Lekce 4: Wrestling and Weightlifting

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se zápasení a vzpírání. Zopakujete si minulý čas prostý a některé spojky.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

činka
Cvičí s třicetikilovou činkou.
sudí
Sudí také posuzují styl.
silový trojboj
Silový trojboj není olympijskou disciplinou.
olympijské vzpírání
Olympijské vzpírání sestává ze dvou disciplín.
(IWF)Mezinárodní vzpěračská federace (IWF)
Tato činka je certifikovaná IWF.
váhová kategorie
Ve které jsi váhové kategorii?
tělesná hmotnost
V závislosti na tělesné hmotnosti jsou soutěžící rozřazeni do váhových kategorií.
opakovaný pokus
Při opakovaném pokusu zvedl o pět kilo více.
posilovací stroj
Pořídili jsme nové posilovací stroje.
schyby
kliky
Tato sestava se skládá ze třiceti schybů a patnácti kliků.
tempo
Pro zvýšení objemu svalové hmoty je důležité také tempo vzpírání.
nárůst
Chodím dvakrát týdně do posilovny, abych si zvýšil vytrvalost.
cvičení, sestva cviků
Ukázala mi novou sestavu cviků.
provést
Umíš provést leg lock?
svalení
Byl poražen svalením na stranu.
zápas
Náš zápasnický obchod dodává to nejlepší dostupné vybavení.
hod na zem
Při hodu nazem je třeba zdvihnout protivníka.
strh na zem
Strh na zem je způsob
položení na lopatky
Držení soupeřových ramen na zemi se nazývá pin.
vyvést z rovnováhy
Hod na zem je způsob, jak oponenta vyvést z rovnováhy.
volný styl
Volný styl se praktikuje po celém světě.
sambo
Sambo je ruské bojové umění.
povalení na lopatky
Základní způsob povalení na lopatky se nazývá cross press.
kontrola hmotnosti
Na začátku musí být zkontrolována váha zápasníků.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
TOMDid you see the fight yesterday, George?
GINADo you mean Kim Cotoure vs. Kerry Vera?
TOMExactly, it was amazing.
GINAWell, to tell you the truth, I didn't find it that great.
TOMHow come? They were both impressive. They looked so ready to go!
GINAPerhaps you are right but on the mental side of things they almost behaved retarded, I'm sorry.
TOMWell, girls are often much more emotional in terms of fighting.
GINAI guess that's what doesn't suit me, I don't know...
 1. George
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Tom likes girl fights because
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. George doesn't like girl fights because
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
ROLFHave you seen the terrible footage of the 2008 Olympics weightlifting accident?
LUCYPlease, don't remind me of that terrible video, makes me feel sick just thinking of it.
ROLFPoor guy, it must have been sooooo painful.
LUCYHe was from Hungary, wasn't he?
ROLFYeah, he dislocated his elbow, it looked really nasty especially in slow motion.
LUCYI don't think I want to see that again; makes me feel like puking.
ROLFI understand.
 1. Kurt and Rolf talk about
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. According to Kurt the footage is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The injured competitor was from
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The competitor injured his
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • biceps
 • improve
 • intensity
 • muscles
 • rest
 • strength
Přepis:

To increase the strength of your arms it is important to train all muscles equally. It is great to have well developed biceps, but make sure you don't forget to train the rest of your muscles in the upper and lower arm with the same intensity as you do your biceps. It takes hard work and a sound program to improve your physique.

To increase the ? of your arms it is important to train all ? equally. It is great to have well developed ?, but make sure you don't forget to train the ? of your muscles in the upper and lower arm with the same ? as you do your biceps. It takes hard work and a sound program to ? your physique.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Egypt
 • back
 • combat
 • techniques
 • walls
 • wrestling
Přepis:

The art of wrestling as a sport and way of defense goes further back in time than any other existing records of unarmed combat. It can be traced back as far as 3400 BC to Egypt. Images of wrestling can be seen on the tomb walls of Beni-Hasan. Some of the techniques used in today's many wrestling styles are on these walls.

The art of ? as a sport and way of defense goes further ? in time than any other existing records of unarmed ?. It can be traced back as far as 3400 BC to ?. Images of wrestling can be seen on the tomb ? of Beni-Hasan. Some of the ? used in today's many wrestling styles are on these walls.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Doplňovačka

Put in will or won't.

