Lekce 5: Martial arts

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající boxu, karate a taekwonda. Připomenete si, jak se domluvit v obchodě a zopakujete si minulý čas průběhový.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

KO
Byl knokautován v prvním kole.
zranit
Boxeři používají polstrované rukavice, aby předešli zraněním.
plivání
Plivání se považuje za faul.
odrážet
Funkcí obrany je předejít zásahu.
levák
Harry Greb byl levák.
koordinace
Koordinace je klíčovým aspektem taekwonda.
zaklínit se
Box nebo taekwondo povolují zaklesnutí jen na krátkou chvíli.
zranitelné místo
Musíš mířit na protivníkova zranitelná místa.
silný přímý úder
Cross je silový úder.
hák, úder ze strany nebo zespodu
Levý hák vyřadil jeho protivníka.
rychlý slabší úder
Jab je rychlý úder na dálku.
sebepoznání
Při taekwondu můžeš zlepšit své sebepoznání.
vlastní rozvoj
Vlastní rozvoj je klíčovým aspektem taekwonda.
technický KO
Když zápasník odmítne pokračovat v boji, jedná se o technický KO.
zneužití
Nesmíš zneužívat schopnosti, kterým tě naučilo taekwondo.
slabost
Měl bys znát své slabé stránky.
kolo
Byl knokautován ve třetím kole.
lana
Zamotal se do provazů.
načasování
Načasování bylo perfektní.
sudí
Sudí se rozhodl ukončit zápas.
neozbrojený
Nebyl jsem ozbrojen.
roh
Sudí stojí v neutrálním rohu.
bez rukávů
Boxeři obvykle používají trička bez rukávů.
kombinace
To byla smrtící kobinace.
duchovní
Tae-kwon-do má také svůj duchovní rozměr.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
SHOP ASSISTANTGood morning, can I help you?
JILLYes, I am looking for some boxing video tutorials.
SHOP ASSISTANTAll right, follow me, please.
JILLOh, I see, you've got quite a number of them here.
SHOP ASSISTANTOf course.
JILLI'll have this one with Laila Ali.
SHOP ASSISTANTOk, anything else?
JILLNo, thank you.
SHOP ASSISTANTThat's 15 pounds, please.
JILLHere you are.
SHOP ASSISTANTThank you and come again.
JILLGood bye.
 1. Jill is interested in
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The shop assistant
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Jill buys
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The shop assistant would like
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
HENRYHey Linda, how are you?
LINDAI am fine Henry, nice tracksuit you've got.
HENRYIt's awesome, isn't it.
LINDAWhere did you buy it?
HENRYEveryone wants to know that.
LINDAC'mon, don't be a fool, Henry!
HENRYDown town, you know the place right next to shopping centre.
LINDAI see. Thanks man, I'll check it out.
 1. Henry has got nice
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Henry thinks his tracksuit
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Wayne wants to know
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Henry doesn't
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Combat
 • all
 • fighter
 • only
 • restart
 • short
Přepis:

Combat sports such as Boxing or Taekwondo only allow clinching for a short time or they do not allow it at all. If clinching is not allowed, the clinching fighter gets a warning, or the referee will restart the fight.

? sports such as Boxing or Taekwondo ? allow clinching for a ? time or they do not allow it at ?. If clinching is not allowed, the clinching ? gets a warning, or the referee will ? the fight.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • based
 • discipline
 • everyday
 • kicks
 • most
 • powerful
Přepis:

Taekwondo is a Korean martial art based on the 2000 year old martial art of taekyon. It is one of the most effective martial arts which is using powerful, fast and spinning kicks. It teaches you self discipline and respect not only in training but also in everyday life.

Taekwondo is a Korean martial art ? on the 2000 year old martial art of taekyon. It is one of the ? effective martial arts which is using ?, fast and spinning ?. It teaches you self ? and respect not only in training but also in ? life.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

What (you / do) here?
What were you doing here?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

The sun was shining.
Was the sun shining?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?

Cvičení 3: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

My uncle was working in the garden when he saw his friend with his wife. They were coming from the direction of the village. What were you doing there, he shouted towards them. Edna sat in the park while I was trying to shoot some pictures of the square, my uncle's friend Rich replied. And how are you Charles? I was trying to work hard in the garden while the weather is fine.

My uncle ? working in the garden when he saw his friend with his wife. They ? coming from the direction of the village. What ? you doing there, he shouted towards them. Edna sat in the park while I ? trying to shoot some pictures of the square, my uncle's friend Rich replied. And how are you Charles? I ? trying to work hard in the garden while the weather is fine.

Cvičení 4: Doplňovačka

Put in the correct form, past continuous or past simple.

Přepis:

I was walking (walk) along the street when I saw (see) my brother.
When I was ill I had to (must) drink a lot of tea.
She was hurrying (hurry) to the hospital when the police stopped (stop) her.
He saw (see) them at the station, they were travelling (travel) to Montenegro.
I didn't go (not go) out last Friday because I was tired.
She was working so she couldn't pick the phone up.

I ? (walk) along the street when I ? (see) my brother.
When I was ill I ? (must) drink a lot of tea.
She ? (hurry) to the hospital when the police ? (stop) her.
He ? (see) them at the station, they ? (travel) to Montenegro.
I ? (not go) out last Friday because I was tired.
She ? so she couldn't pick the phone up.

Cvičení 5: Transformace

What were you doing this time yesterday?

Příklad:

at 6 pm (dinner)
I was having dinner yesterday at 6 pm.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Were you washing your hands when it happened?
No I was not washing my hands when it happened.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Laila Ali is the second-youngest of Muhammad Ali's nine children. She is 33 years old.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Laila Ali began her boxing career when she was 21 years old.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Domluvit se v obchodě.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají boxu, karate a taekwonda.

Používat mimulý čas průběhový.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.