Ünite 3: Ball sports

Geri

Amaçlar ve hedefler

Bu derste, basketbol ve voleybola ilişkin genel sözcükler ve ifadeler öğreneceksiniz. Bununla beraber, gelecek zamandan bahsetmenin birkaç yolunu göreceksiniz.

Bu ünitenin gramer odak noktası:

Sözlük

fark atmak, kazanmak
Celtics Lakers’e fark attı.
oyuncu alımı
NBA’ye oyuncu alımı her sene yapılır.
becerikli, yetenekli
En yetenekli oyuncular alınır.
ihlal etmek
Kuralları ihlal etmemelisin.
kronometre
Oyun tekrar durduruldu.
ihlal
Bu bir kural ihlali sayılır.
tutku
Voleybol tutkum.
saat yönünde
Takım saat yönünde döner.
manşet pas
Manşet pas voleybolda bir pas tekniğidir.
ön hat
Ön hattan hücum daha yaygındır.
topun son anda, düşmeden yakalanması
Mümkün olan en son anda topu yakaladı.
servis, servis atmak
Servis çok sertti.
hücum çizgisi
Hücum çizgisi fileden 3 metre geridedir.
pasör
Pasör smaçöre pas attı.
zıplayarak atılan smaç
Bryant zıplayarak atılan smaçla puan kazandı.
içeriye dalma
İçeriye dalma, savunmanın içine girme anlamına gelir.
çember
Şut çemberden geçti.
orta alan oyuncusu (5nolu pozisyon), hücum oyuncusu
Lakers’ta orta alan oyuncusuyum.
baş üstü pas
Baş üstü pas önemli bir basketbol tekniğidir.
yerden pas
Oyuncunun topu yerden sıçratarak pas vermesine yerden pas denir.
(topla) hatalı yürüme
Topla hatalı yürüme, basketbolda bir kural ihlalidir.
smaç
Jordan atağını smaçla bitirdi.
devre
İlk devre bitti.
top sürmek
Pota altında top sürdü.
göğüs pası
Göğüs pası, basketboldaki başka bir pas tekniğidir.

Kelimeler ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Kendiniz test ediniz

Aşağıdaki terimlere doğru çevirleri doldurunuz.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Anlama

Alıştırma 1: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
ADELAHave you ever been to Dubai, Abdullah?
ABDULLAHOf course, I have gone there every January since 2005.
ADELAWhy every January?
ABDULLAHBecause there is a marathon event where you can make a lot of money.
ADELAReally, how much?
ABDULLAHOne million dollars for the world record and 250 thousand for the first place both men and women.
ADELAHmm, sounds interesting. Maybe I should try it too.
ABDULLAHDefinitely, come with me next time.
 1. Abdullah usually travels to Dubai
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Abdullah likes to run at Dubai marathon because
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Women win
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Adela
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 2: Çoktan seçmeli sınav

Doğru cevabı işaretleyiniz.

Kayıt:
Yazı:
JACKHi Rosie, what are you up to?
ROSIEI'm going to the gym.
JACKI hate exercising in a gym, I find it so boring.
ROSIESame with me but what can you do if the weather is like this.
JACKI guess a real runner would go out in any weather, you must just be a jogger then.
ROSIECut the crap Jack, I'll see you later.
JACKTake care Rosie, bye.
 1. Jack asks
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Jack really
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Jack is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Rosie tells Jack to
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Alıştırma 3: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • beach
 • national
 • nicknamed
 • played
 • player
 • probably
 • sport
 • won
Yazı:

Charles Frederick Kiraly, nicknamed Karch, is probably the greatest volleyball player in history of the sport. He was born on November 3, 1960 in Jackson, Michigan. Karch Kiraly won Olympic gold medals in the indoor volleyball as well as beach volleyball. His father, Laszlo Kiraly, played for the Hungarian national volleyball team.

Charles Frederick Kiraly, ? Karch, is ? the greatest volleyball ? in history of the ?. He was born on November 3, 1960 in Jackson, Michigan. Karch Kiraly ? Olympic gold medals in the indoor volleyball as well as ? volleyball. His father, Laszlo Kiraly, ? for the Hungarian ? volleyball team.

Alıştırma 4: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • basketball
 • born
 • guard
 • known
 • passers
 • remains
Yazı:

Mire Dejuan Chatman was born on October 24, 1978 in Garland, Texas. He is an American professional basketball player and plays in position of point guard. Chatman became well known in Euroleague playing for BK Ventspils and Pau Orthez. He remains one of the best Euroleague's passers.

Mire Dejuan Chatman was ? on October 24, 1978 in Garland, Texas. He is an American professional ? player and plays in position of point ?. Chatman became well ? in Euroleague playing for BK Ventspils and Pau Orthez. He ? one of the best Euroleague's ?.

