Lekce 8: Gestern

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte hovořit o minulosti.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

byl
měl
přesně
(Pl. Verspätungen)spoždění
mít spoždění
Autobus má už půl hodiny spoždění.
našel
jel
(Pl. Taxis)taxi
Jel jsem taxíkem.
přijet
žádný problém!
(Pl. Gespräche)rozhovor
od 11 do 16 hodin
potom
občerstvení
šel
byl jsi
slavil
(Pl. Nachbarn)soused
bavit se
Užili jsme si spoustu zábavy.
(Pl. Kuchen)koláč
Dobrou chuť!
všechny osoby
trvá to dlouho
netrvá to dlouho
(Pl. Vergangenheiten)minulost
V minulosti jsem hodně cestoval.
mít čas
Narodil jsem se (kdy) ...
Zemřel (kdy)...
(Pl. Komponisten)skladatel
(Pl. Komponistinnen)skladatelka
komponovat
zkomponoval
mládí
stáří
(Pl. Schätze)poklad, miláček (přeneseně)
Ahoj miláčku!
letět

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?

Porozumění

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:
Frau MüllerHallo Schatz! Wie war es in Hamburg?
Herr MüllerPrima! Das Wetter war gut und der Zug hatte auch keine Verspätung. Ich bin pünktlich in Hamburg angekommen.
Frau MüllerSehr schön. Hast du die Firma schnell gefunden?
Herr MüllerDas war kein Problem, ich bin mit dem Taxi gefahren.
Frau MüllerBist du pünktlich zu deinem Termin gekommen?
Herr MüllerJa, kein Problem. Das Gespräch hat aber sehr lange gedauert, von 11 Uhr bis 16 Uhr! Danach hatte ich großen Hunger.
Frau MüllerGab es kein Essen in der Firma?
Herr MüllerEs gab nur einen kleinen Imbiss. Aber wir sind danach in ein sehr gutes Restaurant gegangen. Was ist mit dir? Warst du bei deiner Mutter?
Frau MüllerJa, wir haben gestern ihren Geburtstag gefeiert. Die Nachbarn waren auch da.
Herr MüllerWar es schön?
Frau MüllerJa, wir haben viel geredet und hatten viel Spaß.
Herr MüllerFein. Hast du auch Geburtstagskuchen für mich mitgenommen?
Frau MüllerNatürlich. Hier ist er. Guten Appetit!
 1. Das Wetter in Hamburg war schlecht.


  ?
 2. Der Zug hatte keine Verspätung.


  ?
 3. Herr Müller ist mit dem Bus gefahren.


  ?
 4. Es war ein kurzes Gespräch.


  ?
 5. Nach dem Termin sind alle in ein Restaurant gegangen.


  ?
 6. Frau Müller hatte gestern Geburtstag.


  ?
 7. Der Nachbar hat Kuchen mitgenommen.


  ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:
Frau MüllerHallo Schatz! Wie war es in Hamburg?
Herr MüllerPrima! Das Wetter war gut und der Zug hatte auch keine Verspätung. Ich bin pünktlich in Hamburg angekommen.
Frau MüllerSehr schön. Hast du die Firma schnell gefunden?
Herr MüllerDas war kein Problem, ich bin mit dem Taxi gefahren.
Frau MüllerBist du pünktlich zu deinem Termin gekommen?
Herr MüllerJa, kein Problem. Das Gespräch hat aber sehr lange gedauert, von 11 Uhr bis 16 Uhr! Danach hatte ich großen Hunger.
Frau MüllerGab es kein Essen in der Firma?
Herr MüllerEs gab nur einen kleinen Imbiss. Aber wir sind danach in ein sehr gutes Restaurant gegangen. Was ist mit dir? Warst du bei deiner Mutter?
Frau MüllerJa, wir haben gestern ihren Geburtstag gefeiert. Die Nachbarn waren auch da.
Herr MüllerWar es schön?
Frau MüllerJa, wir haben viel geredet und hatten viel Spaß.
Herr MüllerFein. Hast du auch Geburtstagskuchen für mich mitgenommen?
Frau MüllerNatürlich. Hier ist er. Guten Appetit!
Frau MüllerHallo Schatz! Wie war es in Hamburg?
Herr MüllerPrima! Das ? war gut und der Zug hatte auch keine ?. Ich bin pünktlich in Hamburg angekommen.
Frau MüllerSehr schön. Hast du die Firma schnell gefunden?
Herr MüllerDas war kein Problem, ich bin mit dem ? gefahren.
Frau MüllerBist du pünktlich zu deinem Termin gekommen?
Herr MüllerJa, kein Problem. Das Gespräch hat aber sehr ? gedauert, von 11 Uhr bis 16 Uhr! Danach hatte ich großen Hunger.
Frau MüllerGab es kein Essen in der Firma?
Herr MüllerEs gab nur einen kleinen Imbiss. Aber wir sind danach in ein sehr gutes Restaurant gegangen. Was ist mit dir? Warst du bei deiner ??
Frau MüllerJa, wir haben ? ihren Geburtstag gefeiert. Die Nachbarn waren auch da.
Herr MüllerWar es schön?
Frau MüllerJa, wir haben viel geredet und hatten viel Spaß.
Herr MüllerFein. Hast du auch Geburtstagskuchen für ? mitgenommen?
Frau MüllerNatürlich. Hier ist er. Guten Appetit!

