Lekce 7: Athletics

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte základní slovní zásobu pro běh a skok vysoký. Procvičíte si rozhovory týkající se domova a bydlení a naučíte se používat předpřítomný čas průběhový.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

nůžky
Nůžky jsou jedním ze stylů skoku vysokého.
atletika
Atletika zahrnuje také skok vysoký a sprint.
kondiční běh
Chodí kondičně běhat každý den.
držení (těla)
Udržuj správné postavení těla!
vyčerpaný
Na konci závodu jsem byl vyčerpán.
horizontální
Cílem skoku vysokého je přeskočit vodorovnou laťku.
protahování
Protahování je způsob, jak se připravit k závodu.
bosý
Je obtížné běhat bosý.
zahrnovat
Atletika zahrnuje také skok vysoký a sprint.
schopný
Je s to dokončit závod v čase pod pět minut.
starovací bloky
Ve startovacích blocích je sedm závodníků.
zrychlení
Její zrychlení je neuvěřitelné.
těžiště
Watch your centre of gravity.
opora
vymrštění
uvedení do výchozí polohy
Opora, vymrštění a uvedení do výchozí polohy jsou tři fáze běžící nohy.
pohltit
Tyto boty pohlcují nárazy docela dobře.
tuhý, pevný
Drž kotníky pevně.
rychle
Běh je způsob, jak se rychle pohybovat po nohou.
svalová hmota
Tato strava zvětší tvoji svalovou hmotu.
přínosný
Tento přístup není přínosný pro tvou budoucí kariéru.
traťový běh
Halová šedesátka patří mezi běžné závody v traťovém běhu.
silniční běh
Půlmaraton patří mezi závody v silničním běhu.
přespolní běh
Přespolní běh vyžaduje speciální boty.
běh na střední vzdálenost
Závody v běhu na střední vzdálenost měří maximálně 3000 m.
běh na dlouhou vzdálenost
Není moc dobrý v běhu na dlouhé tratě.
úhel přiblížení
Úhel přiblížení je klíčovým aspektem skoku vysokého.
přeskočit laťku
Přeskočil laťku, a překonal tím rekord o deset milimetrů.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
STEVESo how's your new home?
KATENot bad, but to tell you the truth, I can't get used to it.
STEVEWhat's wrong?
KATEDon't know exactly, but there is something disturbing about starting to live in a new place.
STEVECan you not sleep well or what?
KATENo, it's not like that. I don't know, I guess I just need to get used to it, that's it.
STEVEWell, at least you live near the stadium, not like me 30 minutes by subway.
KATERight, I must focus on the positives.
 1. Keith is unable
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. There is something
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Steve
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
SINDRIWow, I can't help admiring you for finishing the marathon run today, Daryl.
DARYLIt's not as hard as it seems, really.
SINDRICut this trickery, Daryl, I know it ain't anything easy.
DARYLWell, you need to practise a bit, that's for sure.
SINDRIA bit, he says...
DARYLNo, really, it just requires endurance and regularity.
SINDRII know, but when I come home from work, I can't imagine myself being in the mood to run.
DARYLYou should at least try it and soon you'll find you simply can't stop.
 1. Sindri thinks
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Daryl doesn't think
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. According to Daryl
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Before
 • able
 • easy
 • fitness
 • foundation
 • marathon
Přepis:

Before you start training for the marathon, you should be able to run at least 15 - 25 miles a week. At the beginning you should start with long easy runs, this is the foundation of any marathon training which builds your aerobic fitness.

? you start training for the ?, you should be ? to run at least 15 - 25 miles a week. At the beginning you should start with long ? runs, this is the ? of any marathon training which builds your aerobic ?.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • common
 • fact
 • increasing
 • make
 • more
 • quickly
Přepis:

One of the most common mistakes runners make when training for the marathon is increasing mileage too quickly. In fact the increase should not be more than 10 - 20 percent a week.

One of the most ? mistakes runners ? when training for the marathon is ? mileage too ?. In ? the increase should not be ? than 10 - 20 percent a week.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

Richard has been in hospital since Thursday.
I have been training high jump for third week.
Have they ever seen something like that?
Children have been playing in the garden since 10 am.
My father has been learning Greek for six years.
Has Rosie ever been to Cairo?

Richard ? been in hospital since Thursday.
I ? been training high jump for third week.
? they ever seen something like that?
Children have been playing in the garden since 10 am.
My father ? been learning Greek for six years.
? Rosie ever been to Cairo?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

She got on the train one hour ago. She is still travelling.
She has been travelling for one hour.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 3: Doplňovačka

Present continuous or present perfect continuous?

Přepis:

I have been practising (practise) for marathon for six months now.
Is Dora in the gym? No, she is having (have) a rest.
Look, the ground is wet, it has been raining (rain).
Don't disturb me, I am watching an interesting film.
Alice is very tired, she has been running (run) all day.
How long [have you been living (you, live) in Turkey?

I ? (practise) for marathon for six months now.
Is Dora in the gym? No, she ? (have) a rest.
Look, the ground is wet, it ? (rain).
Don't disturb me, I ? an interesting film.
Alice is very tired, she ? (run) all day.
How long \[have you been living (you, live) in Turkey?

Cvičení 4: Nahrazování

Put the words in the correct order to form questions in present perfect continuous tense.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 5: Nahrazování

Present perfect or present perfect continuous?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The most commonly used style in high jump is called Fosbury flop.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

It was popularized by Dick Fosbury who won a gold medal at the 1968 summer Olympics.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Hovořit o domově a bydlení.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají běhu a skoku vysokého.

Správně používat předpřítomný čas průběhový.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.