme, jak si koupit jídlo a také něco více o číslech a slovese "can". Například jeho zápor "can't".

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

Dal bych si ...
Dám si brambůrky.
Něco k pití?
Další přání?
Kolik stojí ...?
Stojí to 4,5 euro.
Máte ...?
Ne, děkuji, to je vše.
obchod
nakupování
voda
minerálka
bublinkatá, sycená
bez bublinek, přírodní
pivo
víno
obložený chléb, houska
houska se sýrem
houska se šunkou
bez masa
pizza
pomerančový džus
kola
čaj
černý čaj
zelený čaj
káva
párek v rohlíku
hamburger
s mlékem
bez cukru
malý
normální
velký
velká káva
šunka
salám
sýr
chléb
rajské
máslo
vegetarián, vegetariánský
alergický na
deset
dvacet
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
sto
Jdu pozdě.
Má trochu zpoždění.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?

Porozumění

Cvičení 1: Co je správně

Poslechněte si rozhovor a vyberte správné odpovědi.

Nahrávka:
Přepis:
Shop assistantHello. Can I help you?
CustomerHave you got anything to eat?
Shop assistantPizza, hamburger and hot dog.
CustomerHow much is pizza?
Shop assistantSmall or large?
CustomerLarge.
Shop assistant10.20 euros.
CustomerAnd small?
Shop assistant7.50 euros.
CustomerWell, and how much is a hot dog?
Shop assistant3.30 euros.
CustomerI would like a hot dog.
Shop assistantOK, a hot dog, and anything to drink?
CustomerHave you got coffee?
Shop assistantSmall, regular or large?
CustomerHow much is it?
Shop assistantSmall is 1.90, regular 2.80, and large 3.70.
CustomerRegular, please.
Shop assistantOK, regular. With milk or without milk?
CustomerNo milk, thank you.
Shop assistantAnything else?
CustomerNo, thank you, that's it.
Shop assistantHere's your hot dog and here's the coffee.
CustomerThank you.
Shop assistant6.20 euros, please.
CustomerHere you are.
Shop assistantThank you.
 1. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Vyberte logicky správnou odpověď.

Příklad:

juice is: a drink / vegetable / meat
a drink

 1. wine is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. milk is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. hamburger is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. sparkling water is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. ham is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. black tea is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. chicken is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. coffee is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. tomato is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. still water is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. salami is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. onion is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. beef steak is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. green tea is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. hot dog is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Poslouchejte pozorně a doplňte chybějící slova v rozhovoru.

 • How
 • cheese
 • diet
 • drink
 • ham
 • here
 • little
 • never
 • nuts
 • salami
 • too
 • vegetarian
 • wine
Nahrávka:
Přepis:
JimHi Lucy! How are you!
LucyHi Jim, I'm a little late, but here I am!
JimOK, here is the cheese and here is wine.
LucyOh, I can't drink wine, I never drink alcohol.
JimWe've got mineral water too, here you are.
LucyWell, and, I can't eat nuts, I'm allergic to nuts.
JimNo problem, here is ham and salami.
LucyWell, I can't eat ham or salami, I'm vegetarian.
JimOK, here is some cheese and bread.
LucyEhm, I can't eat butter, I'm on a diet.
JimWell, I'm not allergic, I'm not a vegetarian, I'm not on a diet, and I drink alcohol - so I can have it all.
JimHi Lucy! ? are you!
LucyHi Jim, I'm a ? late, but here I am!
JimOK, ? is the cheese and here is ?.
LucyOh, I can't ? wine, I ? drink alcohol.
JimWe've got mineral water ?, here you are.
LucyWell, and, I can't eat ?, I'm allergic to nuts.
JimNo problem, here is ? and salami.
LucyWell, I can't eat ham or ?, I'm vegetarian.
JimOK, here is some ? and bread.
LucyEhm, I can't eat butter, I'm on a ?.
JimWell, I'm not allergic, I'm not a ?, I'm not on a diet, and I drink alcohol - so I can have it all.

