Lekce 8: Gymnastics

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte mluvit o gymnastických výkonech a soutěžích a naučíte se další výrazy z gymnastiky.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

Nový bodový systém zavedli v roce 2006.
(or A-score)D-skóre, hodnocena je náročnost
(or B-score)E-skóre, hodnoceno je provedení
nosítka
vyvrknutý kotník
změna směru
rondát
Provedla rondát, přešla do rychlého přemetu vzad a pokračovala dvojtým zpětným kotoulem schylmo.
veletoče
roznožení
střihy
letová fáze
akrobatická řada
kmihy
toče
obraty
přemet
přemet vpřed
přemet vzad
přechod
let
odrazit se od pérového můstku
prostná (závodní koberec)
skok skrčmo, kufr
jánošík
pomalý přemet vzad
Po jánošíkovi provedla pomalý přemet vzad.
pomalý přemet vpřed
kotoul
rychlý přemet vzad / flik
hvězda, přemet stranou
Z pomalého přemetu vzad přešla do piruety a pokračovala hvězdou.
akrobatické prvky s letovou fází
váha vzporem
váha
štika, skok schlymo roznožmo
případka, skok skrčmo se záklonem
špicar
skok s bočním roznožením, píchačka
Udělala píchačku s otočkou a seskočila kotoulem vpřed skrčmo.
dálkový skok
Nejdříve přišel špicar a potom rychle dálkový skok a píchačka.
prošvihlý dálkový skok
schylmo
salto se zdvojeným obratem
cukahara
Předvedl cukuharu s dvojitým saltem se zdvojeným obratem.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

...And here comes Henrietta Onodi, she is standing in front of the balance beam, concentrating, now, here it comes, a mount, now a press handstand, she goes on with a split leap, split jump, wolf hop, back walkover, now a beautiful piruette, cartwheel, a fast split leap with changed leg, split jump with turn, and a tuck front somersault. That was a perfect dismount, hats off and we are watching a repeat now, you can see the pass from the piruette to the cartwheel, incredible balance, perfect timing, and what do the judges say? Numbers are coming slowly, the E-score and D-score are counted to get the assesment, and here it comes: Henrietta Onodi gets 13.45 points!...

 1. Henrietta Onodi is standing in front of
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. She is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Her piruette is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The perfect dismount was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. You can see the pass from the piruette to the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. The balance was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. The timing was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Numbers are coming
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Henrietta Onodi gets
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Henrietta got
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

... Lavinia Milosovici is getting ready for her floor routine, you can see the concentration in her face as she is waiting for the music, and here she goes, an elegant roundoff, quick flic-flac, a double back pike somersault, beautiful, front handspring, full twist, oh, half twist and no! She is lying on the ground, what happened, the coach is running there the first-aiders are coming from the opposite side, Lavinia Milosovici is holding her ankle, she could have broken or sprained it, it is hard to say for now, but visibly during the first full twist she had a difficulty and she probably went into the half twist already injured, now the coach is signaling for the stretcher, oh no, that is probably the end for her at these games...

 1. Lavinia Milosovici is getting ready for
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. In her face you can see
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. She is waiting for the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. She performed
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Suddenly she is lying
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Lavinia
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Who is coming
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Lavinia is holding her
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Her ankle is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. She went to the half twist already
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. The coach is signaling for the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. It´s probably the end for her
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Find the best word.

 • acrobatic
 • floor
 • handstand
 • hop
 • legs
 • move
 • passed
 • points
 • release
 • split
 • sprained
 • straddle
 • tumbling
 • twist
Přepis:

new points system

sprained ankle

after roundoff passed to the flic-flac

straddling their legs

tumbling line

transitional move

release move

spring floor

wolf hop

acrobatic flights

straddle pike jump

press handstand

split leap

full twist

new ? system

? ankle

after roundoff ? to the flic-flac

straddling their ?

? line

transitional ?

? move

spring ?

wolf ?

? flights

? pike jump

press ?

? leap

full ?

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

 1. She performed great
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. She continued with a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. We are training
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The gymnast is very good at
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. She dismounted by a tuck front
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Then came a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. He perfomed a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. We are watching a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. We must greet the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. The scores are counted to get the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. She is getting ready for the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. The gymnast is holding her
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. During the full twist she had a
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. The coach is signaling for the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 5: Nahrazování

Listen to the story of Henrietta and the story of Lavinia again. Complete the sentences.

Příklad:

Henrietta Onodi is standing in front of the
balance beam.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

 9. ?

 10. ?

 11. ?

 12. ?

 13. ?

 14. ?

 15. ?

 16. ?

 17. ?

 18. ?

 19. ?

 20. ?

 21. ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Make questions.

Příklad:

She is in a gym.
Is she in a gym?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Make INDIRECT questions.

Příklad:

He is in a gym. Do you know if
he is in a gym?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Make questions with DO.

Příklad:

He went to the gym.
Did he go to the gym?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Make INDIRECT questions.

Příklad:

Does he go to the gym? - Can you tell me if
he goes to the gym?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Make questions with WHO. - Subject questions.

Příklad:

He went to the gym.
Who went to the gym?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

Make WH-questions.

Příklad:

He went to the gym. - Where?
Where did he go?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?
 14. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Here she goes, an ellegant roundoff, quick flic-flac, a double back pike somersault, beautiful, front handspring, full twist, and half twist.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

She goes on with a split leap, split jump, wolf hop, back walkover, now a beautiful piruette, cartwheel, a fast split leap with changed leg, split jump with turn, and a tuck front somersault.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli umět plynule hovořit o gymnastických soutěžích. Měli byste také zvládat veškerou základní slovní zásobu z této branže.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.