Ünite 8: Gymnastics

Geri

Amaçlar ve hedefler

Bu ünitede, cimnastik etkinliklerinin nasıl tanımlanacağı ile cimnastiğe ilişkin daha fazla ifadeleri öğreneceksiniz.

Bu ünitenin gramer odak noktası:

Sözlük

Artistik cimnastik için yeni değerlendirme (puanlama) sistemi 2006’da kullanıma sokulmuştur.
(or A-score)D-notu (veya A-notu)
(or B-score)E-notu (veya B-notu)
esnetici
incinmiş bilek
yön değişimi
kartvil
Kartvili yapıp flik flağa geçti ve çift geri bükük salto ile devam etti.
devir (mihfer)
bacaklarını yana açmak
açık bacak devir
uçuş bölümü
akrobatik bant
salınım yapma
dönüş yapma
burgu yapma
überşlag (elli aşma/flik flak)
öne flik flak (elli aşma)
geri flik flak (geriye elli aşma)
geçiş hareketi
bırakma hareketi
tramplenden çıkış yapmak
sıçratmalı yer (bant)
toplu sıçrama
kurt sıçraması
geri köprü
Kurt sıçramasını geri köprü takip etti.
öne köprü
takla
flik flak
çember
Geri köprüden sonra, tek ayak üzerinde dönüş ve çemberle devam etti.
akrobatik uçuş
üst yatay duruş (blanj)
planör
greyçe sıçraması
koyun sıçraması
amut pres
spagat sıçraması
Dönüşlü spagat sıçraması yaptı ve toplu öne salto ile bitirdi.
geyik sıçraması
Önce amuda bastı ve sonra hemen geyik sıçraması ve spagat sıçraması yaptı.
makaslı geyik sıçraması
bükük
tam burgu
Tsukahara
Çift burgulu Tsukahara yaptı.

Kelimeler ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Kendiniz test ediniz

Aşağıdaki terimlere doğru çevirleri doldurunuz.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?

Anlama

Alıştırma 1: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:

...And here comes Henrietta Onodi, she is standing in front of the balance beam, concentrating, now, here it comes, a mount, now a press handstand, she goes on with a split leap, split jump, wolf hop, back walkover, now a beautiful piruette, cartwheel, a fast split leap with changed leg, split jump with turn, and a tuck front somersault. That was a perfect dismount, hats off and we are watching a repeat now, you can see the pass from the piruette to the cartwheel, incredible balance, perfect timing, and what do the judges say? Numbers are coming slowly, the E-score and D-score are counted to get the assesment, and here it comes: Henrietta Onodi gets 13.45 points!...

 1. Henrietta Onodi is standing in front of
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. She is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Her piruette is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The perfect dismount was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. You can see the pass from the piruette to the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. The balance was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. The timing was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Numbers are coming
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Henrietta Onodi gets
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Henrietta got
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 2: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:

... Lavinia Milosovici is getting ready for her floor routine, you can see the concentration in her face as she is waiting for the music, and here she goes, an elegant roundoff, quick flic-flac, a double back pike somersault, beautiful, front handspring, full twist, oh, half twist and no! She is lying on the ground, what happened, the coach is running there the first-aiders are coming from the opposite side, Lavinia Milosovici is holding her ankle, she could have broken or sprained it, it is hard to say for now, but visibly during the first full twist she had a difficulty and she probably went into the half twist already injured, now the coach is signaling for the stretcher, oh no, that is probably the end for her at these games...

 1. Lavinia Milosovici is getting ready for
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. In her face you can see
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. She is waiting for the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. She performed
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Suddenly she is lying
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Lavinia
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Who is coming
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Lavinia is holding her
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Her ankle is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. She went to the half twist already
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. The coach is signaling for the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. It´s probably the end for her
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Find the best word.

 • acrobatic
 • floor
 • handstand
 • hop
 • legs
 • move
 • passed
 • points
 • release
 • split
 • sprained
 • straddle
 • tumbling
 • twist
Yazı:

new points system

sprained ankle

after roundoff passed to the flic-flac

straddling their legs

tumbling line

transitional move

release move

spring floor

wolf hop

acrobatic flights

straddle pike jump

press handstand

split leap

full twist

new ? system

? ankle

after roundoff ? to the flic-flac

straddling their ?

? line

transitional ?

? move

spring ?

wolf ?

? flights

? pike jump

press ?

? leap

full ?

Alıştırma 4: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

 1. She performed great
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. She continued with a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. We are training
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The gymnast is very good at
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. She dismounted by a tuck front
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Then came a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. He perfomed a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. We are watching a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. We must greet the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. The scores are counted to get the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. She is getting ready for the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. The gymnast is holding her
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. During the full twist she had a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. The coach is signaling for the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 5: Değiştirim

Listen to the story of Henrietta and the story of Lavinia again. Complete the sentences.

Örnek:

Henrietta Onodi is standing in front of the
balance beam.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

 9. ?

 10. ?

 11. ?

 12. ?

 13. ?

 14. ?

 15. ?

 16. ?

 17. ?

 18. ?

 19. ?

 20. ?

 21. ?

Gramer ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Dönüşüm

Make questions.

Örnek:

She is in a gym.
Is she in a gym?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?

Alıştırma 2: Dönüşüm

Make INDIRECT questions.

Örnek:

He is in a gym. Do you know if
he is in a gym?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Alıştırma 3: Dönüşüm

Make questions with DO.

Örnek:

He went to the gym.
Did he go to the gym?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Alıştırma 4: Dönüşüm

Make INDIRECT questions.

Örnek:

Does he go to the gym? - Can you tell me if
he goes to the gym?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Alıştırma 5: Dönüşüm

Make questions with WHO. - Subject questions.

Örnek:

He went to the gym.
Who went to the gym?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Alıştırma 6: Dönüşüm

Make WH-questions.

Örnek:

He went to the gym. - Where?
Where did he go?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Dikte

Alıştırma 1: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

Here she goes, an ellegant roundoff, quick flic-flac, a double back pike somersault, beautiful, front handspring, full twist, and half twist.

?

Alıştırma 2: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

She goes on with a split leap, split jump, wolf hop, back walkover, now a beautiful piruette, cartwheel, a fast split leap with changed leg, split jump with turn, and a tuck front somersault.

?

Kontrol listesi

Bu üniteyi bitirdikten sonra, cimnastik etkinliklerini tanımlarken akıcı konuşabilmelisiniz.

 • Bununla beraber, bu spor branşına ait en temel sözcüklere hakim olmalısınız.
Versyon 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Uyarı: Media Player ulaşılamıyor. JavaScript etkin tarayıcısı kullanınız.