Lekce 11: Water sports

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se vodního pola a plavání. Připomenete si slovní zásobu související s orientací ve městě. Naučíte se zacházet s gerundii.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

cíl
Cílem je uplavat 50 m v co nejkratším čase.
množství.
Plavci by měli vypít správné množství vody.
tempo
Dostal se na druhou stranu jen pomocí několika temp.
motýlek
Motýlek je jedním ze stylů plavání.
prsa
Prsa jsou jedním ze stylů plavání.
kraul
Kraul je jedním ze stylů plavání.
znak
Znak je jedním ze stylů plavání.
konec bazénu
Při plavání motýlka se musejí závodníci dotknout konce bazénu oběma rukama.
startér
Startér odstartuje závod.
cílový rozhodčí
Cílový rozhodčí kontroluje způsob, kterým závodnící končí závod.
volná štafeta
Při volné štafetě si závodníci mohou vybrat libovolný styl.
oficiální čas
Čas oficiálně uznaný jako nejlepší.
plavací čepice
Plavací čepice umožňuje plavcům plavat rychleji.
plavecké brýle
Plavecké brýle tě chrání před chlorem.
dno
Dno je občas nerovné.
přesila
Při přesile má jedna stranu výhodu.
míč pod vodou
Míč pod vodou je ve vodním pólu faulem.
rohový hod
Rohový hod je podobný rohovému kopu ve fotbale.
ulička
Ulička je otevřený prostor umožňující přihrávku.
být u míče
Jeden tým může být u míče jen 30 sekund.
červený praporek
Ukázali mu červený praporek a tak musel jít.
měření času u míče
Shot clock měří čas u míče.
čtrvrtina
Zápas je rozdělen na čtyři čtvrtiny.
držení
strkání
Držení a strkání jsou obvyklé fauly ve vodním pólu.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
KATEHello, this is Kate speaking.
EDHi Kate, this is Ed, sorry to call so late.
KATEThat's fine Ed, what's up?
EDYou know we have a water polo team, don't you?
KATEI do, Ed.
EDWell, I was wondering whether you'd like to come to support us next Saturday.
KATESounds interesting, I'll think about that.
EDThank you so much Kate. You know, we would like to have a lively crowd supporting us.
KATESure, I'll see.
 1. Kate and Ed are talking
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Kate knows
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Ed was wondering
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Ed's team is trying
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
KATEMarry, Mary, let me tell you what happened to me yesterday evening.
MARYWhat was it?
KATEI was about to go to bed when my telephone rang.
MARYReally?
KATEYes! And guess who that was.
MARYI have no idea.
KATEIt was Ed, that handsome guy living next to us. He invited me for his water polo team's match next Saturday.
MARYWow, may I go with you?
KATEOf course, I wouldn't go just by myself!
 1. Kate tells Marry about
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The telephone rang
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. According to Kate
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Kate
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • deep
 • outdoor
 • place
 • pools
 • swim suits
Přepis:

Swimming pools usually have diving boards, lifeguards, and a place to buy things like swim suits, towels, etc. Sometimes, there is a shallow end and a deep end. This type of pool is usually an outdoor pool (mostly recommended for the summer or hot weather).

Swimming ? usually have diving boards, lifeguards, and a ? to buy things like ?, towels, etc. Sometimes, there is a shallow end and a ? end. This type of pool is usually an ? pool (mostly recommended for the summer or hot weather).

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • blue
 • caps
 • game
 • right
 • scoreboard
 • team
Přepis:

In water polo the home team wears white caps, starts the game to the left of the scoring table, and is on the left portion of the scoreboard. The visiting team wears blue caps, starts the game to the right of the scoring table, and is on the right portion of the scoreboard.

In water polo the home ? wears white ?, starts the ? to the left of the scoring table, and is on the left portion of the ?. The visiting team wears ? caps, starts the game to the right of the scoring table, and is on the ? portion of the scoreboard.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

Could you please stop (call) calling me so late at night.
I don't enjoy (watch) watching water polo matches.
Would you like to go (run) running in the afternoon?
I didn't finish (write) writing the letter yet.
Would you mind (have) having coke instead of Dr. Pepper?
Water polo involves a lot of (swim) swimming.

Could you please stop (call) ? me so late at night.
I don't enjoy (watch) ? water polo matches.
Would you like to go (run) ? in the afternoon?
I didn't finish (write) ? the letter yet.
Would you mind (have) ? coke instead of Dr. Pepper?
Water polo involves a lot of (swim) ?.

Cvičení 2: Doplňovačka

Complete sentences using to or -ing.

Přepis:

Andy goes to the pool every day. He enjoys (swim) swimming.
I want (go) to go there on Saturday.
Lea doesn't mind (practise) practising until late in the evening.
You promised (be) to be there on time!
I need (leave) to leave earlier.
Jessica suggests (visit) visiting this museum.

Andy goes to the pool every day. He enjoys (swim) ?.
I want (go) ? there on Saturday.
Lea doesn't mind (practise) ? until late in the evening.
You promised (be) ? there on time!
I need (leave) ? earlier.
Jessica suggests (visit) ? this museum.

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • for
 • for
 • of
 • of
 • on
 • to
Přepis:

He apologised for fouling me.
Jeremy is thinking of moving to Norwich.
Are you looking forward to meeting your new coach?
I have always dreamed of winning an Olympic medal.
Did you congratulate Ann on winning the qualification?
Ben thanked me for being patient.

He apologised ? fouling me.
Jeremy is thinking ? moving to Norwich.
Are you looking forward ? meeting your new coach?
I have always dreamed ? winning an Olympic medal.
Did you congratulate Ann ? winning the qualification?
Ben thanked me ? being patient.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Keep
 • Let
 • can't stand
 • doesn't want
 • must
 • prefer
Přepis:

I can't stand waiting for the results.
Would you prefer to stay at home?
Jack doesn't want to go swimming.
Keep swimming, you still have 250 meters ahead.
I must go, it is getting late.
Let Adela finish her workout, don't disturb her.

I ? waiting for the results.
Would you ? to stay at home?
Jack ? to go swimming.
? swimming, you still have 250 meters ahead.
I ? go, it is getting late.
? Adela finish her workout, don't disturb her.

Cvičení 5: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Pass the ball to the left and than move forward!

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

There is an open water competition at Land's End. Are you coming?

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Zeptat se na cestu.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají vodního pola a plavání.

Správně používat gerundia.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.