Lekce 12: Darts and Chess

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se šipek a šachů. Naučíte se, jak vyjádřit, že se vám něco líbí. Procvičíte si slovesa must/have to, make/do + pomocná slovesa.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

šipky
Hraju šipky každý pátek.
(sport term)terč (sport term)
Terče se vyrábí ze sisalu.
(general term)terč (general term)
střed terče
Střed terče se nazývá bullseye.
standartní
Standardní číslování začíná dvacítkou zvrchu.
zdvojená dvacítka
Zasáhl jsem zdvojenou 20.
pevně stanovený počet bodů
Hra 301 začíná pevně stanoveným skóre 301 bodů.
snížit
Účelem hry 301 je snížit skóre na 0.
soutěž
Kdo vyhrál tu soutěž?
házecí čára
Vzdálenost terče od házecí čáry je asi 2,4m.
vyřazovací hra
Killer je šipková vyřazovací hra.
stolní hra
Šachy jsou stolní hra.
šachovnice
Na šachovnici jsou tmavá a světlá políčka.
figurka
Každý hráč má šestnáct figurek.
král
Král je nejsennější figurkou.
královna
Královna kombinuje pohyby věže a střelce.
věž
Věž se nemůže pohybovat diagonálně.
kůň
Kůň se pohybuje ve tvaru L.
střelec
Střelec se může pohybovat diagonálně.
pěšec
Každý hráč má na začátku osm pěšců.
šach mat
Šach mat je jedním ze zakončení hry.
pat
Šachová hra může skončit patem.
hodnota
Je důležité odhadnout hodnotu figurek.
silný
Královna je jednou z nejsilnějších figurek.
výhoda
Šachová taktika se zabývá způsoby, jak během několika tahů získat výhodu nad protihráčem.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
NICKI don't like playing with this target, I can't see the numbers clearly.
LIZZYStop making up excuses and throw!
NICKI am not making up excuses, the colours are terrible, I can't even see the bullseye!
LIZZYOK, Nick, it is your turn now.
NICKBut how can I play with this horrible dartboard?
LIZZYIt's easy, you take your dart and throw.
NICKI'm out of this, I'm sorry, Lizzy.
LIZZYI'm not surprised Nick, I knew you were a lousy player!
 1. Nick is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Lizzy accuses Nick of
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Nick doesn't really want to
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Nick
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
HUGHDid you see the match between Lizzy and Nick?
JAKEI did, I was really surprised, Nick gave it up!
HUGHExactly, he said he couldn't see the dartboard well.
JAKEI saw him yesterday and he played very well - double top four times in a row.
HUGHI think he forgot his glasses today.
JAKEYou serious?
HUGHYeah, but he is too proud to say his sight is not perfect.
JAKEWell, I understand that, but what can we do...
 1. Jake was surprised that
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Jake saw Nick
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Alice thinks Nick gave it up because
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Nick's sight
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • playing
 • predictable
 • random
 • skilled
 • usually
 • win
Přepis:

When playing with a considerably skilled player as your opponent, try not to be predictable in your moves. One of the ways to win against that person is to act entirely at random, and hope you get lucky. Remember, chess-masters tend to be overconfident and usually panic when their perfect plans fail.

When ? with a considerably ? player as your opponent, try not to be ? in your moves. One of the ways to ? against that person is to act entirely at ?, and hope you get lucky. Remember, chess-masters tend to be overconfident and ? panic when their perfect plans fail.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • better
 • choice
 • darts
 • make
 • wall
 • writing
Přepis:

When you must make a difficult choice, there is no better way to resolve things than writing a list of the options, then glueing it to the wall and throwing darts at it.

When you must ? a difficult ?, there is no ? way to resolve things than ? a list of the options, then glueing it to the ? and throwing ? at it.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

 1. I don't like staying up late but my girlfriend ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. You don't know how to play chess but I ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Clark plays darts every Monday but Sandy ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Ildiko lives in Tapolca but her brothers ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Sandor is not very good at darts but his nephew ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. We are on the spot, but our opponents ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Put in is/are/do/does.

Přepis:

How often do you play darts?
Jeremy is very good at darts.
What does the term "bullseye" mean?
We are playing 301 game, would you like to join us?
Do you like playing chess? Oh, yes I do.
Is it possible to play darts in this bar?

How often ? you play darts?
Jeremy ? very good at darts.
What ? the term "bullseye" mean?
We ? playing 301 game, would you like to join us?
Do you like playing chess? Oh, yes I ?.
? it possible to play darts in this bar?

Cvičení 3: Doplňovačka

Put the verb in the correct form.

Přepis:

You should take an umbrella, it is (rain) raining.
Did you (play) play with bishop or knight?
My cousin has got a car but she doesn't (drive) it very often.
Have you (see) seen the match yesterday evening?
Criss doesn't like (travel) travelling by plane.
Do you (know) know what castling is?

You should take an umbrella, it is (rain) ?.
Did you (play) ? with bishop or knight?
My cousin has got a car but she doesn't (drive) it very often.
Have you (see) ? the match yesterday evening?
Criss doesn't like (travel) ? by plane.
Do you (know) ? what castling is?

Cvičení 4: Doplňovačka

Use must/mustn't or have to/don't/doesn't have to.

Přepis:

I will have to go to school on Monday.
You mustn't tell anyone, it is a secret!
I don't have to go to this class, it is not compulsory.
When you come to Ankara you must visit us.
You have to go through the driving course to get a driving license.
When does she have to leave?

I will ? go to school on Monday.
You ? tell anyone, it is a secret!
I ? to go to this class, it is not compulsory.
When you come to Ankara you ? visit us.
You ? go through the driving course to get a driving license.
When does she ? leave?

Cvičení 5: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • did
 • do
 • doing
 • made
 • make
 • making
Přepis:

Shall I bring you something to drink? No, I'll do it.
Professional dartboards are usually made from sisal.
What are you doing? Playing chess, don't you see?
I am making some tea, would you like some?
George can make a chessboard out of wood and paper.
She was asking for help but he did nothing.

Shall I bring you something to drink? No, I'll ? it.
Professional dartboards are usually ? from sisal.
What are you ?? Playing chess, don't you see?
I am ? some tea, would you like some?
George can ? a chessboard out of wood and paper.
She was asking for help but he ? nothing.

Cvičení 6: Doplňovačka

Put in make or do in correct form.

Přepis:

I hate doing this job, it's so boring.
Can you do me a favour?
Listen, the vent is making strange noise. I think it's broken.
I always make the same mistake.
She doesn't know what to do in situations like this.
Is there a telephone here? I need to make a phone call.

I hate ? this job, it's so boring.
Can you ? me a favour?
Listen, the vent is ? strange noise. I think it's broken.
I always ? the same mistake.
She doesn't know what to ? in situations like this.
Is there a telephone here? I need to ? a phone call.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

I only play darts occasionally, usually with my friends in the pub.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

I took up chess quite recently, so I am not very good at it yet.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Vyjádřit, že se vám něco líbí/nelíbí.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají šipek a šachů.

Správně používat slovesa must/have to, make/do + pomocná slovesa.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.