Gramer ile ilgili alıştırma

Alıştırma 1: Değiştirim

Parantez içindeki metni cümleyi değiştirmek için kullanınız.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Alıştırma 2: Cümle tamamlama

Put the sentences into the future form with going to.

Yazı:

I travel to Istanbul every summer.
I am going to travel to Istanbul this summer too.

She never has a big breakfast.
She is not going to have a big breakfast tomorrow too.

We don't want to give up the match we play tomorrow.
We are not going to give up the match.

Where do you want to hang the picture.
Where are you going to put that new picture?

I want to invite Paul to the party.
I am going to invite Paul to the party.

I never take that way.
I am not going to take that way today too.

I travel to Istanbul every summer.
I am ? to Istanbul this summer too.

She never has a big breakfast.
She ? a big breakfast tomorrow too.

We don't want to give up the match we play tomorrow.
We ? the match.

Where do you want to hang the picture.
Where ? that new picture?

I want to invite Paul to the party.
I ? Paul to the party.

I never take that way.
I ? that way today too.

Alıştırma 3: Değiştirim

Parantez içindeki metni cümleyi değiştirmek için kullanınız.

Örnek:

The window is open, you want to close it.
I will close it.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Alıştırma 4: Cümle tamamlama

Fill in the gaps, use going to/not going to.

Yazı:

I'm not going to go to my weekend house because it is supposed to rain.
She is going to come in the afternoon and we will have lunch together.
We are thirty points behind, we are going to loose.
I am planing to buy this book, I am going to read it on holidays.
He is not going to be our coach, he got a better deal at one Irish club.
I didn't know they were going to arrive so early, I thought they would come later.

I'm ? go to my weekend house because it is supposed to rain.
She is ? come in the afternoon and we will have lunch together.
We are thirty points behind, we are ? loose.
I am planing to buy this book, I am ? read it on holidays.
He is ? be our coach, he got a better deal at one Irish club.
I didn't know they were ? arrive so early, I thought they would come later.

Alıştırma 5: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • be able
 • have to
 • have to
 • not allow
 • not be able
 • not be allowed
Yazı:

Will you be able to help me with the computer, please?
They will have to travel to Africa, if they want to see lions in the wild.
I will not allow you to travel alone.
You will have to come again, because I don't have time to explain everything today.
He will not be allowed to leave whenever you want.
Jack will not be able to finish this task, because he doesn't know how to operate the machine.

Will you ? to help me with the computer, please?
They will ? travel to Africa, if they want to see lions in the wild.
I will ? you to travel alone.
You will ? come again, because I don't have time to explain everything today.
He will ? to leave whenever you want.
Jack will ? to finish this task, because he doesn't know how to operate the machine.

Alıştırma 6: Açık cümle tamamlama

Boşlukları doldurmak için aşağıdaki listeyi kullanarak kelimeleri kullanınız.

 • as soon as
 • before
 • if
 • unless
 • when
 • while
Yazı:

I will call her when I can. We will be late unless we take a taxi. I will have to cook while you are away. I will have a coffee before I go. She will let you know as soon as possible. They say they will lend me their car if I need it.

I will call her ? I can. We will be late ? we take a taxi. I will have to cook ? you are away. I will have a coffee ? I go. She will let you know ? possible. They say they will lend me their car ? I need it.

Alıştırma 7: Cümle tamamlama

Fill in the gaps, use by the time/next time.

Yazı:

We won't make it. The store will be closed by the time we get there.
By the time the police arrives, they will escape.
I will tell him next time I see him.
By the time we get back, all the food will be eaten.
Next time there is a Swedish film, I will tell you about it.
It will be finished by the time you return from work.

We won't make it. The store will be closed ? we get there.
? the police arrives, they will escape.
I will tell him ? I see him.
? we get back, all the food will be eaten.
? there is a Swedish film, I will tell you about it.
It will be finished ? you return from work.

Dikte

Alıştırma 1: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

In high security areas, airports for example, people must pass through a metal detector before continuing on. So it is not a good idea to wear a lot of chains, earrings and the like.

?

Alıştırma 2: Dikte

İlk önce tam kaydı dinleyiniz, sonra metin kutusuna girip bölüm bölüm dikte dinletmek için „>“ tuşu kullanıp dinlediğiniz metni yazınız. Ayrıntılı talimatlar için, alıştırma için yardım okuyunuz.

Kayıt:
Yazı:

An airplane is a device that is heavier than air. It has wings that are fixed in place. Most importantly an airplane can fly. It is usually accompanied by at least one pilot.

?

Kontrol listesi

Şimdi, bu dersi bitirdikten sonra yapabilmeniz gerekenler:

 • Basketbol ve voleybola ilişkin genel sözcükler ve ifadeleri anlamak.
 • Will, going to ve şimdiki zaman ile geleceği anlatmak.
Versyon 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Uyarı: Media Player ulaşılamıyor. JavaScript etkin tarayıcısı kullanınız.