Lekce 3: Ball sports

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se basketbalu a volejbalu. Zopakujete si také různé způsoby vyjádření budoucnosti.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

vyhrát
Celtics vyhráli nad Lakers.
výběr hráčů do týmu
Nábor do NBA se odehrává každý rok.
šikovný
Ti nejšikovnější hráči jsou přijati.
překročit (pravidla)
Nesmíš porušovat pravidla.
časomíra
Čas se znovu zastavil.
porušení
Tohle je porušení pravidel.
vášeň
Volejbal je mojí vášní.
po směru hodinových ručiček
Tým se točí ve směru hodinových ručiček.
přihrávka bagrem
Přihrávka bagrem je jeden ze způsobů jak přihrát ve volejbale.
přední zóna
Útok z přední zóny je obvyklejší.
vybírání míče u země
Vybrala míč na poslední chvíli.
podání
Ten servis byl opravdu tvrdý.
útočná čára
Útočná čára je tři metry od sítě.
nahrávač
Nahrávač přihrál útočníkovi.
střela z výskoku
Bryant skóroval z výskoku.
průnik
Drive znamená proniknout obranou.
obroučka
Její střela prošla obroučkou.
pivot
Hraju za Lakers jako pivot.
přihrávka nad hlavou
Přihrávka horem je důležitý typ přihrávky v basketbalu.
přihrávka o zem
Bounce pass se nazývá přihrávka o zem.
nesení (míče)
Nesení je porušením pravidel basketbalu.
slam dunk
Jordan zakončil svůj průnik slamm dunkem.
čtvrtina
Uplynula první čtvrtina.
driblovat
Dribloval pod košem.
obouruční přihrávka v rovině hrudníku
Přihrávka od hrudníku je dalším způsobem přihrávání.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
ADELAHave you ever been to Dubai, Abdullah?
ABDULLAHOf course, I have gone there every January since 2005.
ADELAWhy every January?
ABDULLAHBecause there is a marathon event where you can make a lot of money.
ADELAReally, how much?
ABDULLAHOne million dollars for the world record and 250 thousand for the first place both men and women.
ADELAHmm, sounds interesting. Maybe I should try it too.
ABDULLAHDefinitely, come with me next time.
 1. Abdullah usually travels to Dubai
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Abdullah likes to run at Dubai marathon because
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Women win
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Adela
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
JACKHi Rosie, what are you up to?
ROSIEI'm going to the gym.
JACKI hate exercising in a gym, I find it so boring.
ROSIESame with me but what can you do if the weather is like this.
JACKI guess a real runner would go out in any weather, you must just be a jogger then.
ROSIECut the crap Jack, I'll see you later.
JACKTake care Rosie, bye.
 1. Jack asks
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Jack really
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Jack is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Rosie tells Jack to
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • beach
 • national
 • nicknamed
 • played
 • player
 • probably
 • sport
 • won
Přepis:

Charles Frederick Kiraly, nicknamed Karch, is probably the greatest volleyball player in history of the sport. He was born on November 3, 1960 in Jackson, Michigan. Karch Kiraly won Olympic gold medals in the indoor volleyball as well as beach volleyball. His father, Laszlo Kiraly, played for the Hungarian national volleyball team.

Charles Frederick Kiraly, ? Karch, is ? the greatest volleyball ? in history of the ?. He was born on November 3, 1960 in Jackson, Michigan. Karch Kiraly ? Olympic gold medals in the indoor volleyball as well as ? volleyball. His father, Laszlo Kiraly, ? for the Hungarian ? volleyball team.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • basketball
 • born
 • guard
 • known
 • passers
 • remains
Přepis:

Mire Dejuan Chatman was born on October 24, 1978 in Garland, Texas. He is an American professional basketball player and plays in position of point guard. Chatman became well known in Euroleague playing for BK Ventspils and Pau Orthez. He remains one of the best Euroleague's passers.

