Lekce 1: Football

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se fotbalu. Zopakujete si také důležité přítomné časy, tvorbu otázek a příslovce častosti.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

poločas
V poločase jsme vedli.
středový kruh
Náš útočník se rychle blížil ke středovému kruhu
volný kop
Holanďanům byl přisouzen volný kop.
chrániče holeně
Chrániče holeně jsou součástí fotbalistova vybavení.
brankář
Brankář se vrhnul k levé tyči.
rohový praporek
Naposledy se vhazovalo hned od rohového praporku.
remíza
Ta nudná hra skončila remízou.
středová značka
Losování mincí se odehrává na středové značce.
pokutové pásmo
Zidanova střela přišla z okraje pokutového pásma.
útočník
Real Madrid má skvělé útočníky.
střela
Pěkná střela z otevřeného místa nalevo.
ruka
Maradonova ruka nebyla potrestána.
přihrávka
Konečná přihrávka a gól!
záložník
Obvykle hrají se dvěma záložníky.
branková čára
Jeden z jejich obránců se zhroutil na zem za brankovou čárou.
tyčka
Brankář se vrhnul k levé tyči.
střelec (branky)
Střelec běžel po obvodu hřiště.
břevno
Břevno zadunělo.
trenér
Trenér křičel na mužstvo.
kličkování (vedení míče)
Jak kličkoval podél postranní čáry, uviděl útočník znenadání příležitost.
protiútok
Pustili se do protiútoku, hned jak mohli.
vhazování
Naposledy se vhazovalo hned od rohového praporku.
hlavička
Rooneyho hlavička zajistila jeho týmu vítězství.
průnik
obránce
rohový kop
pokutový kop

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?

Porozumění

Cvičení 1: Doplňovačka

Read the text, then fill in the gaps.

Přepis:
In football each team consists of maximum eleven players excluding substitutes who are usually three. One of the players is a goalkeeper, he is the only person that can touch the ball with his hands. However he is allowed to do so only within penalty area. The coach strategically places players in the field. The basic equipment includes shirt, shorts, socks, kicks and shin guards. Decisions made by the referee are final.

There are usually 14 players on a team including substitutes. Only the goalkeeper can touch the ball with his hands. The goalkeeper can do so only in the penalty area. The coach is in charge of strategy. Players usually wear shirt, shorts, socks, kicks and shin guards. The referee makes final decisions.

In football each team consists of maximum eleven players excluding substitutes who are usually three. One of the players is a goalkeeper, he is the only person that can touch the ball with his hands. However he is allowed to do so only within penalty area. The coach strategically places players in the field. The basic equipment includes shirt, shorts, socks, kicks and shin guards. Decisions made by the referee are final.

There are usually ? on a team including substitutes. Only the ? can touch the ball with his ?. The goalkeeper can do so only in the ?. The ? is in charge of strategy. Players usually wear ?. The referee makes final ?.

Cvičení 2: Doplňovačka

Read the text, then fill the gaps

Přepis:
Volley is striking the ball out of the air. Keep your ankle locked and drive through the ball. When striking the ball in the air, make sure you are in a balanced position. Otherwise, the ball will not go straight and in the direction you want it to. Half-volley is when you meet the ball just after it bounces, just as it’s rising from the ground.

Striking the ball out of the air is called volley. You must keep your ankle locked. Make sure your position is balanced. If not balanced, the ball will not go straight. Striking the ball just after it bounces is called half-volley.

Volley is striking the ball out of the air. Keep your ankle locked and drive through the ball. When striking the ball in the air, make sure you are in a balanced position. Otherwise, the ball will not go straight and in the direction you want it to. Half-volley is when you meet the ball just after it bounces, just as it’s rising from the ground.

? the ball out of the air is called ?. You must ? your ankle locked. ? sure your position is balanced. If not balanced, the ball will not ? straight. ? the ball just after it bounces is called ?.

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
GarryPerfect, Zidane has scored again. Incredible!
MarkI haven't seen it, damn. I was looking at the cheerleaders over there.
GarryCute chicks, aren't they. Germany will be defeated once again.
MarkFor sure, I have never heard of such bad luck, really.
GarryZidane has always been great at strikes like this - volleys from the penalty area.
MarkPoor goalkeeper. He is doomed in situations like this.
GarryBut it also depends on the defence.
MarkSure, go and tell them, clever boy.
 1. What has just happened?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Zidane is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Germany
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Zidane is good at
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Goalkeepers situation also depends on
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. According to Mark, Garry is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Odkrytá doplňovačka

Complete the sentences using the following verbs:

 • allow
 • beats
 • compete
 • enforce
 • strike
 • takes place
Přepis:

My team beats them every time. As a referee I enforce the rules. The teams we compete are better You must strike the ball with power. The match takes place at the new stadium. The rules allow it, so it is OK.

My team ? them every time. As a referee I ? the rules. The teams we ? are better You must ? the ball with power. The match ? at the new stadium. The rules ? it, so it is OK.

Cvičení 2: Nahrazování

Put the verb into the correct form.

Příklad:

He (look) good. He looks good.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Use the following verbs to complete the sentences:

 • call
 • compete
 • guards
 • handle
 • scores
 • stops
Přepis:

English speaking countries call football soccer. Two teams of eleven players compete to get the ball into the opponents goal. The team that scores the most points wins. With exception of the goalkeeper, players cannot handle the ball with their hands. The goalkeeper guards the goal. The referee sometimes stops the game.

English speaking countries ? football soccer. Two teams of eleven players ? to get the ball into the opponents goal. The team that ? the most points wins. With exception of the goalkeeper, players cannot ? the ball with their hands. The goalkeeper ? the goal. The referee sometimes ? the game.

