Ünite 10: At the stadium

Geri

Amaçlar ve hedefler

Bu ünitede, stadyumlarda üzerine konuşulabilecek konuları öğreneceksiniz. Bununla beraber geçmiş zamanları da pratik edeceksiniz.

Bu ünitenin gramer odak noktası:

Sözlük

alan, spor kompleksi
kapalı alanda spor
Kapalı spor salonlarında spor fazlaca güç ve dayanıklılık gerektirir mi?
açık alanda spor
Spor kompleksleri kapalı alanda spor için tasarlanmıştır.
beyzbol sahası
Kent beyzbol sahasındaki maç inanılmazdı!
kalıntı
boğa güreşi alanı
Boğa güreşleri geçmişten bir kalıntı mı bir spor mudur?
arena
Arenadaki gladyatör oyunları artık geçmişte kaldı.
hipodrom
Hipodromdaki son at yarışını izledin mi?
kamp eğitim merkezi
Sporcular maça kamp eğitim merkezinde hazırlanır.
spor kulübü binası
loca koltukları
Locadaki görüş gibisi yok.
sıralı koltuk
Koltuklar sıralıysa, tüm izleyicilerin görüşü iyi olur.
ayakta bölümü
-i içermek
portatif alanlar
yapı
gerilim bütünlüğü olan yapı
stadyumun alt yapısı
Bazı stadyumların alt yapısında portatif alanlar vardır.
ticarileştirilmiş; ticari
Bazı stadyum adları ticarileştirilmiştir.
İsimlerin ticarileştirilmesi aynı isimlerin tekrardan kullanılmasına neden oluyor.
yarışma
turnuva
holiganlar
vandallık, barbarlık
yıkmak, tahrip etmek
Holiganlar kulüp binasını tahrip ettiler.
izdiham
izdiham yaratmak
yangın söndürücü
Yangın söndürücüler koridorlarda yer almaktadır.
yangın söndürme ekibi, itfaiye
İtfaiye tam zamanında geldi.
güvenlik çıkışı
iş güvenliği denetimi
Stadyumda iş güvenliği denetimi ı acil durumları önlemelidir.
blok
E bloğundaki fanlar tezahürat yaptı.
tahta stand

Kelimeler ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Kendiniz test ediniz

Aşağıdaki terimlere doğru çevirleri doldurunuz.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Anlama

Alıştırma 1: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:

Bradford-Lincoln were playing 0-0, the match was going into the 41st minute when suddenly some spectators saw smoke coming from under the rows in block G, and then the light of fire came up. Visitors on the tiers in block G first felt heat under their feet, but then they realised what was happening. Several spectators went quickly for the fire extinguishers, but found none, as they had been taken away by the stewards to avoid possible vandalism. The fire escalated and flames became visible all around. People started for the door and a stampede broke out. People tried to escape through the safety exits, but many of them were closed to prevent fans without tickets from entering the stadium. The fire spread a like flash and even though the fire brigade arrived just four minutes after being called, the killing heat and flames buried 56 people at the stadium. That was a match with no winner, a match that changed the lives of many football fans.

 1. Bradford-Lincoln were playing
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The match was going into
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Suddenly some spectators saw
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The light of fire came up
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Fire extinguishers had been taken away
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. People started
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Many safety exits were closed
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. The fire brigade arrived
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Heat and flames buried
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. That was a match
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 2: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:

The fire was caused by a lit cigarette which was dropped accidentally by one of the spectators through a hole in the stand. The stand seats did not have any risers so paper and debris accumulated in the dry empty space under the stand, just waiting to be lit. Later investigation showed that the tragedy could have been prevented, since an inspection a year before the tragedy had warned the club that accumulating rubbish under the wooden stands presented a serious risk, however the club didn't replace the stands for financial reasons.

 1. The fire was caused
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The stand seats didn't have any
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Paper and debris accumulated
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The tragedy
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. An inspection had warned the club
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Rubbish under the stands presented
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. The club didn't replace the stands
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • arena
 • ballpark
 • circus
 • extinquisher
 • fire
 • hooligans
 • horse
 • movable
 • relict
 • safety
 • seats
 • section
 • stamina
Yazı:

sports require strength and stamina

arena is for indoor sports

baseball match is at ballpark

bullfights are a relict of the past

gladiator games were in the circus

horse race at the hippodrome

tiered seats

standing-only section

movable fields

hooligans demolished the club

fire extinquisher

fire brigade

safety exit

sports require strength and ?

? is for indoor sports

baseball match is at ?

bullfights are a ? of the past

gladiator games were in the ?

? race at the hippodrome

tiered ?

standing-only ?

? fields

? demolished the club

fire ?

? brigade

? exit

Alıştırma 4: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

 1. Sports require a lot of
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Baseball match is at the city
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Gladiator games were
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Horse races are at
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Athletes get ready in
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Perfect view is from
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Names of stadiums are
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Fire extinguishers are
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Safety inspection prevents
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Fans in E block
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 5: Değiştirim

Parantez içindeki metni cümleyi değiştirmek için kullanınız.

Örnek:

Sports require a lot of strength and stamina. (hard work)
Sports require a lot of hard work.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

 9. ?

 10. ?

Gramer ile ilgili alıştırma

Örnek:

They can build a new arena. (can't)
They can't build a new arena.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Alıştırma 2: Dönüşüm

may? -> mustn't

Örnek:

May the team train twice a day?
The team mustn't train twice a day.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Alıştırma 3: Dönüşüm

must -> needn't

Örnek:

They must announce the winner soon.
No, they needn't.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Alıştırma 4: Dönüşüm

can -> will be able to ("CAN" in future)

Örnek:

They can build a new arena.
They will be able to build a new arena.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Alıştırma 5: Dönüşüm

will be able to-> won't be able to ("CAN" in future)

Örnek:

They will be able to build a new arena.
They won't be able to build a new arena.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Alıştırma 6: Dönüşüm

will be allowed to-> won't be able to ("MAY" in future)

Örnek:

They may build a new arena.
They will be allowed to build a new arena.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Alıştırma 7: Dönüşüm

will be allowed to-> won't be able to ("MAY" in future)

Örnek:

They will be allowed to build a new arena. (won't be allowed to)
They won't be allowed to build a new arena.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Dikte

Alıştırma 1: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

The difference between a dome and a conventional stadium lies in the enclosing roof. Domes offer both sportsmen and spectators complete shelter from the outside weather and so events can be organised at any time of the year.

?

Alıştırma 2: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

Even though domes are called stadiums because of the space they offer they are used mainly for outdoor sports. Domes used for indoor sports are referred to as arenas.

?

Kontrol listesi

Bu üniteyi bitirdikten sonra stadyumlarda kurulabilecek diyalogları anlayabilecek ve konuşabileceksiniz.

 • Geçmiş zamanlara hakim olacaksınız.
Versyon 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Uyarı: Media Player ulaşılamıyor. JavaScript etkin tarayıcısı kullanınız.