Mire Dejuan Chatman was ? on October 24, 1978 in Garland, Texas. He is an American professional ? player and plays in position of point ?. Chatman became well ? in Euroleague playing for BK Ventspils and Pau Orthez. He ? one of the best Euroleague's ?.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Put the sentences into the future form with going to.

Přepis:

I travel to Istanbul every summer.
I am going to travel to Istanbul this summer too.

She never has a big breakfast.
She is not going to have a big breakfast tomorrow too.

We don't want to give up the match we play tomorrow.
We are not going to give up the match.

Where do you want to hang the picture.
Where are you going to put that new picture?

I want to invite Paul to the party.
I am going to invite Paul to the party.

I never take that way.
I am not going to take that way today too.

I travel to Istanbul every summer.
I am ? to Istanbul this summer too.

She never has a big breakfast.
She ? a big breakfast tomorrow too.

We don't want to give up the match we play tomorrow.
We ? the match.

Where do you want to hang the picture.
Where ? that new picture?

I want to invite Paul to the party.
I ? Paul to the party.

I never take that way.
I ? that way today too.

Cvičení 3: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

The window is open, you want to close it.
I will close it.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 4: Doplňovačka

Fill in the gaps, use going to/not going to.

Přepis:

I'm not going to go to my weekend house because it is supposed to rain.
She is going to come in the afternoon and we will have lunch together.
We are thirty points behind, we are going to loose.
I am planing to buy this book, I am going to read it on holidays.
He is not going to be our coach, he got a better deal at one Irish club.
I didn't know they were going to arrive so early, I thought they would come later.

I'm ? go to my weekend house because it is supposed to rain.
She is ? come in the afternoon and we will have lunch together.
We are thirty points behind, we are ? loose.
I am planing to buy this book, I am ? read it on holidays.
He is ? be our coach, he got a better deal at one Irish club.
I didn't know they were ? arrive so early, I thought they would come later.

Cvičení 5: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • be able
 • have to
 • have to
 • not allow
 • not be able
 • not be allowed
Přepis:

Will you be able to help me with the computer, please?
They will have to travel to Africa, if they want to see lions in the wild.
I will not allow you to travel alone.
You will have to come again, because I don't have time to explain everything today.
He will not be allowed to leave whenever you want.
Jack will not be able to finish this task, because he doesn't know how to operate the machine.

Will you ? to help me with the computer, please?
They will ? travel to Africa, if they want to see lions in the wild.
I will ? you to travel alone.
You will ? come again, because I don't have time to explain everything today.
He will ? to leave whenever you want.
Jack will ? to finish this task, because he doesn't know how to operate the machine.

Cvičení 6: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • as soon as
 • before
 • if
 • unless
 • when
 • while
Přepis:

I will call her when I can. We will be late unless we take a taxi. I will have to cook while you are away. I will have a coffee before I go. She will let you know as soon as possible. They say they will lend me their car if I need it.

I will call her ? I can. We will be late ? we take a taxi. I will have to cook ? you are away. I will have a coffee ? I go. She will let you know ? possible. They say they will lend me their car ? I need it.

Cvičení 7: Doplňovačka

Fill in the gaps, use by the time/next time.

Přepis:

We won't make it. The store will be closed by the time we get there.
By the time the police arrives, they will escape.
I will tell him next time I see him.
By the time we get back, all the food will be eaten.
Next time there is a Swedish film, I will tell you about it.
It will be finished by the time you return from work.

We won't make it. The store will be closed ? we get there.
? the police arrives, they will escape.
I will tell him ? I see him.
? we get back, all the food will be eaten.
? there is a Swedish film, I will tell you about it.
It will be finished ? you return from work.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

In high security areas, airports for example, people must pass through a metal detector before continuing on. So it is not a good idea to wear a lot of chains, earrings and the like.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

An airplane is a device that is heavier than air. It has wings that are fixed in place. Most importantly an airplane can fly. It is usually accompanied by at least one pilot.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Rozumět běžné slovní zásobě a frázím, které se týkají basketbalu a volejbalu.

Používat následující časy: budoucí + will, budoucí + going to, přítomný průběhový k vyjadřování budoucnosti.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.