Cvičení 4: Transformace

Write questions.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. your mother like? ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 5: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • am going
 • am having
 • was talking
 • was telling
 • were
 • were
Přepis:

What were you doing when I called yesterday? I was talking to my coach. What were you discussing? He was telling me about the strategy for the upcoming match. OK, I am going to the cinema tonight, will you join me? I'd love to but I am having a family dinner, sorry.

What ? you doing when I called yesterday? I ? to my coach. What ? you discussing? He ? me about the strategy for the upcoming match. OK, I ? to the cinema tonight, will you join me? I'd love to but I ? a family dinner, sorry.

Cvičení 6: Odkrytá doplňovačka

Present simple or present continuous? Fill in the gaps using the following verbs:

 • Passing
 • are changing
 • are having
 • becomes
 • enforces
 • is breaking
 • is diving
 • is making
 • is running
 • lives
 • looks
 • play
 • watch
Přepis:

And the German striker is breaking through towards the opponents penalty area...
Every time I watch football, I get very excited.
I play football three times a week.
Passing the ball from the corner flag, the striker moved rapidly in front of the opponents goal.
The game quickly becomes defensive when a player is sent-off with the red card.
The goalkeeper is diving towards the left goalpost and... perfect catch!
Five minutes to go and the French are changing formation.
Incredibly, it looks like a draw.
Referee is an important person, he enforces the rules.
Their captain is running towards the centre-point while the referee is making his coin ready.
Because of the sun, the Dutch are having clear advantage over their opponents.
My brother lives in Manchester, he is a big football fan.

And the German striker ? through towards the opponents penalty area...
Every time I ? football, I get very excited.
I ? football three times a week.
? the ball from the corner flag, the striker moved rapidly in front of the opponents goal.
The game quickly ? defensive when a player is sent-off with the red card.
The goalkeeper ? towards the left goalpost and... perfect catch!
Five minutes to go and the French ? formation.
Incredibly, it ? like a draw.
Referee is an important person, he ? the rules.
Their captain ? towards the centre-point while the referee ? his coin ready.
Because of the sun, the Dutch ? clear advantage over their opponents.
My brother ? in Manchester, he is a big football fan.

Cvičení 7: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

We have lost the match with them again.
We are always loosing with them.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A. The midfielder has been fouled again.
  B. Oh yes, . ?
 4. A.
  B. when they want to waste time. ?
 5. A.
  B. ?

Cvičení 8: Transformace

Follow the example using the verbs given.

Příklad:

John is looking for his shin guards. He can't find them.
He has lost his shin guards.

 1. A.
  B. ?
 2. A. Ninety years ago the dimensions of the football field were different from now.
  B. The football field dimensions ?
 3. A. Christopher's dribbling was clumsy. Now it is better.
  B. His dribbling ?
 4. A. We didn't have a good goalkeeper. Now we have one.
  B. We a good one. ?
 5. A.
  B. his name. ?
 6. A. The club was owned by Russian businessman. Someone else owns it now.
  B. The Russian businessman the club to someone else. ?

Cvičení 9: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

I would like to travel to Egypt.
I haven't travelled there since ten years ago.

 1. A.
  B. them for ages. ?
 2. A.
  B. a football match on TV for ages. ?
 3. A.
  B. since last month. ?
 4. A.
  B. one for quite a while. ?
 5. A.
  B. them for several years. ?
 6. A.
  B. pasta for the dinner since last month. ?

Cvičení 10: Doplňovačka

Fill in the gaps, use since or for.

Přepis:

Mark has been exercising for three hours. I have played in defence since last year. Our goalkeeper has had a cold since last Saturday. I have always wanted to beat them, especially since their third victory. They have been members of our club for seven years. I have played football since 1969 but this is something completely new to me.

Mark has been exercising ? three hours. I have played in defence ? last year. Our goalkeeper has had a cold ? last Saturday. I have always wanted to beat them, especially ? their third victory. They have been members of our club ? seven years. I have played football ? 1969 but this is something completely new to me.

Cvičení 11: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Normally
 • always
 • never
 • often
 • rarely
 • sometimes
 • usually
Přepis:

I hate getting up early. I never get up earlier then at seven.
He is used to one sort of breakfast. He usually has chocolate and peanut granola.
Time to time, she is in pain from her excessive exercising. She sometimes exercises too much.
I can't help my self. I must always start shouting when there is a goal.
He is lying on the ground again. He seems to get injured very often, in fact I think he is just pretending.
Football is my only passion, I watch other sports rarely.
Normally I would not say anything but this time, I really got mad.

I hate getting up early. I ? get up earlier then at seven.
He is used to one sort of breakfast. He ? has chocolate and peanut granola.
Time to time, she is in pain from her excessive exercising. She ? exercises too much.
I can't help my self. I must ? start shouting when there is a goal.
He is lying on the ground again. He seems to get injured very ?, in fact I think he is just pretending.
Football is my only passion, I watch other sports ?.
? I would not say anything but this time, I really got mad.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Football players who train more have a tremendous advantage over players who don’t. Training for an hour a day makes you acquire skills surprisingly easily.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Motivation is something that induces action, makes you act or react to certain circumstances. Motivation gives birth to a motive. What’s a motive, you ask. A motive is the inner urge that makes you act the way that you do.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Rozumět běžné slovní zásobě a frázím, které se týkají fotbalu.

Používat následující časy: přítomný prostý, přítomný průběhový a předpřítomný.

Vyjadřovat frkvenci s jakou se různé události ději.

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.