Lekce 11: Water sports

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se vodního pola a plavání. Připomenete si slovní zásobu související s orientací ve městě. Naučíte se operovat s vazbami have sth. done, need+ing.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

polohové plavání
Při polohovém plavání využívají plavci všech stylů.
konec bazénu
Při plavání motýlka se musejí závodníci dotknout konce bazénu oběma rukama.
50 m bazén
50 m bazén se také nazývá long course.
25 m bazén
25 m bazén se také nazývá short course.
obrátkový rozhodčí
Každá z drah má svého obrátkového rozhodčího.
rozhodčí na trati
Rozhodčí na trati kontrolují styl závodníků.
volná štafeta
Při volné štafetě si závodníci mohou vybrat libovolný styl.
(plavání) na čas
Plavání na čas je pokusem překonat určitý čas.
venkovní plavání
Dávám přednost plavání venku.
neoprén
Při venkovních soutěžích je neoprén povolen.
dno
Dno je občas nerovné.
mělká voda
Některé závody začínají v mělké vodě.
plavat
Lidské tělo plave lépe v neoprénu.
asistence
Asistence je nahrávka vedoucí ke gólu.
prostor před brankou
Prostor před brankou se nazývá hole.
ulička
Ulička je otevřený prostor umožňující přihrávku.
časový úsek
Zápas ve vodním póle je rozdělen na čtyři časové úseky.
pětimetrová čára
Volné hody se střílí od pětimetrové čáry.
dvoumetrová čára
Útočník nesmí překročit hranici dvou metrů bez míče.
držení
strkání
Držení a strkání jsou obvyklé fauly ve vodním pólu.
přihrávka vzduchem
Přihrávka vzduchem se nazývá dry pass.
přihrávka, při které se míč dotkne vody
Nahrál míč po vodě před branku.
loket
Hráči se často vzájemně zraní lokty.
ochranné vybavení
Ve vodním pólu je ochranné vybavení minimální.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
PRESENTERHi Scott, and welcome to the show.
SCOTTNice to be here, thank you for inviting me.
PRESENTERTell us something about the competition you have just won.
SCOTTWell, I missed the chance for a clean start and it was hard to break away.
PRESENTERHow hard did you set off at the start?
SCOTTThe first few hundred meters were the hardest, I swam as fast as I could to get clear from the other competitors.
PRESENTERDid you plan your strategy carefully?
SCOTTOf course, I started...
 1. Scott is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Scott had
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Scott swam very fast at the beginning to
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
RADIO REPORTERHi, Rosie, how are you today?
ROSIEI'm fine, thanks. Perhaps a bit sleepy.
RADIO REPORTERHow come?
ROSIEWell, I had this party with my team, celebrating the end of the season.
RADIO REPORTERAha, can you tell us how long you have been playing water polo?
ROSIEI first started water polo in sixth grade. I fell in love with the sport because of the combination of aggression and elegance it requires.
RADIO REPORTERAnd what is the highest honour you have received?
ROSIEI would say that my favourite recognition is being team captain.
RADIO REPORTERWell, that's very admirable of you. Tell us, what is the most memorable experience for you?
ROSIEI love moments together with the team. Win or lose, it is always great for me.
 1. Today, Rosie feels
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Rosie likes water polo because she
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The highest honour Rosie has gained
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Rosies's most memorable experience
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Water
 • fast
 • hearted
 • like
 • meets
 • pool
Přepis:

Water Polo is not like netball in a pool. Water Polo is more like American Football meets cage fighting and sprint swimming - its fast, furious and not for the feint hearted.

? Polo is not like netball in a ?. Water Polo is more ? American Football ? cage fighting and sprint swimming - its ?, furious and not for the feint ?.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • become
 • distance
 • goal
 • natural
 • stresses
 • swimmers
Přepis:

The goal of "total immersion" is to make swimming more natural. The style of swimming it stresses can be beneficial to entry-level swimmers and also for distance swimmers. The aim is to become more self-aware and to feel "one with the water."