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Odpovězte na otázky o Jimovi a Lucy.

 1. Who is late?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Lucy can't eat:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Lucy is a vegetarian, so she can't eat:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. On the table there is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Lucy can drink:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Lucy is allergic, so she can't eat:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 5: Doplňovačka

Sečtěte a slovem napište výsledek.

Přepis:

two + three = five
four + four = eight
one + six = seven
five + four = nine
two + one = three
eight + two = ten
three + one = four
three + three = six
one + five = six

Příklad:

one + one = two

two + three = ?
four + four = ?
one + six = ?
five + four = ?
two + one = ?
eight + two = ?
three + one = ?
three + three = ?
one + five = ?

Cvičení 6: Doplňovačka

Odčítejte a slovem napište výsledek.

Přepis:

six - three = three
seven - five = two
four - one = three
eight - four = four
three - two = one
ten - three = seven
ten - four = six
five - one = four
nine - three = six

Příklad:

two - one = one

six - three = ?
seven - five = ?
four - one = ?
eight - four = ?
three - two = ?
ten - three = ?
ten - four = ?
five - one = ?
nine - three = ?

Cvičení 7: Doplňovačka

Sečtěte a slovy napište výsledek.

Přepis:

ten + forty = fifty
thirty + sixty = ninety
twenty + fifty = seventy
seventy + thirty = one hundred
sixty + twenty = eighty
forty + thirty = seventy
twenty + twenty = forty
ten + fifty = sixty
ten + twenty = thirty

Příklad:

ten + ten = twenty

ten + forty = ?
thirty + sixty = ?
twenty + fifty = ?
seventy + thirty = ?
sixty + twenty = ?
forty + thirty = ?
twenty + twenty = ?
ten + fifty = ?
ten + twenty = ?

Cvičení 8: Doplňovačka

Odčítejte a slovem napište výsledek.

Přepis:

a hundred - seventy = thirty
ninety - ten = eighty
forty - thirty = ten
seventy - twenty = fifty
eighty - twenty = sixty
fifty - ten = forty
a hundred - thirty = seventy
ninety - sixty = thirty
sixty - forty = twenty

Příklad:

one hundred - ten = ninety

a hundred - seventy = ?
ninety - ten = ?
forty - thirty = ?
seventy - twenty = ?
eighty - twenty = ?
fifty - ten = ?
a hundred - thirty = ?
ninety - sixty = ?
sixty - forty = ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Odpovězte, co byste si vy, nebo ostatní dali: I would like ..., He would like ...

Příklad:

What would you like? (orange juice)
I would like orange juice.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 2: Co je správně

"Much", anebo "many"?

Příklad:

much girls - NO
many girls - YES

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?
 9. a. 
  b. 
  ?
 10. a. 
  b. 
  ?

Cvičení 3: Doplňovačka

"Much", anebo "many"?

Přepis:

Radka lives in a town. In her town there are many shops. In the shops there are many people. They all are shopping. They buy much milk, many books, many pizzas, much coffee and much beer. Much shopping is much money. In England, it is many pounds, and in Europe, it is many euros, in America, it is many dollars. Radka lives in Prague, so it is many crowns.

Příklad:

I have got ... sisters and brothers.
I have got many sisters and brothers.

Radka lives in a town. In her town there are ? shops. In the shops there are ? people. They all are shopping. They buy ? milk, ? books, ? pizzas, ? coffee and ? beer. ? shopping is ? money. In England, it is ? pounds, and in Europe, it is ? euros, in America, it is ? dollars. Radka lives in Prague, so it is ? crowns.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Can I help you? Have you got anything to eat? Pizza, hamburger and hot dog. How much is pizza? Small or large?

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Anything to drink? Have you got coffee? Small, regular or large? OK, regular. With milk or without milk?

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli být schopni:

 • nakoupit si nápoje a jídlo
 • počítat do stovky
 • dobře používat sloveso "can"
Verze 2.0 (2011-12-07 01:23 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.