Lekce 3: Ball sports

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající basketbalu a volejbalu. Připomenete si, jak se domluvit na letišti a na nádraží. Zopakujete si minulý čas a některé spojky.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

diskvalifikace
Jedním z trestů je diskvalifikace.
zlepšit
Náš tým se zlepšuj každým zápasem.
vášeň
Volejbal je mojí vášní.
deska
Bryant skóruje spoza desky.
bránění
Tato obranná pozice není proti pravidlům.
obroučka
Obroučka má 450 mm v průměru.
kroky
Ztrácíte míč za kroky.
držení (míče)
Máme míč.
střílet
trojková čára
Dirk Nowitzki střílí od trojkové čáry.
hod
Je to volný hod pro Boston Celtics.
(most valuable player)nejpřínosnější hráč
Michael Redd je nejpřínosnějším hráčem zápasu.
rozehrávač
Kdo je váš rozehrávač?
streetball
Odpoledne často hraju streetball.
(podání) horem
Podání horem je obtížnější.
smečování
Snaží se zablokovat smečování.
útočná čára
Útočná čára je tři metry od sítě.
po směru hodinových ručiček
Tým se točí ve směru hodinových ručiček.
dvojdotek
Dvojdotek je ve volejbalu chybou.
konečky prstů
Můžeš přihrát konečky prstů.
libero
Libero musí být barevně odlišen.
(podání) spodem
Podání spodem profesionálové nepoužívají.
točit se
Tým se točí ve směru hodinových ručiček.
ztráta
Ztráta je důsledkem chyby.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
GEORGEWhen does the plane depart?
JILLIt takes off at 7:30, I hope we'll make it after the match.
GEORGEYes, the check-in desk closes one hour before the departure.
JILLAnd that is the problem.
GEORGEIf we take a taxi, we might be there in time.
JILLI hope so.
GEORGEWe should buy the tickets now. Look, that bar over there offers free wireless.
JILLLet's do it.
GEORGESo it is one way from Brussels to Belfast for two adults. Have you got your card here?
JILLMy card again?
GEORGESorry, I told you what the problem is.
JILLYou and your excuses, just don't start over again.
GEORGEDon't be fussy and hand me the card!
JILLWhat can I do, here...
 1. Jill and George
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Possibly they will take a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. They are buying their tickets
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Jill is upset because
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
COACHGood morning I have ten people here travelling to Ostende.
TICKET OFFICERThere is a train at 10:15. Is that all right?
COACHPerfect, can we get a reservation?
TICKET OFFICERYes, no problem. Are there any people under 26?
COACHYes, all of them.
TICKET OFFICERThat's 15 percent off the price.
COACHNice!
TICKET OFFICERLet me show you, here is the number of your car and here are the numbers of your carriages.
COACHI see, thank you. Which platform is it?
TICKET OFFICERIt is platform number three, take the underpass over there.
COACHGreat.
TICKET OFFICERIt is 716 Euros.
COACHCan I pay with a credit card?
TICKET OFFICEROf course, can I have your card?
 1. There are
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. People under 26
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The ticket officer
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The coach
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • States
 • countries
 • handball
 • international
 • popular
 • world
Přepis:

Volleyball has roots in the United States in 1895 as a blend of basketball, baseball, tennis, and handball. Today, volleyball has spread to 211 countries around the world, and is recognized as a truly international, widely played, popular sport.

Volleyball has roots in the United ? in 1895 as a blend of basketball, baseball, tennis, and ?. Today, volleyball has spread to 211 ? around the ?, and is recognized as a truly ?, widely played, ? sport.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • became
 • born
 • guard
 • player
 • points
 • professional
Přepis:

Kobe Bean Bryant (born August 23, 1978) is an American professional basketball player who plays shooting guard in the National Basketball Association for the Los Angeles Lakers. On December 23, 2007, Bryant became the youngest player (29 years, 122 days) to reach 20,000 points.

Kobe Bean Bryant (? August 23, 1978) is an American ? basketball ? who plays shooting ? in the National Basketball Association for the Los Angeles Lakers. On December 23, 2007, Bryant ? the youngest player (29 years, 122 days) to reach 20,000 ?.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Nahrazování

Form the past tense of the verbs below.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

 9. ?

Cvičení 2: Transformace

Form the past tense of the following sentences.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Form the past tense of the following sentences.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 4: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 5: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • ate
 • bought
 • had
 • sold
 • threw
 • took
Přepis:

It took us a long time to get to Belfast.
We bought tickets for 7:30 flight.
They sold some refreshments in the lobby.
Their captain threw the ball to the other side of the court.
I had tuna sandwich for lunch.
But I ate only half of it.

It ? us a long time to get to Belfast.
We ? tickets for 7:30 flight.
They ? some refreshments in the lobby.
Their captain ? the ball to the other side of the court.
I ? tuna sandwich for lunch.
But I ? only half of it.

Cvičení 6: Doplňovačka

Read what Richard usually does on Monday. Rewrite the text as if Monday was yesterday.

Přepis:

Richard gets up at 7 o'clock. He brushes his teeth, dresses up and has something to eat. He sets off to work at eight. It takes him about fifteen minutes to get there. He works until one. Then he goes for lunch with his colleagues. After lunch he stays at work until five. On his way home he buys some groceries. At home Richard cooks a dinner a then he visits his friend. He comes back home at ten and soon after he goes to bed.

Richard got up at 7 o'clock. He brushed his teeth, dressed up and had something to eat. He set off to work at eight. It took him about fifteen minutes to get there. He worked until one. Then he went for lunch with his colleagues. After lunch he stayed at work until five. On his way home he bought some groceries. At home Richard cooked a dinner and then he visited his friend. He came back home at ten and soon after he went to bed.

Richard gets up at 7 o'clock. He brushes his teeth, dresses up and has something to eat. He sets off to work at eight. It takes him about fifteen minutes to get there. He works until one. Then he goes for lunch with his colleagues. After lunch he stays at work until five. On his way home he buys some groceries. At home Richard cooks a dinner a then he visits his friend. He comes back home at ten and soon after he goes to bed.

Richard ? at 7 o'clock. He ? his teeth, ? and ? something to eat. He ? to work at eight. It ? him about fifteen minutes to get there. He ? until one. Then he ? for lunch with his colleagues. After lunch he ? at work until five. On his way home he ? some groceries. At home Richard ? a dinner and then he ? his friend. He ? back home at ten and soon after he ? to bed.

Cvičení 7: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • and
 • because
 • because of
 • but
 • however
 • then
 • therefore
 • until
Přepis:

The box is red but only on its sides. I don't like fish and chips. We didn't play because it was rainy. We watched TV and then we went to bed. I will stay here until seven o'clock. The new coach doesn't help much, however there are some minor improvements. Our plane was late therefore we couldn't get there on time. We lost because of bad defence.

The box is red ? only on its sides. I don't like fish ? chips. We didn't play ? it was rainy. We watched TV and ? we went to bed. I will stay here ? seven o'clock. The new coach doesn't help much, ? there are some minor improvements. Our plane was late ? we couldn't get there on time. We lost ? bad defence.

Cvičení 8: Transformace

Doplňte větu B tak, aby význam byl stejný jako u věty A.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

I think I would make a very good astronaut. To be a good astronaut you have to be intelligent and I am intelligent. You also have to understand how machines work and I am good at understanding how machines work.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

I like Sherlock Holmes because I like detectives. If I were a proper detective he is the kind of detective I would be. He is very intelligent and he solves mysteries.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Domluvit se na letišti a nádraží

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají basketbalu a volejbalu.

Používat mimulý čas.

Správně používat některé spojky.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.