Fejezet 1: Football

Back

Célok és szándékok

Ebben a lekcióban a futballal kapcsolatos szavakat és kifejezéseket fogja átvenni, valamint gyakorolni fogja a bemutatkozást. Végül gyakorolni fogja az egyszerű jelen idő, a should módbeli segédige és az in, at és on elöljárószók helyes használatát.

A fejezet nyelvtani része:

Szókincs

hangos
A szurkolóink nagyon hangosak.
adott helyet
A mérkőzésnek Milánó adott otthont.
felsőléc
A labda a felsőlecet találta el.
pálya
Mindkét csapat a pályán van.
büntető terület, tizenhatos
A tizenhatosban két csatár volt.
kezdőpont
A bíró a kezdőponton vár.
kezdőkör
A sérült hátvéd a kezdőkörben feküdt.
passz
Passzolj balra.
kezdőrúgás
A kezdőrúgás 17:30-kor van.
büntető, tizenegyes
Ez a büntető sorsdöntő volt.
megfogni
A kapus nem tudta megfogni a labdát.
szabálytalanság
Csúnya szabálytalanság volt.
szögletrúgás
Szögletből szereztek gólt.
bedobás
Bedobás az ellenfél térfelén.
szabadrúgás
A szabadrúgás által indul újra a játék.
síp
sárgalap
Sárgalappal lett megbüntetve.
bíró
A bíró szabálytalanságot fújt.
sípcsontvédő
Hol van a sípcsontvédőm?
csatár, támadó
A csatáraik nagyon ügyesek.
vége a játékidőnek
A játéknak akkor van vége, ha letelik a játékidő.
hátvéd
Chris az új hátvédünk.
kéz
félidő
kapus
edző
előny
középpályás

Szókincs gyakorlat

Gyakorlat 1: Teszteld magad

Tölts be a helyes fordítást az alábbi egyes kifejezésekhez.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Szövegértés

Gyakorlat 1: Kitöltés

Hallgasd meg figyelmesen a hangfelvételt, azután töltsd ki a hézagokat a szövegben ugyanazokkal a szavakkal.

Felvétel:
Átirat:
TomHi John, may I introduce you to Richard, our new team-mate.
JohnHello, pleased to meet you.
RichardPleased to meet you too, John.
JohnWhere are you from, Richard?
RichardI am from Birmingham - England.
JohnAnd why do you want to play here in Ireland?
RichardThe contract was advantageous and I like it here in Derry city.
JohnWe really need a good new striker. Good luck.
RichardThank you, I hope I won't disappoint you.
JohnSee you later then.
RichardSee you.

Derry city football club has a new ?.
His ? is Richard.
Richard is from ?.
He plays at position of ?.
Richard wants to play in Ireland because his contract is ? and because he likes it in ?.
Derry city needs a new good ?.
Richard ? he won't disappoint the team.

Gyakorlat 2: Feleletválasztós kérdések

Válaszd ki a jó megoldást.

Felvétel:
Átirat:

Hello, my name is Richard and I am from England. I play as a striker in Derry city football club in Ireland. I get up at 7:30 I have a shower, something to eat, two cups of tea and then at 8:30 I set off to the stadium, where our training starts at 9. We spend three hours running up and down, dribbling and practising penalty kicks. At twelve we have lunch together with my team-mates. After lunch I drive home and relax a bit. Later in the afternoon I go swimming or I visit a gym. I have dinner early at about 6:30. After dinner I watch TV, browse the Internet or I meet my friends. I usually go to bed at 11.

 1. Which country does Richard play football in?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. In the morning Richard leaves his place at
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. His training takes about
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. After lunch Richard
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Richard relaxes
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. He has his dinner
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. He usually goes to bed
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Gyakorlat 3: Kitöltés

Read the text, then fill in the gaps.

Átirat:

A football supporters who take the "support" part more seriously than the football are called hooligans. Some of them are just fans who got drunk, while others are organised gangs formed on the basis of the members' favoured team. Rival firms usually beat each other up. Such battles can easily escalate into property damage and fights with police.

Hooligans are more interested in support rather than football itself.
Some hooligans are organized in gangs.
The point of their activity is to beat their opponents.
Time to time this ends up in property damage.
Sometimes the police gets involved.

A football supporters who take the "support" part more seriously than the football are called hooligans. Some of them are just fans who got drunk, while others are organised gangs formed on the basis of the members' favoured team. Rival firms usually beat each other up. Such battles can easily escalate into property damage and fights with police.

Hooligans are more interested in ? rather than football itself.
Some hooligans are organized in ?.
The point of their activity is to ? their opponents.
Time to time this ends up in ? damage.
Sometimes the ? gets involved.

Gyakorlat 4: Kitöltés

Read the text, then fill in the gaps.

Átirat:

The World Cup is an international competition between national football teams held every four years. It's the big occasion for the World - much more popular than the Olympics. For a team to win the world cup means the players will be heroes for life in their native country. The first contest was in 1930 in Uruguay, and was won by the hosts.

The world cup takes place every four years.
It is a competition of national teams.
People like the World Cup more than the Olympics.
If you win the World Cup, you will become hero in your native country.
The first winner of the Cup was Uruguay.

The World Cup is an international competition between national football teams held every four years. It's the big occasion for the World - much more popular than the Olympics. For a team to win the world cup means the players will be heroes for life in their native country. The first contest was in 1930 in Uruguay, and was won by the hosts.

The world cup takes place every ?.
It is a competition of ? teams.
People like the World Cup more than the ?.
If you win the World Cup, you will become ? in your native country.
The first winner of the Cup was ?.