The ? of "total immersion" is to make swimming more ?. The style of swimming it ? can be beneficial to entry-level ? and also for ? swimmers. The aim is to ? more self-aware and to feel "one with the water."

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Doplňovačka

Use have something + a verb in the correct form.

Přepis:

I am having my computer serviced (my computer / service) this week.
Look, Jenny is having her hair cut (her hair / cut).
George is having his laps measured (his laps / measure), he wants to know how fast he is.
I am having my new card issued (my new card / issue) today.
I can't use my favourite swimsuit, I am having it cleaned (it, clean).
She likes having her lunch prepared (her lunch / prepare) right at noon.

Příklad:

We __ (our pool / paint) at the moment.
We are having our pool painted at the moment.

I ? (my computer / service) this week.
Look, Jenny ? (her hair / cut).
George ? (his laps / measure), he wants to know how fast he is.
I ? (my new card / issue) today.
I can't use my favourite swimsuit, I ? (it, clean).
She likes ? (her lunch / prepare) right at noon.

Cvičení 2: Doplňovačka

Answer the questions. Use one of the following verbs and nouns:
dry-clean, cut, photograph - take, charge, car - refuel, medicine - prescribe.

Přepis:

Why did George bring his jacket?
To have it dry-cleaned.

Why did Laura come to the hairdresser's?
To have her hair cut.

Why did they come to the photographer's?
To have their photograph taken.

Why did you plugged your phone into the charger?
To have it charged.

Why did they stop at the gas station?
To have their car refuelled.

Why did Rufus go to the doctor?
To have his medicine prescribed.

Příklad:

Why did you bring your computer?
To have it serviced.

Why did George bring his jacket?
?

Why did Laura come to the hairdresser's?
?

Why did they come to the photographer's?
?

Why did you plugged your phone into the charger?
?

Why did they stop at the gas station?
?

Why did Rufus go to the doctor?
?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • adjusted
 • checked
 • created
 • repaired
 • repaired
 • revealed
Přepis:

If you want to have your roof repaired, why don't you call your uncle? He knows how to do it.
If you want to be stronger and faster, why don't you have your training programme created by a specialist?
If you are going for a long travel in your car, why don't you have it checked?
If Jack doesn't like his payment scheme, why doesn't ha have it adjusted?
If you want to have your bike repaired, why don't you take it to my friend? He knows how to do it.
If you want to know your future, why don't you have it revealed by a fortune teller?

If you want to have your roof ?, why don't you call your uncle? He knows how to do it.
If you want to be stronger and faster, why don't you have your training programme ? by a specialist?
If you are going for a long travel in your car, why don't you have it ??
If Jack doesn't like his payment scheme, why doesn't ha have it ??
If you want to have your bike ?, why don't you take it to my friend? He knows how to do it.
If you want to know your future, why don't you have it ? by a fortune teller?

Cvičení 4: Nahrazování

Make questions.

Příklad:

Tori had her hair cut.
Did she have her hair cut?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 5: Doplňovačka

Use need(s) + an appropriate form of the verb given.

Přepis:

My radio doesn't work.
The batteries (replace) need replacing.

The grass is too long.
It (cut) needs cutting.

The screws on my walkman are loose.
They (tighten) need tightening.

Roy's track suit is dirty.
It (wash) needs washing.

The bin is full.
It (empty) needs emptying.

This knife is blunt.
It (sharpen) needs sharpening.

My radio doesn't work.
The batteries (replace) ?.

The grass is too long.
It (cut) ?.

The screws on my walkman are loose.
They (tighten) ?.

Roy's track suit is dirty.
It (wash) ?.

The bin is full.
It (empty) ?.

This knife is blunt.
It (sharpen) ?.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The start is always the most difficult part of the race for me.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Water polo is the best sport you can imagine. Take everything boring away from competitive swimming, everything interesting about hockey, everything awesome about wrestling, and put everyone in a pool.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Zeptat se na cestu.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají vodního pola a plavání.

Správně používat vazby have sth done a need+ing.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.