Lekce 10: At the stadium

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte hovořit o závodech a událostech spojených s prostředím stadionu a seznámíte se se situacemi jako je například podání protestu proti rozhodnutí rozhodčího.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

krytý stadion
obklopující, uzavírající
Krytý stadion se od běžného stadionu liší střechou, která uzavírá halu.
uzavřený stadion pro halové sporty
Hala byla plná vzrušených diváků.
stupňovité hlediště
Terasovitě uspořádané hlediště poskytuje divákům dobrý výhled.
stadion vybavený pouze místy k sezení
Stadion vybavený pouze místy k sezení má sedačky pro všechny diváky.
sekce k stání
luxusní lóže
FIFA vyžaduje, aby na její zápasy byly používány stadiony vybavené pouze místy k sezení.
sportovní duch
Dobří trenéři učí svůj tým sportovnímu duchu.
povzbuzovat, zdravit ovacemi
rozjet akci (vyrazit vpřed)
Dav povzbuzoval své mužstvo, když vyrazilo do útoku.
fanoušek-vandal
hrozba, nebezpečí
Fanoušci-vandalové představují hrozbu dnešnímu fotbalu.
diváci
incident
trávník, hřiště
dráha (běžecká)
lavička, střídačka
šatny
Po zápase jdou hráči do šaten.
venkovní sporty
Basebal, fotbal a atletika patří mezi venkovní sporty.
halové sporty
Šipky, stolní tenis a gymnastika patří k halovým sportům.
Počítá se hokej k halovým nebo venkovním sportům?
sponzor
sponzorství
značka
Světově proslulé značky se musí zablýsknout při důležitých sportovních událostech.
reklama
Velké korporace sponzorují sport pomocí reklamy.
reklama (americké)
reklama (britské)
Reklama přináší do sportu investice.
logo
Sponzorská loga patří k modernímu sportu.
ocenění
soutěž
soutěžit
vítěz
poražený
porazit
Turci porazili Kostariku, a tím zvítězili ve skupině.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
REPORTER1Welcome to the World Championship here in Budapest, the opening yesterday was unlucky due to the weather, but today the stadium is full, spectators on the tiers enjoy the sunshine, but now let's go to the second track where the women's pole vaulters are getting ready.
REPORTER2We are watching a Czech competitor, Jirina Ptacnikova, as she is slowly getting ready for the jump. She improved her personal best last year, when she finished in fifth place. Now let's see her condition at this competition.
REPORTER1She raises the pole, starts sprinting, great speed, the jump, and now...Oh yes, four meters 65 cetimetres. She did it. She is leading the competition after this round, beautiful jump. What a great champion she is...
REPORTER2This was her first trial, she went feet first over the bar and is now running around the stadium holding her hand high, she looks very confident...
REPORTER1She knows that only Savchenko can now threaten her position, but in the last round Savchenko didn't make it over 4.60, so she is very probably going to be the pole vault winner today...
 1. Jirina Ptacnikova is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The watched competition is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The watched competition is in
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The weather is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. We are witnessing Ptacnikova's
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Jirina Ptacnikova is a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Savchenko is very probably
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Ptacnikova jumped
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Co je správně

Read the following letter and decide which statements are true.

Přečtěte si pozorně následující text:

Dear sirs,
I am protesting against the decision of the judge concerning my red card in the last match of my team. Let me explain my reasons. First, the referee wasn't watching when the foul happened. Second, it wasn't a foul, I was only trying to get the ball. It is all on the cameras, please watch the record of the match once again. This was concerning the yellow card. And now, the red card. I got the red card, when the referee looked at me and saw me showing my middle finger. But it wasn't at him. It was at Giorgio Galetto, who was standing beside him. Please look at the cameras record again. And then Galetto showed me his middle finger too, but nothing happened to him!
Dear sirs, I am asking you again, please inspect this unlucky case, and help me prove I am not guilty.
Thank you,

Yours sincerely
Armando Chordi

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Choose the best word.

 • award
 • beat
 • commercials
 • dressing
 • event
 • field
 • full
 • hooligans
 • indoor
 • luxury
 • section
 • sponsor
 • stadium
 • team
 • tiers
Přepis:

arena was full

seated tiers of terraces

all-seater stadium

standing-only section

luxury suits

cheer the team

the team took the field

hooligans present a threat

dressing room

indoor sports

important sporting event

corporations sponsor sport

commercials bring investments

win an award

beat the loser

arena was ?

seated ? of terraces

all-seater ?

standing-only ?

? suits

cheer the ?

the team took the ?

? present a threat

? room

? sports

important sporting ?

corporations ? sport

? bring investments

win an ?

? the loser

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

 1. Domes differ from
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Terraces give spectators
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. FIFA require all-seaters for
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Good trainers teach
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Players go to the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Athletics is among
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Brands have to be seen at important
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Corporations sponsor sport
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Logos are part
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

use "to be going to"

Příklad:

brands - have advertising at the stadium
Brands are going to have advertising at the stadium.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

make questions with "to be going to"

Příklad:

the brands - have advertising at the stadium
Are the brands going to have advertising at the stadium?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

make negatives with "to be going to"

Příklad:

the brands - have advertising at the stadium
The brands are not going to have advertising at the stadium.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

use "to be going to" in PAST

Příklad:

the brands - have advertising at the stadium
The brands were going to have advertising at the stadium.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

make questions with "to be going to" in PAST

Příklad:

the brands - have advertising at the stadium
Were the brands going to have advertising at the stadium?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Regular stadiums offer seats in the tiers for the spectators. Tiers or bleachers are terraces from which people can see the pitch and track. Many stadiums make luxury suites available to patrons for thousands of dollars per event.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli být schopni hovořit o událostech spojených s děním na stadionu.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.