Nyelvtani gyakorlatok

Gyakorlat 1: Átalakítás

A példa alapján változtasd meg a mondat struktúráját, és alakítsd új mondattá.

Például:

I get up at 7:30.
He gets up at 7:30.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Gyakorlat 2: Átalakítás

Make questions.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Gyakorlat 3: Behelyettesítés

Az alábbi mondatok megváltoztatásához használd a zárójelekben levő szövegrészt.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Gyakorlat 4: Mondat kiegészítés (adott listából)

Írd be a hiányzó szavakat az alábbi listából a megfelelő helyre.

 • Does
 • admits
 • becomes
 • finds
 • is not
 • lives
 • plays
 • watches
Átirat:

Does Claire like football? No, she is not a big fan of football. But occasionally she watches it on TV with her boyfriend. She admits that time to time she finds the game interesting. Especially when a team from the city where she lives plays some important match. Then it becomes really exciting.

? Claire like football? No, she ? a big fan of football. But occasionally she ? it on TV with her boyfriend. She ? that time to time she ? the game interesting. Especially when a team from the city where she ? ? some important match. Then it ? really exciting.

Gyakorlat 5: Kitöltés

Töltsd ki a hézagokat a alábbi szövegben. Minden egyes hézagba csak egy helyes válasz illik.

Átirat:

Do you often travel? Yes, I do.
Are you at the stadium? No, I'm not.
Does she like your new shirt? Yes, she does.
Do they have dinner at 6:30? No, they don't.
Is he a good defender? Yes, he is.
Are we the winners of the World Cup? Yes, we are.
Does she like watching football? No, she doesn't.
Is it your team's stadium? No, it isn't.

Például:

Do you like french fries with mayonnaise?
Yes, I do.

Do you often travel? Yes, ?.
Are you at the stadium? No, ?.
Does she like your new shirt? Yes, ?.
Do they have dinner at 6:30? No, ?.
Is he a good defender? Yes, ?.
Are we the winners of the World Cup? Yes, ?.
Does she like watching football? No, ?.
Is it your team's stadium? No, ?.

Gyakorlat 6: Mondat kiegészítés (adott listából)

Írd be a hiányzó szavakat az alábbi listából a megfelelő helyre.

 • should buy
 • should get up
 • should go
 • should practice
 • should slow down
 • should stop
Átirat:

Monica is tired. She should go on holiday.
Look at my computer, it's much better than yours. You should buy a new one.
He is not very good in English. He should practice more.
They are always late in the morning. They should get up earlier.
He always looses all the money on the football pools. He should stop betting.
You are driving too fast. You should slow down.

Például:

There is a red light at the crossing.
You should wait for the green one.

Monica is tired. She ? on holiday.
Look at my computer, it's much better than yours. You ? a new one.
He is not very good in English. He ? more.
They are always late in the morning. They ? earlier.
He always looses all the money on the football pools. He ? betting.
You are driving too fast. You ?.

Gyakorlat 7: Mondat kiegészítés (adott listából)

Írd be a hiányzó szavakat az alábbi listából a megfelelő helyre.

 • shouldn't eat
 • shouldn't oppose
 • shouldn't rain
 • shouldn't ride
 • shouldn't stay
 • shouldn't travel
Átirat:

You shouldn't ride your bicycle without a helmet.
The strikers shouldn't stay in front when opponent gets too close to their team's goal.
The weather is fine, it shouldn't rain.
You shouldn't oppose decisions made by referee.
She shouldn't eat that late, if you can't sleep at night.
You shouldn't travel there if you think it is dangerous.

Például:

I can't catch my breath.
You shouldn't smoke that much.

You ? your bicycle without a helmet.
The strikers ? in front when opponent gets too close to their team's goal.
The weather is fine, it ?.
You ? decisions made by referee.
She ? that late, if you can't sleep at night.
You ? there if you think it is dangerous.

Gyakorlat 8: Kitöltés

Fill in the gaps with in, at, on.

Átirat:

There is a colourful label on the bottle.
The car is waiting at the traffic lights.
She was born in Paris.
There is a picture on the wall.
Many fans were at the stadium.
She likes swimming in the sea.
We have a cottage in the mountains.
They live on the island of Man.

There is a colourful label ? the bottle.
The car is waiting ? the traffic lights.
She was born ? Paris.
There is a picture ? the wall.
Many fans were ? the stadium.
She likes swimming ? the sea.
We have a cottage ? the mountains.
They live ? the island of Man.

Tollbamondás

Gyakorlat 1: Tollbamondás

Listen to the complete recording first. Then go to the textbox and use the ‘>’ key to listen to the text section by section. Type what you hear into the textbox. For detailed instructions, read the Exercise Help.

Felvétel:
Átirat:

Aston Villa is a Football Club from Birmingham that was established in 1874. It is one of the oldest and most successful football clubs in England.

?

Gyakorlat 2: Tollbamondás

Listen to the complete recording first. Then go to the textbox and use the ‘>’ key to listen to the text section by section. Type what you hear into the textbox. For detailed instructions, read the Exercise Help.

Felvétel:
Átirat:

Everton Football Club is an English professional football club from the city of Liverpool. They have competed in the top division for a record 107 seasons.

?

Ellenőrzőlista

Ezen lekció befejezése után a következőket kéne tudnia:

 • Bemuatatkozni.
 • Ismerni a futballal kapcsolatos szavakat és kifejezéseket.
 • Egyszerű jelen idő használatát.
 • A should módbeli segédige használatát.
 • Az in, at és on elöljárószavak helyes használatát.
Verzió 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)
Figyelem: Media Player nem elérhető. JavaScripttel ellátott böngészőt használjon.