Lekce 10: At the stadium

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte něco o současných problémech souvisejících s návštěvami stadionů. Také si pocvičíte minulé časy.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

krytý stadion pro halové sporty; aréna
halový sport
Vyžadují halové sporty hodně síly a energie?
venkovní sport
Arény jsou stavěny pro halové sporty.
hřiště pro míčové sporty, stadion pro míčové sporty
Ten basebalový zápas na městském hřišti byl fantastický.
relikt, přežitek
aréna pro býčí zápasy
Jsou býčí zápasy sportem nebo přežitkem?
kruhová aréna, krytý stadion
Gladiátorské hry v kruhových arénách jsou už minulostí.
závodiště, dostihová trať s tribunou
Viděl jsi ten poslední dostih na závodišti?
zázemí pro atlety na stadionu ; hokejový nebo basketbalový stadion
Atleti se v zázemí připravují na závod.
budova klubu, klubovna
vysunutá krytá soukromá tribuna, sportovní lóže
Nic se nevyrovná pohledu ze soukromé sportovní lóže.
terasovitě uspořádaná sedadla
Když jsou sedadla uspořádána terasovitě, všichni diváci dobře vidí.
sekce pro stání
skládat se z
pohyblivá pole
konstrukce
tyčová konstrukce z lanových vazeb
výbava stadionu
Pohyblivá pole jsou součástí výbavy některých stadionů.
komercializovaný
Jména stadionů jsou komerializovaná.
Důsledkem komercionalizace jmen stadionů je časté přejmenovávání.
soutěž
turnaj
výtržníci
vandalismus
zničit, demolovat
Fotbaloví výtržníci zničili klubovnu.
hysterický úprch v davu
prchat v davovém šílenství
hasicí přístroj
Hasící přístroje jsou umístěny na chodbách.
hasiči
Hasiči přijeli včas.
únikový východ
bezpečnostní inspekce
Bezpečnostní inspekce stadionu by měla předem eliminovat možné nehody.
blok, část stadionu
Fanoušci v bloku E křikem podporovali svůj tým.
dřevěná tribuna

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

Bradford-Lincoln were playing 0-0, the match was going into the 41st minute when suddenly some spectators saw smoke coming from under the rows in block G, and then the light of fire came up. Visitors on the tiers in block G first felt heat under their feet, but then they realised what was happening. Several spectators went quickly for the fire extinguishers, but found none, as they had been taken away by the stewards to avoid possible vandalism. The fire escalated and flames became visible all around. People started for the door and a stampede broke out. People tried to escape through the safety exits, but many of them were closed to prevent fans without tickets from entering the stadium. The fire spread a like flash and even though the fire brigade arrived just four minutes after being called, the killing heat and flames buried 56 people at the stadium. That was a match with no winner, a match that changed the lives of many football fans.

 1. Bradford-Lincoln were playing
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The match was going into
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Suddenly some spectators saw
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The light of fire came up
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Fire extinguishers had been taken away
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. People started
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Many safety exits were closed
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. The fire brigade arrived
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Heat and flames buried
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. That was a match
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

The fire was caused by a lit cigarette which was dropped accidentally by one of the spectators through a hole in the stand. The stand seats did not have any risers so paper and debris accumulated in the dry empty space under the stand, just waiting to be lit. Later investigation showed that the tragedy could have been prevented, since an inspection a year before the tragedy had warned the club that accumulating rubbish under the wooden stands presented a serious risk, however the club didn't replace the stands for financial reasons.

 1. The fire was caused
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The stand seats didn't have any
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Paper and debris accumulated
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The tragedy
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. An inspection had warned the club
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Rubbish under the stands presented
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. The club didn't replace the stands
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • arena
 • ballpark
 • circus
 • extinquisher
 • fire
 • hooligans
 • horse
 • movable
 • relict
 • safety
 • seats
 • section
 • stamina
Přepis:

sports require strength and stamina

arena is for indoor sports

baseball match is at ballpark

bullfights are a relict of the past

gladiator games were in the circus

horse race at the hippodrome

tiered seats

standing-only section

movable fields

hooligans demolished the club

fire extinquisher

fire brigade

safety exit

sports require strength and ?

? is for indoor sports

baseball match is at ?

bullfights are a ? of the past

gladiator games were in the ?

? race at the hippodrome

tiered ?

standing-only ?

? fields

? demolished the club

fire ?

? brigade

? exit

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

 1. Sports require a lot of
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Baseball match is at the city
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Gladiator games were
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Horse races are at
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Athletes get ready in
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Perfect view is from
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Names of stadiums are
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Fire extinguishers are
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Safety inspection prevents
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Fans in E block
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 5: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

Sports require a lot of strength and stamina. (hard work)
Sports require a lot of hard work.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

 9. ?

 10. ?

Procvičování gramatiky

Příklad:

They can build a new arena. (can't)
They can't build a new arena.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

may? -> mustn't

Příklad:

May the team train twice a day?
The team mustn't train twice a day.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

must -> needn't

Příklad:

They must announce the winner soon.
No, they needn't.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

can -> will be able to ("CAN" in future)

Příklad:

They can build a new arena.
They will be able to build a new arena.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

will be able to-> won't be able to ("CAN" in future)

Příklad:

They will be able to build a new arena.
They won't be able to build a new arena.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

will be allowed to-> won't be able to ("MAY" in future)

Příklad:

They may build a new arena.
They will be allowed to build a new arena.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 7: Transformace

will be allowed to-> won't be able to ("MAY" in future)

Příklad:

They will be allowed to build a new arena. (won't be allowed to)
They won't be allowed to build a new arena.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The difference between a dome and a conventional stadium lies in the enclosing roof. Domes offer both sportsmen and spectators complete shelter from the outside weather and so events can be organised at any time of the year.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Even though domes are called stadiums because of the space they offer they are used mainly for outdoor sports. Domes used for indoor sports are referred to as arenas.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli být schopni hovořit o současných problémech týkajících se dění kolem stadionů. Měli byste také lépe zvládat minulé časy.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.