Obecné pokyny

Zpět

V této sekci naleznete základní přehled struktury učebnice a cenné informace, jak jí využívat.

Úvod

Učebnice se skládá ze 14-ti lekcí věnovaných sportu a činnostem spojeným se sportem. Každá lekce se zaměřuje na nějaké téma. Studenti si mohou vybrat libovolné téma a začít ho studovat bez ohledu na pořadí. Lekce jsou sice očíslovány, ale jejich pořadí neodráží celkovou náročnost látky, pouze naznačuje návaznost studovaných gramatických jevů.

Mimo lekcí najdete v učebnici i další kapitoly, jako je Přehled gramatiky<<, Rejstřík slovní zásoby<< nebo výslovnost, které shrnují gramatiku či slovíčka použitá v celé učebnici.

Vždy v levé části stránky nebo na jejím začátku naleznete menu s odkazy, která vám umožňí procházet jednotlivými kapitolami a sekcemi učebnice.

Jak vypadá lekce

Když vstoupíte do lekce, první věc kterou uvidíte, je kapitolka Cíle a zaměření. Zde se stručně dočtete zaměření lekce a seznam procvičovaných gramatických jevů. Položky v seznamu gramatiky jsou zároveň odkazy do gramatické banky, kde si můžete přečíst vysvětlení jednotlivých gramatických jevů.

Další sekce obsahuje seznam slovíček v dané lekci. Můžete jimi procházet, dívat se na jejich překlady a poslouchat nahrávky správné výslovnosti. Jednoduše na něj klikněte myší nebo stiskněte enter na slově nebo frázi a uslyšíte nahrávku.

Pod slovníkem následuje zhruba pět sekcí cvičení. Obecně je lepší dělat cvičení v pořadí, ve kterém se v učebnici objevují, ale konečné rozhodnutí je na vás. Můžete například nejprve některá cvičení přeskočit a později se k nim vrátit a poctivě je dodělat.

Poslední sekce je kontrolním seznamem znalostí a schopností, které jste měli v lekci získat a procvičit si. Je velmi užitečná jak k přípravám na zkoušky, tak k tomu, abyste si zkontrolovali, zda jste nepřehlédli nějaký aspekt celé lekce.

Práce s cvičeními

V lekcích naleznete různé druhy cvičení. Jsou zde cvičení, kde musíte svou odpověď sami napsat, stejně jako cvičení, kde si vybíráte z již nabízených odpovědí. Určité rysy jsou ale všem cvičením společné.

Cvičení v učebnici jsou na procvičování. Můžete je opakovat kolikrát chcete a váš výsledek se nikde nezaznamenává.

Cvičení vždy začínají krátkým vysvětlením toho, jaká se od vás očekává odpověď, někdy doplněným o příklad správné odpovědi. Pod každým cvičením pak naleznete odkaz na detailní nápovědu. V ní se dozvíte, jak daný typ cvičení ovládat, stejně tak i tipy na užitečné klávesové zkratky.

Tlačítko Vyhodnotit pod každým cvičením poskytuje způsob, jak shrnout celkový výsledek cvičení. Když jej zmáčknete, uslyšíte stručné slovní zhodnocení své práce, a vaše úspěšnost se rovněž zobrazí textem vedle tlačítka. Je to ale velmi hrubé zhodnocení a neposkytuje detailní odpověď na otázku, kde přesně jste udělali chyby. Postup jak nalézt a opravit vlastní chyby vysvětlíme v následující sekci.

Vyhodnocování cvičení

Když pracujete s cvičeními, kde si vybíráte odpověď ze seznamu nabízených odpovědí, uslyšíte ihned po potvrzení každé volby hlasové zhodnocení vaší odpovědi, zda jste si vybrali dobře či špatně. Svou odpověď pak můžete s pomocí této zpětné vazby opravit.

Zajímavější otázkou je jak vyhodnocovat cvičení, kde vepisujete svou odpověď písmeno po písmenu, jako například v procvičování slovní zásoby, v doplňovačkách nebo diktátech.

Když se nalézáte v textovém vstupním políčku obsahujícím vaši odpověď a nejste si jisti, zda neobsahuje chybu, stiskněte klávesovou kombinaci Ctrl+mezera. Nejprve stisknete a držíte klávesu Control, poté stisknete mezerník. Pokud se vámi zapsaná odpověď v textovém políčku liší od učebnicí navrhované odpovědi, přesune se kurzor na první písmeno od začátku v němž vaše odpověď nesouhlasí a na jeho místo se zapíše první písmenko správné odpovědi. Stisknete-li Ctrl+Space vícekrát, doplní se více písmenek. Když chybu vyřešíte a upravíte odpověď do požadované formy a stiskněte znovu Ctrl+Space. Tím si ověříte, že ve vaší odpovědi nejsou ještě nějaké další chyby.

Zde musíme poznamenat, že navrhovaná odpověď nemusí být jedinou možnou správnou odpovědí. Berte tedy prosím výstupy automatického vyhodnocování jako rady, ne jako striktní rozsudky.

Co budete potřebovat

Dovednosti studenta

Aby mohl student plně využívat tuto učebnici, musí mít základní dovednosti práce s počítačem, které mohou být zhruba přirovnány ke schopnosti vytvořit objednávku v běžném internetovém obchodu. Musí být schopen:

  • pohybovat se po webových stránkách
  • vyplňovat formuláře
  • používat tlačítka a klávesové zkratky
  • přehrávat zvuky
  • a podívat se do nápovědy, kdykoliv je to potřeba.

Přístup k internetu

Digitální učebnice je dostupná online, takže počítač používaný k jejímu studiu musí být připojen k internetu. Potřebujete internetový browser doplněný o plugin pro přehrávání Flash (Adobe Flash verze 10 nebo vyšší).

Učebnice by měla fungovat ve velké většině moderních prohlížečů. Její funkcionalitu jsme plně potvrdili s následujícími:

  • Mozilla Firefox 3.x nebo vyšší
  • Google Chrome 5 nebo vyšší
  • Internet Explorer 8 nebo vyšší
  • Safari 5 nebo vyšší

První dva lze stáhnout a používat zdarma.

Zvuk

Je třeba myslet na to, že studium učebnice vyžaduje poslech zvukových nahrávek, takže student musí mít možnost zvuky si přehrávat, ať již pomocí reproduktorů nebo sluchátek.

Přejeme hodně štěstí!

Verze 2.0 (2013-01-03 13:42 CET)