Ünite 7: Athletics

Geri

Amaçlar ve hedefler

Bu derste koşma ve yüksek atlamaya ilişkin genel sözcükler ve ifadeleri öğreneceksiniz. Bununla beraber, geçmişte başlayıp hala devam eden zaman ile ev ve yerleşime ilişkin diyalogları inceleyeceksiniz.

Bu ünitenin gramer odak noktası:

Sözlük

makaslama
Makaslama yüksek atlama stillerinden biridir.
atletizm
Atletizme yüksek atlama ve hızlı koşuyu da kapsar.
koşma, tempolu koşu
Her gün koşmaya gider.
duruş (vücut)
Doğru duruşunu koru!
bitkin, yorgun
Yarışmanın sonunda bitkindim.
yatay
Yüksek atlamanın amacı yatay çıtanın üzerinden atlamaktır.
germe/esneme, ısınma
Isınma, yarışmaya hazırlanmanın bir yoludur.
yalınayak
Yalınayak koşmak zor.
dahil etmek
Atletizm yüksek atlama ve hızlı koşuyu da kapsar.
yetenekli, becerikli, gücü yeter
Yarışmayı 5 dakikanın altında bitirebilir.
çıkış noktası
Çıkış noktalarında yedi yarışmacı var.
hızlanma
Hızlanması inanılmazdır.
ağırlık merkezi
Ağırlık merkezine dikkat et!
destek, desteklenme
hamle
toparlanma
Destek, hamle ve toparlanma koşulan etabın üç aşamasıdır.
absorbe etmek
Bu ayakkabı sarsıntıyı oldukça iyi emiyor.
sert, sabit
Ayak bileğini sabit tut!
hızlıca
Koşmak ayakta hızlı hareket etmektir.
kas kütlesi
Bu diyet kas kütleni arttıracak.
yararlı
Bu tavrın gelecek kariyerine faydası yok.
pist yarışı
Salonda 60 m, yaygın pist yarışıdır.
yol yarışı
Yarı maraton yol yarışı kategorisine aittir.
doğa koşusu
Doğa koşusu özel ayakkabı gerektirir.
orta mesafe koşusu
Orta mesafe koşuları 3000 metreye kadar olan koşuları içerir.
uzun mesafe koşusu
O iyi bir uzun mesafe koşucusu değil.
yaklaşma açısı
Yaklaşma açısı yüksek atlamanın temelidir.
çıtayı geçmek (çıtanın üstünden atlamak)
Çıtayı rekorun 10 milimetre üzerinden geçti.

Kelimeler ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Kendiniz test ediniz

Aşağıdaki terimlere doğru çevirleri doldurunuz.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?

Anlama

Alıştırma 1: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
STEVESo how's your new home?
KATENot bad, but to tell you the truth, I can't get used to it.
STEVEWhat's wrong?
KATEDon't know exactly, but there is something disturbing about starting to live in a new place.
STEVECan you not sleep well or what?
KATENo, it's not like that. I don't know, I guess I just need to get used to it, that's it.
STEVEWell, at least you live near the stadium, not like me 30 minutes by subway.
KATERight, I must focus on the positives.
 1. Keith is unable
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. There is something
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Steve
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 2: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
SINDRIWow, I can't help admiring you for finishing the marathon run today, Daryl.
DARYLIt's not as hard as it seems, really.
SINDRICut this trickery, Daryl, I know it ain't anything easy.
DARYLWell, you need to practise a bit, that's for sure.
SINDRIA bit, he says...
DARYLNo, really, it just requires endurance and regularity.
SINDRII know, but when I come home from work, I can't imagine myself being in the mood to run.
DARYLYou should at least try it and soon you'll find you simply can't stop.
 1. Sindri thinks
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Daryl doesn't think
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. According to Daryl
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • Before
 • able
 • easy
 • fitness
 • foundation
 • marathon
Yazı:

Before you start training for the marathon, you should be able to run at least 15 - 25 miles a week. At the beginning you should start with long easy runs, this is the foundation of any marathon training which builds your aerobic fitness.

? you start training for the ?, you should be ? to run at least 15 - 25 miles a week. At the beginning you should start with long ? runs, this is the ? of any marathon training which builds your aerobic ?.

Alıştırma 4: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • common
 • fact
 • increasing
 • make
 • more
 • quickly
Yazı:

One of the most common mistakes runners make when training for the marathon is increasing mileage too quickly. In fact the increase should not be more than 10 - 20 percent a week.

One of the most ? mistakes runners ? when training for the marathon is ? mileage too ?. In ? the increase should not be ? than 10 - 20 percent a week.

Gramer ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Cümle tamamlama

Eksik olan metni doldurunuz. Her tek boşluk için yalnız tek bir cevap doğrudur.

Yazı:

Richard has been in hospital since Thursday.
I have been training high jump for third week.
Have they ever seen something like that?
Children have been playing in the garden since 10 am.
My father has been learning Greek for six years.
Has Rosie ever been to Cairo?

Richard ? been in hospital since Thursday.
I ? been training high jump for third week.
? they ever seen something like that?
Children have been playing in the garden since 10 am.
My father ? been learning Greek for six years.
? Rosie ever been to Cairo?

Alıştırma 2: Dönüşüm

Model örneğine göre her cümlenin yapısını değiştiriniz.

Örnek:

She got on the train one hour ago. She is still travelling.
She has been travelling for one hour.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Alıştırma 3: Cümle tamamlama

Present continuous or present perfect continuous?

Yazı:

I have been practising (practise) for marathon for six months now.
Is Dora in the gym? No, she is having (have) a rest.
Look, the ground is wet, it has been raining (rain).
Don't disturb me, I am watching an interesting film.
Alice is very tired, she has been running (run) all day.
How long [have you been living (you, live) in Turkey?

I ? (practise) for marathon for six months now.
Is Dora in the gym? No, she ? (have) a rest.
Look, the ground is wet, it ? (rain).
Don't disturb me, I ? an interesting film.
Alice is very tired, she ? (run) all day.
How long \[have you been living (you, live) in Turkey?

Alıştırma 4: Değiştirim

Put the words in the correct order to form questions in present perfect continuous tense.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Alıştırma 5: Değiştirim

Present perfect or present perfect continuous?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Dikte

Alıştırma 1: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

The most commonly used style in high jump is called Fosbury flop.

?

Alıştırma 2: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

It was popularized by Dick Fosbury who won a gold medal at the 1968 summer Olympics.

?

Kontrol listesi

Şimdi, bu dersi bitirdikten sonra yapabilmeniz gerekenler:

 • Eviniz ve yerleşim yeriniz hakkında konuşmak.
 • Koşma ve yüksek atlamaya ilişkin genel sözcükler ve ifadeleri anlamak.
 • Geçmişte başlayıp hala devam eden zamanı kullanmak.
Versyon 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Uyarı: Media Player ulaşılamıyor. JavaScript etkin tarayıcısı kullanınız.