Lekce 12: Darts and Chess

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se šipek a šachů. Naučíte se, jak vyjádřit, že se vám něco líbí. Procvičíte si nepřímou řeč.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

šipky
Hraju šipky každý pátek.
kruh v polovině vzdálenosti mezi středem a okrajem terče
Hned na začátku zasáhl vnitřní kruh.
oblast kolem středu
Moje šipka zůstala trčet v blízkosti středu.
střed terče
Střed terče se nazývá bullseye.
v úrovni očí
Terč je umístěn v úrovni oči 180cm člověka.
terč
Mám terč s červenými a černými segmenty.
znalec
Bobby George je znalcem šipek.
okamžitě
Když ve hře shanghaj hodíte shanghaj okamžitě vyhráváte.
vyřazovací hra
Killer je šipková vyřazovací hra.
jedna hra (šipky)
Vyhrála sedm her, ale k vítězství v zápase to nestačilo.
figurka
Každý hráč má šestnáct figurek.
král
Král je nejsennější figurkou.
královna
Královna kombinuje pohyby věže a střelce.
věž
Věž se nemůže pohybovat diagonálně.
kůň
Kůň se pohybuje ve tvaru L.
střelec
Střelec se může pohybovat diagonálně.
pěšec
Každý hráč má na začátku osm pěšců.
strategie
Šachová strategie se zabývá určováním cílů ve hře.
taktika
Šachová taktika se zabývá způsoby, jak během několika tahů získat výhodu nad protihráčem.
trvat
Šachová hra může trvat až několi hodin.
bílá pole
tmavá pole
Šachovnice sestává ze světlých políček a tmavých políček.
výchozí
Výchozí tahy jsou často prováděny pomocí pěšců.
rošáda
Šachu se nelze vyhnout rošádou.
obsazený
Když se posunete na obsazené políčko získáte tím protivníkovu figurku.
neobsazený
Pěšci se mohou pohybovat pouze přímo vpřed na neobsazené pole.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
INTERVIEWERWhat do you think about losing in chess?
GARYIt is important to be aware of the fact that those who are losing are analysing. They are trying to find reasons for their mistakes and if the winner does nothing, they will eventually come after him.
INTERVIEWERSo it's important to analyse even if you win.
GARYAbsolutely, because even the winning game contains mistakes. It's inevitable. I can't imagine one brilliant game with no mistakes.
INTERVIEWERWhy does it seem to annoy you when people ask how many moves you can see ahead during the game?
GARYBecause there is no answer. The possibility to calculate depends very much on the character of the position. It also depends on the way your opponent plays.
 1. Those who are losing
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. It is inevitable
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Gary doesn't like
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
REPORTERHow did you start playing darts, Adrian?
ADRIANI usually went to the pub with my friends on Friday afternoon after work. They introduced me to the sport.
REPORTERDid you have any other occupation or were you a professional player right from the beginning?
ADRIANI used to give driving lessons.
REPORTERSo when did you turn professional?
ADRIANI think it will have been 4 years in two months.
REPORTERAnd is it difficult to compete against all those big names?
ADRIANWell, it was at the beginning, but not any more. Of course I feel a lot of respect towards them.
 1. Adrian started playing darts
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Adrian
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Adrian decided to become professional
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. These days Adrian
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • amount
 • extremely
 • master
 • moves
 • openings
 • simple
 • tactics
Přepis:

Chess is a game that looks simple to a beginner but it is extremely difficult even for a master. You must have great amount of intuition to master the game. It has hundreds even thousands of openings and finishings. But the middle game tactics is the most complicated. Besides there are also special moves such as castling and en-passent.

Chess is a game that looks ? to a beginner but it is ? difficult even for a master. You must have great ? of intuition to ? the game. It has hundreds even thousands of ? and finishings. But the middle game ? is the most complicated. Besides there are also special ? such as castling and en-passent.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • contradiction
 • during
 • enjoy
 • near
 • through
 • without
Přepis:

I’ve gone through a long career in darts - from near obsession to present during which I’ve been thinking of how to enjoy the game without winning at it. This has always been a contradiction to me - how can you enjoy losing?

I’ve gone ? a long career in darts - from ? obsession to present ? which I’ve been thinking of how to ? the game ? winning at it. This has always been a ? to me - how can you enjoy losing?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Nahrazování

Say what your friend told you.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

Denise is coming back tonight. Is she? I thought you said she was coming back on Thursday.

The knight can only move diagonally. Really? I thought you said it could only move in an L shaped style.

I really like Killer, it's such a great game. Do you? I thought you said you liked 301 more.

Jack is able to hit the triple ring almost every time. Is he? I thought you said he was almost unable to hit the triple ring.

This game will be long. Really? I thought you said it would be quick.

I am not enjoying my job very much. Really? I thought you said you were enjoying it a lot.

Příklad:

This game is quite hard.
Is it? I thought you said it was easy.

Denise is coming back tonight. Is she? I thought you said she ? on Thursday.

The knight can only move diagonally. Really? I thought you said it ? in an L shaped style.

I really like Killer, it's such a great game. Do you? I thought you said you ? 301 more.

Jack is able to hit the triple ring almost every time. Is he? I thought you said he ? almost unable to hit the triple ring.

This game will be long. Really? I thought you said it ? be quick.

I am not enjoying my job very much. Really? I thought you said you ? it a lot.

Cvičení 3: Doplňovačka

Use say or tell in the correct form.

Přepis:

He said he would win but in the end lost.
My cousin told us she couldn't come because she was ill.
My doctor said I should stay in bed for at least one week.
Tell me what are you going to do tonight?
Jackie said I would not make it on time.
Tony told her he would miss her.

He ? he would win but in the end lost.
My cousin ? us she couldn't come because she was ill.
My doctor ? I should stay in bed for at least one week.
? me what are you going to do tonight?
Jackie ? I would not make it on time.
Tony ? her he would miss her.

Cvičení 4: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

I was in Egypt last month.
He said he had been to Egypt last month.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 5: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

Go away! (him)
She told him to go away.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

I have never played darts outside and I would like to try it.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The initial setup of a chess game is literally a mirror match. Black's setup is the reverse of white's, so that the Kings and Queens appear to be facing one another.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Vyjádřit, že se vám něco líbí/nelíbí.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají šipek a šachů.

Správně používat nepřímou řeč.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.