Ünite 11: Water sports

Geri

Amaçlar ve hedefler

Bu derste, buz hokeyi ve kayağa ilişkin genel sözcükler ve kelimeleri öğreneceksiniz. Bununla beraber yol tarif etmeye ilişkin kelime dağarcığını göreceksiniz. Ve son olarak da, have sth done, need+ing yapılarını kullanmayı pratik edeceksiniz.

Bu ünitenin gramer odak noktası:

Sözlük

karışık yüzme
Karışık yüzmede yüzücüler her yüzme stilini kullanır.
havuzun bitişi
Kelebek yüzerken yüzücü duvara iki elle dokunmalıdır.
uzun kulvar havuz/50 metrelik havuz
50 metrelik havuza uzun kulvar havuz da denir.
kısa kulvar havuz/25 metrelik havuz
25 metrelik havuza kısa kulvar havuz da denir.
Dönüş hakemi
Her kulvarın kendi dönüş hakemi vardır.
stil / karar hakemi
Stil hakemi yüzücülerin yüzme stilini gözlemler.
karışık yüzme bayrak yarışı
Serbest bayrak yarışında yüzücüler kendi yüzme stilini seçebilir.
zamana karşı
Zamana karşı yüzme en kısa sürede bitirme denemesidir.
Açık su yüzme
Açık su yüzmeyi tercih ederim.
ıslak elbise
Açık su yüzme yarışlarında ıslak elbise giyilmesine izin verilir.
dip
Dip bazen değişebilir.
sığ su
Bazı yarışlar sığ suda başlar.
su üzerinde durmak
İnsan vücudu ıslak elbiseyle su üstünde daha iyi durur.
gol pası vermek
Gol pası, gole uzanan pastır.
kale önündeki alan
Kale önündeki alana hole denir.
pas kulvarı (alanı)
Pas kulvarı (alanı) bir oyuncusun pas vermesine izin verilen bir açık alandır.
devre, periyot
Sutopu maçı 4 devreye bölünür.
5m çizgisi
Serbest atış 5m çizgisinden atılır.
2m çizgisi
Hücum oyuncusu 2 metre çizgisini topsuz geçemez.
tutma
itme
Tutma ve itme sutopunda yaygın faullerdir.
kuru pas
Kuru pasa dry pass denir.
ıslak pas
Kale önüne ıslak pası attı.
dirsek
Oyuncular sıklıkla birbirini dirsekleriyle yaralar.
koruyucu ekipman
Su topunda fazla koruyucu ekipman yok.

Kelimeler ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Kendiniz test ediniz

Aşağıdaki terimlere doğru çevirleri doldurunuz.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Anlama

Alıştırma 1: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
PRESENTERHi Scott, and welcome to the show.
SCOTTNice to be here, thank you for inviting me.
PRESENTERTell us something about the competition you have just won.
SCOTTWell, I missed the chance for a clean start and it was hard to break away.
PRESENTERHow hard did you set off at the start?
SCOTTThe first few hundred meters were the hardest, I swam as fast as I could to get clear from the other competitors.
PRESENTERDid you plan your strategy carefully?
SCOTTOf course, I started...
 1. Scott is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Scott had
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Scott swam very fast at the beginning to
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 2: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
RADIO REPORTERHi, Rosie, how are you today?
ROSIEI'm fine, thanks. Perhaps a bit sleepy.
RADIO REPORTERHow come?
ROSIEWell, I had this party with my team, celebrating the end of the season.
RADIO REPORTERAha, can you tell us how long you have been playing water polo?
ROSIEI first started water polo in sixth grade. I fell in love with the sport because of the combination of aggression and elegance it requires.
RADIO REPORTERAnd what is the highest honour you have received?
ROSIEI would say that my favourite recognition is being team captain.
RADIO REPORTERWell, that's very admirable of you. Tell us, what is the most memorable experience for you?
ROSIEI love moments together with the team. Win or lose, it is always great for me.
 1. Today, Rosie feels
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Rosie likes water polo because she
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The highest honour Rosie has gained
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Rosies's most memorable experience
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • Water
 • fast
 • hearted
 • like
 • meets
 • pool
Yazı:

Water Polo is not like netball in a pool. Water Polo is more like American Football meets cage fighting and sprint swimming - its fast, furious and not for the feint hearted.

? Polo is not like netball in a ?. Water Polo is more ? American Football ? cage fighting and sprint swimming - its ?, furious and not for the feint ?.

