Lekce 2: Telephoning

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu z oblasti telefonní komunikace.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

 • Poslech se zaměřením na informaci
 • Vyřizování příchozích a odchozích hovorů

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

telefonní záznamník
místní předvolba
obsazený
volat, hovor
(U.S.)mobilní telefon, mobil
(U.S)hovor na účet volaného
mezinárodní předvolba
vyhledávání v seznamu
obsazený
linka, klapka, přípojka
fax
linka
zpráva
mobilní telefon
spojovatel(ka), telefonista(ka)
telefon
telefonní automat/budka
telefonní karta
přijímač, sluchátko
hovor na účet volaného
zvonit
služba
centrála, spojovací deska
telefon
telefonní seznam
vytočit
dovolat se
zavěsit
vyčkat
zvednout
přepojit (na koho)
přesměrovat (volání)
odpojit, vypnout
tón
zlaté stránky
Mohu mluvit s ...
Mohu Vám pomoci?
Mohu převzít vzkaz?
Můžete to, prosím, zopakovat?
Můžete to, prosím, hláskovat?
Můžete převzít vzkaz?
Haló.
Nezavěšujte prosím.
Zavolám později.
Volám kvůli ...
Volám z ...
Okamžik prosím.
Kdo volá?
S kým mluvím?
Máte špatné číslo.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
CallerHello. Is that Sports Centre DGA?
ReceptionYes sir, how can I help you?
CallerCan I speak to Karol Csak, my trainer?
SecretaryNo, I'm sorry, Mr. Csak is not here at the moment, can I take a message?
CallerSure, can you tell him I have to reschedule my training plans for next week?
SecretaryOf, course, and who is calling?
CallerOh, yes, sorry, my name is Bela Nemeth.
 1. The caller wants:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
ReceptionSwimcentre Szeged, how can I help you?
CallerHello. This is Katarina Nemeth, we've booked next week three afternoons in the large pool for our club, I am calling to confirm that.
ReceptionJust a moment, I'll have a look. No, Mrs. Nemeth, I am sorry we have no such booking here. How did you book that?
CallerI spoke to Mrs. Csak and she promised to book that last week.
ReceptionWell, I think I'll put you through to her directly. She can book it only. Hold on a second.
CallerOK, I'm waiting.
 1. The caller is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
WomanHello, Michal, this is Kamila speaking.
ManHello Kamila, so how are the preparations for the championship, are we leaving on Monday?
WomanUnfortunately not. The flight got canceled and we have to find another one. I have already looked at the schedule, but the closest flight is on Tuesday night, that's late.
ManThat's realy bad. I will call the head of the National Sport Association if they can help us, then I'll get back to you in an hour or two.
WomanRight, I will wait then. Bye.
ManBye.
 1. Who does the woman speak to?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Who does she want to speak to?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
JimWho are you ringing?
VeronicaI'm trying to get through to the operator.
JimWhat for?
VeronicaI'm trying to get directory enquiries. I need to ring the transport company.
JimHaven't you got the number?
VeronicaNo, only the fax number and the mobile number, but the mobile seems to be switched off.
JimHave you looked in the yellow pages?
VeronicaYes, but it doesn't seem to be in the yellow pages.
JimWell then, ring directory enquiries.
VeronicaThat's what I'm trying to do! But the line's busy.
JimWell hang up and dial again!
 1. Veronica needs to ring:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. She wants to get the number from:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 5: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
OperatorHello? Is this 061223289?
Mr BellYes, it is.
OperatorI have a collect call for you from Jane Franklin in Helsinki. Do you accept the call?
Mr BellAh, yes. That's OK. I accept the charges. Put her through, please.
OperatorGo ahead, please, caller.
 1. The collect call is from:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Jane Franklin is the man's:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 6: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
SecretaryGlobal Interbank. Good morning. Can I help you?
CallerYes. Can you put me through to Mr Philips, please?
SecretaryCertainly, sir. Who shall I say is calling?
CallerJohn Simpson.
SecretaryHold on a moment, please, Mr Simpson.
SecretaryHello, Mr Simpson? I'm afraid Mr Philips is in a meeting at the moment.
CallerOh dear. I need to speak to him urgently.
SecretaryCan I take a message? Or would you prefer to ring back later?
CallerAsk him to get back to me as soon as possible. He's already got my number.
SecretaryCertainly Mr Simpson. I'll pass on the message. Thank you for calling. Goodbye.
 1. Where does Mr Philips work?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Where is Mr Philips now?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The caller's name is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?

Cvičení 2: Transformace

Change the following sentences into questions.

Příklad:

The caller wants to leave a message.
Does the caller want to leave a message?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Answer the following sentences using "YES".

Příklad:

Does the caller want to leave a message?
Yes, the caller wants to leave a message.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Answer the following sentences using "NO".

Příklad:

Does the caller want to leave a message?
No, the caller doesn't want to leave a message.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 5: Nahrazování

Make polite questions using "Can you".

Příklad:

Can you wait a moment, please? (Take a message.)
Can you take a message, please?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

Cvičení 6: Nahrazování

Make polite questions using "Can I".

Příklad:

Can I speak to Catherine? (Take a message.)
Can I take a message?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

Cvičení 7: Transformace

Answer the questions using "I'm afraid I can't ...".

Příklad:

Can you ring back later?
No, I'm afraid I can't ring back later.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 8: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

 1. Hello. Can I speak ____ Susana, please?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. She isn't in her office ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Who ____ , please?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Hold on and I'll put you ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. I'm sorry. You've got ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. His mobile must be ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Hello? Is ____ 061223289?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Yesterday I got a call ____ Finland.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Ask him to call me back. He's ____ got my number.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Certainly, sir. I'll pass ____ the message.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. Thank you for ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. Can you ____ your name for me, please?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. The country ____ for Italy is 39.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. Try to ____ on the phone!
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. If the person calling speaks too fast, ask him or her to speak more ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. When you take a ____ , don't forget to write down the name of the caller.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. Try to be helpful and ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. If you need an electrician, look in the ____ pages.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. Are ringing ____ the same in all countries?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. Do you know who invented ____ telephone?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Can we postpone the departure to the airport from Saturday night to Sunday morning?

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Someone has rescheduled our regular training times without informing us. That is really bad.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni

 • Telefonovat
 • Nechat zprávu
 • Převzít zprávu
 • Hláskovat
 • Zopakovat telefonní číslo
Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.