Lekce 9: Winter sports

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se ledního hokeje a lyžování. Připomenete si slovní zásobu související s počasím. Procvičíte si různé typy -ingových forem.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

účel, cíl
Účelem hry je dát gól.
mantinely
Je povoleno strkat hráče do mantinelů.
kontaktní
Hokej je kontaktní sport.
ochranné vybavení
Pravidla hokeje vyžadují nošení ochranného vybavení.
dbát na dodržování
Na dodržování pravidel dohlížejí tři až čtyři rozhodčí.
chrániče ramen
Chrániče ramen jsou součástí ochranného vybavení.
chrániče loktů
Neviděli jste moje chrániče loktů?
chrániče holení
Všichni hráči musí mít chrániče holení a rukavice.
chránič krku
Chránič krku brání krk před zraněním.
nůž brusle
Musím si vyměnit nože.
naražení zezadu
Naražení zezadu se v hokeji považuje za faul.
trpět
Hráči hokeje trpí často pohmožděninami.
vyšetřit
Faulovaný hráč by měl být vyšetřen, i když vypadá v pořádku.
oslabení
Tým hrající s nižším počtem hráčů je v oslabení.
přesila
V případě, že je na ledě více hráčů, než s kolika hraje protivník, jedná se o přesilovku.
bránění tělem
Body-checking je drsný způsob obrany.
lavina
Na jaře je více lavin.
branka
Musíš projet všemi brankami.
celkový čas
Celkový čas je to, co se počítá.
(super G)super obří slalom
Super G se považuje za rychlostní závod, ne technický.
rolba
Rolba upravuje povrch svahu.
sněhové dělo
Pokud je nedostatek sněhu, je možné použít sněžná děla.
břečka
Břečka se často objevuje z jara.
závodní kombinéza
Mám červenou závodní kombinézu.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
COACHWe have to take advantage of the power-play situation.
TOMI think we should play at the point.
COACHI agree, this means that we'll leave the puck to the defenders...
JOHNAnd we will be waiting in front of the net!
COACHThat's right, forwards will be waiting for long passes while their goalie won't see anything.
JOHNBecause we won't allow him to.
COACHI'm sure the defenders or forwards will score once this is set up.
TOMOK, let's go!
 1. The coach tells the team
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. John plays as
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Forwards will
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Coach is sure
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
JODIEIt's freezing today, I hate it!
ANTHONYAt least the visibility is good.
JODIEHow many kilometres to go?
ANTHONYIt's not far, come on.
JODIEI am hungry.
ANTHONYJodie, look, if we don't make it by dusk it will be dangerous.
JODIEBut I am so tired.
ANTHONYMe too, but we don't want to freeze here, do we?
 1. Jodie
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The weather is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. It is dangerous
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Anthony is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • certainly
 • competition
 • opportunity
 • race
 • shape
 • us
Přepis:

In off-season those of us who like to race throughout the winter will certainly want to stay in shape. The trick is not to abstain from racing and competition, but to look for any possible opportunity to participate in such events.

In off-season those of ? who like to ? throughout the winter will ? want to stay in ?. The trick is not to abstain from racing and ?, but to look for any possible ? to participate in such events.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Motion
 • balance
 • furthest
 • itself
 • moves
 • nothing
Přepis:

Motion is created by the destruction of balance. Because nothing can move by itself, which does not leave its state of balance, and that thing moves the fastest, which is furthest from its balance.

? is created by the destruction of ?. Because ? can move by ?, which does not leave its state of balance, and that thing ? the fastest, which is ? from its balance.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

Could you please stop (call) calling me so late at night.
I don't enjoy (watch) watching ice hockey matches.
Would you like to go (run) running in the afternoon?
I didn't finish (write) writing the letter yet.
Would you mind (have) having coke instead of Dr. Pepper?
Ice hockey involves a lot of (skate) skating.

Could you please stop (call) ? me so late at night.
I don't enjoy (watch) ? ice hockey matches.
Would you like to go (run) ? in the afternoon?
I didn't finish (write) ? the letter yet.
Would you mind (have) ? coke instead of Dr. Pepper?
Ice hockey involves a lot of (skate) ?.

Cvičení 2: Doplňovačka

Verb + -ing or to...? Use the following verbs:
ask, become, meet, participate, steal, travel.

Přepis:

I don't want to participate at this competition, I am not ready yet.
Stop asking me questions like this.
I refused to become member of their team.
She remembered meeting me in Şemdinli.
My friends decided to travel to Tabríz.
He denied stealing the money.

I don't want ? at this competition, I am not ready yet.
Stop ? me questions like this.
I refused ? member of their team.
She remembered ? me in Şemdinli.
My friends decided ? to Tabríz.
He denied ? the money.

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • don't mind going
 • enjoy being
 • hates flying
 • likes scoring
 • loved meeting
 • would like to invite
Přepis:

Rob is an ice hockey player. He likes scoring goals.
She said she loved meeting new people.
I would like to invite you to my birthday party.
My brother hates flying.
They don't mind going skiing early in the morning.
I enjoy being in the same room with Leila.

Rob is an ice hockey player. He ? goals.
She said she ? new people.
I ? you to my birthday party.
My brother ?.
They ? skiing early in the morning.
I ? in the same room with Leila.

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

 1. I can' stand ____ this film.
  a. 
  b. 
  ?
 2. Tracy would like ____ us.
  a. 
  b. 
  ?
 3. Suzanne enjoys ____ long distances.
  a. 
  b. 
  ?
 4. I tried ____ the sofa to the corner but it didn't help.
  a. 
  b. 
  ?
 5. I wouldn't mind ____ the dishes.
  a. 
  b. 
  ?
 6. Remember ____ some vegetables, we don't have any.
  a. 
  b. 
  ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

I believe that this competition is a great opportunity to bring new skiers to the sport.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

If you’re interested in speed as well as grip, you should wax your skis’ tips and tails.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Hovořit o počasí.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají ledního hokeje a lyžování.

Správně používat různé -ing formy.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.