Ünite 9: Winter sports

Geri

Amaçlar ve hedefler

Bu derste, buz hokeyi ve kayağa ilişkin genel sözcükler ve kelimeleri öğreneceksiniz. Bununla beraber hava durumuna ilişkin bazı sözcüklerin kullanımını da göreceksiniz. Ayrıca, çeşitli -ing formlarını pratik edeceksiniz.

Bu ünitenin gramer odak noktası:

Sözlük

amaç, hedef
Oyunun amacı gol atmaktır.
bordlar
Rakibi bordlara karşı itmesine izin verilir.
tam temas
Hokey bir tam temas sporudur.
koruyucu ekipman
Buz hokeyi kuralları, koruyucu ekipman kullanımlasını gerektirir.
uygulamak, zorlamak
Kurallara uyulup uyulmadığı genellikle üç ya da dört hakem tarafından kontrol edilir.
omuz yastığı
Omuz yastığı koruyucu ekipmandır.
dirseklik
Dirsekliklerimi gördün mü?
tekmelik
Butün oyuncuların tekmelik ve koruyucu eldiven giymesi gerekir.
boyunluk
Boyunluk boyun yaralanmasını önler.
paten çeliği
Paten çeliklerimi değiştirmem lazım.
arkadan itme
Buz hokeyi oyuncuları çoğu kez çürüklerden çeker.
(acı) çekmek
Hokey oyuncuları çürükten sık sık çeker.
incelemek, muayene edilmek
Faule maruz kalan oyuncu, iyi görünse dahi muayene edilmelidir.
eksik oyuncu ile
Daha az patenci ile oynayan takım eksik oyuncu ile oynamaktadır.
power play, pres taktiği
Buzda rakip takımdan daha fazla oyuncusu olan takım "güç oyunu"ndadır.
bodycheck, fiziksel müdehale
Fiziksel müdahale sert bir savunma tekniğidir.
çığ
İlkbaharda çığ fazla olur.
geçit, kapı
Her geçitten geçmen gerekir.
süre toplamı
Değerlendirilmeye alınan süre toplamıdır.
(super G)süper GS, Büyük Slalom
Süper GS teknik yarışı değil hız yarışıdır.
pist hazırlama makinesi
Pist hazırlama makinesi, eğimin yüzeyini düzeltir.
kar makinesi
Kar azsa, kar makinesi kullanılabilir.
sulu kar
Sulu kar genelde baharda olur.
yarış giysisi
Kırmızı bir yarış giysim var.

Kelimeler ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Kendiniz test ediniz

Aşağıdaki terimlere doğru çevirleri doldurunuz.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?

Anlama

Alıştırma 1: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
COACHWe have to take advantage of the power-play situation.
TOMI think we should play at the point.
COACHI agree, this means that we'll leave the puck to the defenders...
JOHNAnd we will be waiting in front of the net!
COACHThat's right, forwards will be waiting for long passes while their goalie won't see anything.
JOHNBecause we won't allow him to.
COACHI'm sure the defenders or forwards will score once this is set up.
TOMOK, let's go!
 1. The coach tells the team
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. John plays as
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Forwards will
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Coach is sure
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 2: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
JODIEIt's freezing today, I hate it!
ANTHONYAt least the visibility is good.
JODIEHow many kilometres to go?
ANTHONYIt's not far, come on.
JODIEI am hungry.
ANTHONYJodie, look, if we don't make it by dusk it will be dangerous.
JODIEBut I am so tired.
ANTHONYMe too, but we don't want to freeze here, do we?
 1. Jodie
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The weather is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. It is dangerous
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Anthony is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • certainly
 • competition
 • opportunity
 • race
 • shape
 • us
Yazı:

In off-season those of us who like to race throughout the winter will certainly want to stay in shape. The trick is not to abstain from racing and competition, but to look for any possible opportunity to participate in such events.

In off-season those of ? who like to ? throughout the winter will ? want to stay in ?. The trick is not to abstain from racing and ?, but to look for any possible ? to participate in such events.

Alıştırma 4: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • Motion
 • balance
 • furthest
 • itself
 • moves
 • nothing
Yazı:

Motion is created by the destruction of balance. Because nothing can move by itself, which does not leave its state of balance, and that thing moves the fastest, which is furthest from its balance.

? is created by the destruction of ?. Because ? can move by ?, which does not leave its state of balance, and that thing ? the fastest, which is ? from its balance.

Gramer ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Cümle tamamlama

Eksik olan metni doldurunuz. Her tek boşluk için yalnız tek bir cevap doğrudur.

Yazı:

Could you please stop (call) calling me so late at night.
I don't enjoy (watch) watching ice hockey matches.
Would you like to go (run) running in the afternoon?
I didn't finish (write) writing the letter yet.
Would you mind (have) having coke instead of Dr. Pepper?
Ice hockey involves a lot of (skate) skating.

Could you please stop (call) ? me so late at night.
I don't enjoy (watch) ? ice hockey matches.
Would you like to go (run) ? in the afternoon?
I didn't finish (write) ? the letter yet.
Would you mind (have) ? coke instead of Dr. Pepper?
Ice hockey involves a lot of (skate) ?.

Alıştırma 2: Cümle tamamlama

Verb + -ing or to...? Use the following verbs:
ask, become, meet, participate, steal, travel.

Yazı:

I don't want to participate at this competition, I am not ready yet.
Stop asking me questions like this.
I refused to become member of their team.
She remembered meeting me in Şemdinli.
My friends decided to travel to Tabríz.
He denied stealing the money.

I don't want ? at this competition, I am not ready yet.
Stop ? me questions like this.
I refused ? member of their team.
She remembered ? me in Şemdinli.
My friends decided ? to Tabríz.
He denied ? the money.

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • don't mind going
 • enjoy being
 • hates flying
 • likes scoring
 • loved meeting
 • would like to invite
Yazı:

Rob is an ice hockey player. He likes scoring goals.
She said she loved meeting new people.
I would like to invite you to my birthday party.
My brother hates flying.
They don't mind going skiing early in the morning.
I enjoy being in the same room with Leila.

Rob is an ice hockey player. He ? goals.
She said she ? new people.
I ? you to my birthday party.
My brother ?.
They ? skiing early in the morning.
I ? in the same room with Leila.

Alıştırma 4: Boşluk doldurma

Aşağıdakilerden en uygun bir cevap işaretleyiniz.

 1. I can' stand ____ this film.
  a. 
  b. 
  ?
 2. Tracy would like ____ us.
  a. 
  b. 
  ?
 3. Suzanne enjoys ____ long distances.
  a. 
  b. 
  ?
 4. I tried ____ the sofa to the corner but it didn't help.
  a. 
  b. 
  ?
 5. I wouldn't mind ____ the dishes.
  a. 
  b. 
  ?
 6. Remember ____ some vegetables, we don't have any.
  a. 
  b. 
  ?

Dikte

Alıştırma 1: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

I believe that this competition is a great opportunity to bring new skiers to the sport.

?

Alıştırma 2: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

If you’re interested in speed as well as grip, you should wax your skis’ tips and tails.

?

Kontrol listesi

Şimdi, bu dersi bitirdikten sonra yapabilmeniz gerekenler:

 • Hava durumu hakkında konuşmak.
 • Buz hokeyi ve kayağa ilişkin genel sözcükler ve kelimeleri anlamak.
 • Çeşitli -ing formlarını kullanmak.
Versyon 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Uyarı: Media Player ulaşılamıyor. JavaScript etkin tarayıcısı kullanınız.