Přepis:

She won't be able to lift this barbell, it is too heavy.
I think you will enjoy the match, both teams are very good.
If you don't feel well, go to bed early and you will feel much better in the morning.
Their coach won't be very happy with such poor results.
I will probably be in France this time tomorrow.
Will you not come with us? The tickests are cheap.

She ? be able to lift this barbell, it is too heavy.
I think you ? enjoy the match, both teams are very good.
If you don't feel well, go to bed early and you ? feel much better in the morning.
Their coach ? be very happy with such poor results.
I ? probably be in France this time tomorrow.
? you not come with us? The tickests are cheap.

Cvičení 2: Doplňovačka

Use I think I'll... or I don't think I'll...

Přepis:

The weather is bad today.
I don't think I'll go (go) out today.

I can't call her right now.
I think I'll call (call) her in the evening.

I am exhausted.
I think I'll have (have) a rest.

This competition is very difficult.
I don't think it will be (be) easy to win.

What do you think about UFOs landing here tomorrow?
I don't think it will happen (happen) tomorrow, but in thousand years, who knows?

I am hungry.
I think I'll have (have) something to eat.

The weather is bad today.
? (go) out today.

I can't call her right now.
? (call) her in the evening.

I am exhausted.
? (have) a rest.

This competition is very difficult.
? (be) easy to win.

What do you think about UFOs landing here tomorrow?
? (happen) tomorrow, but in thousand years, who knows?

I am hungry.
? (have) something to eat.

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • If he weighs 5 kilos more
 • If it rains in the afternoon
 • If she wins this match
 • If you don't want to read it
 • If you practice more
 • If you try this workout
Přepis:

If you practice more, you will be stronger.
If he weighs 5 kilos more, he will be in different weight category.
If you try this workout, you will see your muscle mass grows faster.
If she wins this match, she will earn a lot of money.
If you don't want to read it, I'll throw it away.
If it rains in the afternoon, we'll stay at home.

?, you will be stronger.
?, he will be in different weight category.
?, you will see your muscle mass grows faster.
?, she will earn a lot of money.
?, I'll throw it away.
?, we'll stay at home.

Cvičení 4: Doplňovačka

Which is right?

Přepis:

If (I'll be / I am) I am late, I'll give you a call.
Will you help me, if the barbell (is / will be) is too heavy?
He will fight in this match, if they (will invite / invite) invite him.
It will be cheaper, if we (will go / go) go by bus.
If we (won't hurry / don't hurry) don't hurry, we'll miss the bus.
If I (will have / have) have time tomorrow, I'll go with you.

If (I'll be / I am) ? late, I'll give you a call.
Will you help me, if the barbell (is / will be) ? too heavy?
He will fight in this match, if they (will invite / invite) ? him.
It will be cheaper, if we (will go / go) ? by bus.
If we (won't hurry / don't hurry) ?, we'll miss the bus.
If I (will have / have) ? time tomorrow, I'll go with you.

Cvičení 5: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 6: Doplňovačka

Put in when or if.

Přepis:

I'm going to Budapest for a few days. I'll give you a call when I'm back.
I hope I'll be there at 6. But if I'm not there, don't wait for me.
I think Jack will win the match. I'll be very surprised if he doesn't.
I'll be staying in Belgrade this weekend. When I'm there I want to visit some friends of mine.
I'm going to Tesco, so if you want anything, I can get it for you.
We'll go out, when the rain stops.

I'm going to Budapest for a few days. I'll give you a call ? I'm back.
I hope I'll be there at 6. But ? I'm not there, don't wait for me.
I think Jack will win the match. I'll be very surprised ? he doesn't.
I'll be staying in Belgrade this weekend. ? I'm there I want to visit some friends of mine.
I'm going to Tesco, so ? you want anything, I can get it for you.
We'll go out, ? the rain stops.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The match starts at 4 o'clock and there will be five rounds of 3 minutes each.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Were there many people watching the fight? Somebody told me it was very interesting.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Rozumět běžné slovní zásobě a frázím, které se týkají zápasu a vzpírání.

Používat minulý čas prostý.

Používat správně některé spojky.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.