Alıştırma 4: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • become
 • distance
 • goal
 • natural
 • stresses
 • swimmers
Yazı:

The goal of "total immersion" is to make swimming more natural. The style of swimming it stresses can be beneficial to entry-level swimmers and also for distance swimmers. The aim is to become more self-aware and to feel "one with the water."

The ? of "total immersion" is to make swimming more ?. The style of swimming it ? can be beneficial to entry-level ? and also for ? swimmers. The aim is to ? more self-aware and to feel "one with the water."

Gramer ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Cümle tamamlama

Use have something + a verb in the correct form.

Yazı:

I am having my computer serviced (my computer / service) this week.
Look, Jenny is having her hair cut (her hair / cut).
George is having his laps measured (his laps / measure), he wants to know how fast he is.
I am having my new card issued (my new card / issue) today.
I can't use my favourite swimsuit, I am having it cleaned (it, clean).
She likes having her lunch prepared (her lunch / prepare) right at noon.

Örnek:

We __ (our pool / paint) at the moment.
We are having our pool painted at the moment.

I ? (my computer / service) this week.
Look, Jenny ? (her hair / cut).
George ? (his laps / measure), he wants to know how fast he is.
I ? (my new card / issue) today.
I can't use my favourite swimsuit, I ? (it, clean).
She likes ? (her lunch / prepare) right at noon.

Alıştırma 2: Cümle tamamlama

Answer the questions. Use one of the following verbs and nouns:
dry-clean, cut, photograph - take, charge, car - refuel, medicine - prescribe.

Yazı:

Why did George bring his jacket?
To have it dry-cleaned.

Why did Laura come to the hairdresser's?
To have her hair cut.

Why did they come to the photographer's?
To have their photograph taken.

Why did you plugged your phone into the charger?
To have it charged.

Why did they stop at the gas station?
To have their car refuelled.

Why did Rufus go to the doctor?
To have his medicine prescribed.

Örnek:

Why did you bring your computer?
To have it serviced.

Why did George bring his jacket?
?

Why did Laura come to the hairdresser's?
?

Why did they come to the photographer's?
?

Why did you plugged your phone into the charger?
?

Why did they stop at the gas station?
?

Why did Rufus go to the doctor?
?

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • adjusted
 • checked
 • created
 • repaired
 • repaired
 • revealed
Yazı:

If you want to have your roof repaired, why don't you call your uncle? He knows how to do it.
If you want to be stronger and faster, why don't you have your training programme created by a specialist?
If you are going for a long travel in your car, why don't you have it checked?
If Jack doesn't like his payment scheme, why doesn't ha have it adjusted?
If you want to have your bike repaired, why don't you take it to my friend? He knows how to do it.
If you want to know your future, why don't you have it revealed by a fortune teller?

If you want to have your roof ?, why don't you call your uncle? He knows how to do it.
If you want to be stronger and faster, why don't you have your training programme ? by a specialist?
If you are going for a long travel in your car, why don't you have it ??
If Jack doesn't like his payment scheme, why doesn't ha have it ??
If you want to have your bike ?, why don't you take it to my friend? He knows how to do it.
If you want to know your future, why don't you have it ? by a fortune teller?

Örnek:

Tori had her hair cut.
Did she have her hair cut?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Alıştırma 5: Cümle tamamlama

Use need(s) + an appropriate form of the verb given.

Yazı:

My radio doesn't work.
The batteries (replace) need replacing.

The grass is too long.
It (cut) needs cutting.

The screws on my walkman are loose.
They (tighten) need tightening.

Roy's track suit is dirty.
It (wash) needs washing.

The bin is full.
It (empty) needs emptying.

This knife is blunt.
It (sharpen) needs sharpening.

My radio doesn't work.
The batteries (replace) ?.

The grass is too long.
It (cut) ?.

The screws on my walkman are loose.
They (tighten) ?.

Roy's track suit is dirty.
It (wash) ?.

The bin is full.
It (empty) ?.

This knife is blunt.
It (sharpen) ?.

Dikte

Alıştırma 1: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

The start is always the most difficult part of the race for me.

?

Alıştırma 2: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

Water polo is the best sport you can imagine. Take everything boring away from competitive swimming, everything interesting about hockey, everything awesome about wrestling, and put everyone in a pool.

?

Kontrol listesi

Şimdi, bu dersi bitirdikten sonra yapabilmeniz gerekenler:

 • Yol sormak.
 • Buz hokeyi ve kayağa ilişkin genel sözcükler ve kelimeleri anlamak.
 • Have sth done, need+ing yapılarını kullanmak
Versyon 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Uyarı: Media Player ulaşılamıyor. JavaScript etkin tarayıcısı kullanınız.