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Bist
 • Hast
 • Hast
 • bin
 • bin
 • haben
 • haben
 • hat
 • sind
Přepis:
Frau MüllerHallo Schatz! Wie war es in Hamburg?
Herr MüllerPrima! Das Wetter war gut und der Zug hatte auch keine Verspätung. Ich bin pünktlich in Hamburg angekommen.
Frau MüllerSehr schön. Hast du die Firma schnell gefunden?
Herr MüllerDas war kein Problem, ich bin mit dem Taxi gefahren.
Frau MüllerBist du pünktlich zu deinem Termin gekommen?
Herr MüllerJa, kein Problem. Das Gespräch hat aber sehr lange gedauert, von 11 Uhr bis 16 Uhr! Danach hatte ich großen Hunger.
Frau MüllerGab es kein Essen in der Firma?
Herr MüllerEs gab nur einen kleinen Imbiss. Aber wir sind danach in ein sehr gutes Restaurant gegangen. Was ist mit dir? Warst du bei deiner Mutter?
Frau MüllerJa, wir haben gestern ihren Geburtstag gefeiert. Die Nachbarn waren auch da.
Herr MüllerWar es schön?
Frau MüllerJa, wir haben viel geredet und hatten viel Spaß.
Herr MüllerFein. Hast du auch Geburtstagskuchen für mich mitgenommen?
Frau MüllerNatürlich. Hier ist er. Guten Appetit!
Frau MüllerHallo Schatz! Wie war es in Hamburg?
Herr MüllerPrima! Das Wetter war gut und der Zug hatte auch keine Verspätung. Ich ? pünktlich in Hamburg angekommen.
Frau MüllerSehr schön. ? du die Firma schnell gefunden?
Herr MüllerDas war kein Problem, ich ? mit dem Taxi gefahren.
Frau Müller? du pünktlich zu deinem Termin gekommen?
Herr MüllerJa, kein Problem. Das Gespräch ? aber sehr lange gedauert, von 11 Uhr bis 16 Uhr! Danach hatte ich großen Hunger.
Frau MüllerGab es kein Essen in der Firma?
Herr MüllerEs gab nur einen kleinen Imbiss. Aber wir ? danach in ein sehr gutes Restaurant gegangen. Was ist mit dir? Warst du bei deiner Mutter?
Frau MüllerJa, wir ? gestern ihren Geburtstag gefeiert. Die Nachbarn waren auch da.
Herr MüllerWar es schön?
Frau MüllerJa, wir ? viel geredet und hatten viel Spaß.
Herr MüllerFein. ? du auch Geburtstagskuchen für mich mitgenommen?
Frau MüllerNatürlich. Hier ist er. Guten Appetit!

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Transformation irreguläre Verben Präsens.

Příklad:

Ich lese das Buch.
Liest du das Buch?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 2: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Fährst
 • Gehst
 • esse
 • hilft
 • isst
 • komme
 • liest
 • nimmt
 • spricht
Přepis:

Fährst du nach Deutschland mit dem Zug oder mit dem Bus? Ich komme morgen mit meinen Freunden nach Hause. Gehst du heute zur Feier? Er isst kein Fleisch und ich esse kein Gemüse. Er spricht sehr gut Deutsch. Was machst du in deiner Freizeit, liest du gerne Bücher? Er hilft seiner Mutter mit dem Kochen. Er nimmt das Taxi.

? du nach Deutschland mit dem Zug oder mit dem Bus? Ich ? morgen mit meinen Freunden nach Hause. ? du heute zur Feier? Er ? kein Fleisch und ich ? kein Gemüse. Er ? sehr gut Deutsch. Was machst du in deiner Freizeit, ? du gerne Bücher? Er ? seiner Mutter mit dem Kochen. Er ? das Taxi.

Cvičení 3: Transformace

Üben Sie irreguläre Verben Perfekt: gefahren, gefunden, gegangen, gegessen, gesprochen, genommen, geholfen, gelesen.

Příklad:

Ich helfe meinem Vater.
Ich habe meinem Vater geholfen.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Sprechen Sie über die Vergangenheit. Benutzen Sie das Perfekt: gearbeitet, gespielt, gemacht, gelebt, gesucht, gekauft, gekocht, gesagt.

Příklad:

Ich arbeite als Komponist.
Ich habe als Komponist gearbeitet.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Sprechen Sie über die Vergangenheit. Benutzen Sie das Perfekt.

Příklad:

Ich besuche dich.
Ich habe dich besucht.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Was ist dir passiert? - zu viel trinken Ich habe zu viel getrunken.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Guten Tag. Mein Name ist Johann Sebastian Bach. Ich bin am 31. März 1685 in Eisenach geboren. Ich war ein berühmter Komponist. Viele Menschen haben meine Musik gehört und gespielt. Ich habe sehr früh gelernt, wie man Instrumente spielt.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

In meiner Jugend bin ich viel gereist. Später habe ich von 1723 bis 1750, also 27 Jahre lang, in Leipzig gearbeitet. Dort bin ich am 28. Juli 1750 gestorben, aber meine Musik lebt in Leipzig weiter.

?

Kontrolní seznam

Po ukončení této lekce byste měli umět:

 • používat minulý čas
 • rozeznat minulé časy preterit a perfekt
Verze 2.0 (2011-12-07 01:24 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.