Lekce 5: Martial Arts

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte základní slovní zásobu pro box a karate. Procvičíte si rozhovory při nakupování a naučíte se používat trpný rod.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

koordinace
Koordinace je klíčovým aspektem tae-kwon-da.
zaklínit se
Box nebo taekwondo povolují zaklesnutí jen na krátkou chvíli.
zranitelné místo
Musíš mířit na protivníkova zranitelná místa.
silný přímý úder
Cross je silový úder.
hák, úder ze strany nebo zespodu
Levý hák vyřadil jeho protivníka.
rychlý slabší úder
Jab je rychlý úder na dálku.
sebepoznání
Při taekwondu můžeš zlepšit své sebepoznání.
vlastní rozvoj
Vlastní rozvoj je klíčovým aspektem taekwonda.
technický KO
Když zápasník odmítne pokračovat v boji, jedná se o technický KO.
zneužití
Neměl bys zneužívat techniky taekwonda.
ohebnost
Zlepšení ohebnosti těla je pro taekwondo zásadní.
tabulka s počtem bodů
Na tabulkách byla vysoká čísla.
podrážení
Podrážení se v boxu považuje za faul.
sebezdokonalování
Sebezdokonalování je jedním z cílů taekwonda.
nebojácnost
Nebojácnost je jedním z cílů taekwonda.
zápasení
Zápasení se v boxu považuje za faul.
protiúder
Silný protiúder Lewise zklidnil.
srazit
Srazil svého oponenta a sudí začal odpočítávat.
roh ringu kam boxer odchází po KOutu protivníka
Odpočívala v neutrálním rohu.
zaklesnutí
Byli do sebe zaklesnuti několik sekund.
vůdcovství
Vůdcovství je schopnost, kterou cvičí taekwondo.
sekvence
To byla smrtící řada úderů.
tréning ve dvou
Odpoledne mám trénink ve dvou.
srazit
Byl sražen ve druhém kole.
pohyblivost
Pohyblivost je pro box zásadní schopností.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
CRAIGGood morning, may I ask a question?
SHOP ASSISTANTOf course, sir, what is it?
CRAIGCould you please tell me where these gloves were made?
SHOP ASSISTANTThey are made in China. Very good quality!
CRAIGAre you sure?
SHOP ASSISTANTHave a look, they are WBC certified. What are you exactly looking for, sir?
CRAIGSome sort of boxing gloves, are there any differences?
SHOP ASSISTANTBasically there are two types - sparring and competition gloves.
CRAIGWell, I'm no professional, what do you suggest?
SHOP ASSISTANTI would recommend the sparring ones, they are more padded but heavier.
CRAIGI see, I think I'll give them a try.
SHOP ASSISTANTAll right, follow me please...
 1. Craig is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The shop assistant is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Sparring gloves are
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Craig
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
OLLIEHi, Noe, check this out.
NOEHmm, cool watch, Ollie.
OLLIEYeah, you comin' out tonight? We'll be shooting some riding vids back there in the park.
NOEShall see about that, Ollie. Don't have my board ready.
OLLIEGet it ready then and I'll see you later.
NOEHey Ollie...
OLLIEYeah.
NOEWhere did you get the watch?
OLLIEIt's a birthday present from my mum. Stop grinning, clown!
 1. Ollie has got new
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Ollie invites Noe
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Noe doesn't
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Ollie doesn't like
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Aikido
 • integrate
 • partner
 • philosophy
 • purpose
 • towards
Přepis:

Aikido is a very interesting Oriental philosophy. The purpose is to enter into harmony with your training partner, gradually integrate the philosophy and extend that harmony towards society.

? is a very interesting Oriental ?. The ? is to enter into harmony with your training ?, gradually ? the philosophy and extend that harmony ? society.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • aggressivity
 • combat
 • harmony
 • martial
 • using
 • with
Přepis:

Aikido is not a combat art, but one of harmony and unity. The idea is union with oneself and one's partner using the techniques of martial arts but without the elements of aggressivity and competitiveness.

Aikido is not a ? art, but one of ? and unity. The idea is union ? oneself and one's partner ? the techniques of ? arts but without the elements of ? and competitiveness.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Use can or can't to explain the words below.

Příklad:

winnable
it can be won

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 2: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • caused
 • commenced
 • given
 • knocked out
 • required
 • won
Přepis:

Many boxing injuries are caused by insufficient hand wrapping.
Fighters are given points for technical skills.
Every match is commenced by a referee.
The WBC certification is required.
He got knocked out in 45 seconds.
The trophy was won by Mike Tyson.

Many boxing injuries are ? by insufficient hand wrapping.
Fighters are ? points for technical skills.
Every match is ? by a referee.
The WBC certification is ?.
He got ? in 45 seconds.
The trophy was ? by Mike Tyson.

Cvičení 3: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

They gave me a silver medal.
I was given a silver medal.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 4: Doplňovačka

Use get/got + one of the following verbs in the correct form:
injure, damage, pay, ask, steal, punch

Přepis:

The fight was quite intense but nobody got injured.
Did you car get damaged in the accident?
Jack didn't get paid for the match.
I often get asked about my way to the victory.
Andrea's tickets got stolen yesterday.
His opponent got punched in his jaw.

The fight was quite intense but nobody ?.
Did you car ? in the accident?
Jack didn't ? for the match.
I often ? about my way to the victory.
Andrea's tickets ? yesterday.
His opponent ? in his jaw.

Cvičení 5: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

He is a good boxer. (believe)
He is believed to be a good boxer.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Joe Louis's amateur debut came in 1932 when he was 17 years old.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Louis's amateur performances were impressive and he soon attracted professional promoters.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Dorozumět se při nakupování.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají boxu a karate.

Správně používat trpný rod.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.