Lekce 4: Wrestling and Weightlifting

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se zápasení a vzpírání. Zopakujete si podmiňovací způsob a dovětky.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

činka
Cvičí s třicetikilovou činkou.
činkový kotouč
Kolik chceš závaží?
nadhoz
Nadhoz je jednou z olympijských disciplín.
trh
Trh je jednou ze dvou olympijských disciplín.
vzepření činky tahem
Vzpírání tahem je trénigová metoda vzpěračů.
silový trojboj
Silový trojboj není olympijskou disciplinou.
(IWF)Mezinárodní vzpěračská federace (IWF)
Tato činka je certifikovaná IWF.
váhová kategorie
Ve které jsi váhové kategorii?
nehledě na
Musíš pokračovat bez ohledu na únavu.
sestava
schyby
kliky
Tato sestava se skládá ze třiceti schybů a patnácti kliků.
nárust
výdrž
Chodím dvakrát týdně do posilovny, abych si zvýšil vytrvalost.
provést
Umíš provést leg lock?
poměr
Kolik je hráčů na jednoho trenéra ve vašem klubu?
zápas ve stoje
Při clinch fighting zápasí soupeři vestoje.
joint lock
Při joint locku můžeš soupeře vážně zranit.
vrchní poloha
Vrchní poloha je při zápasení výhodou.
neozbrojený
Při řecko-římském zápase jsou zápasníci neozbrojeni.
sambo
Sambo je ruské bojové umění.
leg lock
Leg lock je obtížnější než arm lock.
povalení na lopatky
Základní způsob povalení na lopatky se nazývá cross press.
chvat bear hug
Bear hug je chvat, při kterém držíš soupeře pažemi pevně okolo jeho těla.
suplex
Suplex je způsob jak vyvést soupeře z rovnováhy.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
JOURNALISTHow long have you been involved in the sport of weightlifting, Mike?
MIKEI've been competing since 2005.
JOURNALISTAnd how long do you typically prepare for a weightlifting meet?
MIKEThe sport runs all year round which makes it different from other sports. I try to attend at least five meets per year. Sometimes, there is one month between meets and sometimes there are three months between meets.
JOURNALISTWhat is your overall training volume like and what kind of exercises do you do?
MIKEThe volume differs depending on how far from the meet I am but the frequency stays the same. I have been training about five days a week now. Besides the classic exercises I also do a lot of technique work and pulling.
 1. Mike's preparation time depends on
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Mike typically attends
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Mike's training volume depends on
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. His training also consists of
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
TV REPORTERWhat kind of potential for growth do you think wrestling has in the US?
RICARDOIt's huge, wrestling is already a reality, there are a lot of wrestling tournaments.
TV REPORTERTell us a bit about the way you got into the coaching world.
RICARDOI started with judo as a kid when I was four. At fifteen I took up jiu jitsu. I moved down here ten years ago and started organizing the US national team. I am really proud to be named coach of the US national team.
TV REPORTERWhat were your first thoughts on the new Olympic training centre?
RICARDOMy first thought was wow, what the heck is that? It was just impressive. My jaw dropped to my knees. If you see this you've got to understand why the US is so successful.
 1. According to Ricardo, wrestling has
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Ricardo has moved in from the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. At this time Ricardo is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Ricardo thinks the new national training centre is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • do
 • flexibility
 • lifter
 • other
 • out
 • train
Přepis:

To become a top lifter you have to enjoy it first. You must train consistently and have other things in your life that you can do so you don't get burned out. Second, you need a lot of overall flexibility - you need to have a full range of motion.

To become a top ? you have to enjoy it first. You must ? consistently and have ? things in your life that you can ? so you don't get burned ?. Second, you need a lot of overall ? - you need to have a full range of motion.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Muscles
 • Stretching
 • contribute
 • force
 • length
 • too
Přepis:

Muscles need proper length to perform optimally. When a muscle is too short its force production is limited. Short muscles also contribute to postural problems. Stretching is recommended to increase range of motion.

? need proper ? to perform optimally. When a muscle is ? short its ? production is limited. Short muscles also ? to postural problems. ? is recommended to increase range of motion.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

A weightlifter got injured. He is now in hospital.
The weightlifter who got injured is now in hospital.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Put in who or that. Use 0 when none is necessary.

Přepis:

The people who attended the event were cheering loudly.
I have to catch the bus that leaves at eight.
I have lost the instructions 0 she gave me.
The door 0 we used to enter are locked now.
My brother who is really lazy loves to watch TV every afternoon.
Is that the man 0 you were talking about?

The people ? attended the event were cheering loudly.
I have to catch the bus ? leaves at eight.
I have lost the instructions ? she gave me.
The door ? we used to enter are locked now.
My brother ? is really lazy loves to watch TV every afternoon.
Is that the man ? you were talking about?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • when
 • where
 • which
 • who
 • whose
 • why
Přepis:

I can't understand the reason why she has lost.
Have you ever met anyone who won three championships in a row?
Our coach usually explains things which are difficult.
Rosie is the girl whose father runs the gym.
You shouldn't wear warm clothes when it's hot outside.
Do you know the place where he lives?

I can't understand the reason ? she has lost.
Have you ever met anyone ? won three championships in a row?
Our coach usually explains things ? are difficult.
Rosie is the girl ? father runs the gym.
You shouldn't wear warm clothes ? it's hot outside.
Do you know the place ? he lives?

Cvičení 4: Doplňovačka

Add the correct question tag.

Přepis:

That man fought really well, didn't he?
We can't stop now, can we?
Jane hasn't got enough time, has she?
You were in London last week, weren't you?
Her parents usually go on holiday in July, don't they?
David would like to come with us, wouldn't he?

That man fought really well, ??
We can't stop now, ??
Jane hasn't got enough time, ??
You were in London last week, ??
Her parents usually go on holiday in July, ??
David would like to come with us, ??

Cvičení 5: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

You need a pen. Rich has got one. Ask him.
Rich, you haven't got a pen, have you?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

I bought a new barbell yesterday but it is so heavy that I will have to trade it for a lighter one.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Sometimes I get so beaten up that I can't help but start thinking of taking up some other sport such as chess.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Rozumět běžné slovní zásobě a frázím, které se týkají zápasu a vzpírání.

Používat trpný rod.

Používat dovětky.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.