Lekce 9: SERVIZI SOCIALI

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíteslovní zásobu z oblasti sociálních služeb.

Procvičíte si následující znalosti a dovednosti:

 • Rozlišení mezi minulými ději a důsledky minulých dějů v současnosti

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

podpora, pomoc
podpora
žádost (formulář)
odškodné, přídavek
nezaměstnanost
výhoda
postarat se o
přídavek na děti
podpora
společenství, kolektiv
rada
invalidita
zdraví
pojištění
podpora, udržování
důchodový plán
důchod
práva
dítě (chlapec)
dítě (dívka)
syn
dcera
chlapec
dívka
imigrant, přistěhovalec
emigrant, vystěhovalec
zdravotní sestra
sociální pracovník
úroková sazba
rehabilitace
sociální služby
Ministerstvo zdravotnictví
starobní důchody
pojišťovací vztahy
vloni
příspěvky
vdaná
zaměstnaný
slepý
slepota
hluchoněmý
hluchoněmota
požádat
hodnotit
přidělit
reklamovat
vydat
vyplnit formulář
už není
Co myslíte tím ...

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Poslechová cvičení

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

Patrizia Di Biase è andata all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) a chiedere informazioni.

PatriziaBuongiorno!
ImpiegatoBuongiorno. Mi dica.
PatriziaVorrei alcune informazioni sull’indennità di disoccupazione.
ImpiegatoCerto! Ha lavorato l’anno scorso?
PatriziaSi. Ho trovato 3 o 4 posti di lavoro negli ultimi 2 anni, ma l’ultima società per cui ho lavorato ha chiuso un paio di settimane fa ed ora sono senza lavoro.
ImpiegatoHa pagato i contributi per la pensione?
PatriziaSolo due mesi, nel mio ultimo lavoro.
ImpiegatoBeh, mi dispiace, ma se non ha pagato 52 contributi settimanali negli ultimi due anni di lavoro non posso aiutarla.
 1. In questo momento Patrizia è:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Che cosa ha fatto Patrizia negli ultimi due anni?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Quanto tempo è durato il suo ultimo lavoro?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Ha pagato i contributi nel suo ultimo lavoro?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Ha pagato i contributi nei precedenti posti di lavoro?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Dove ha chiesto informazioni Patrizia?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

Elisa ha avuto un bambino, ma non è sposata, il padre è stato mandato in carcere per due anni.

ImpiegatoChe bel bambino.Come si chiama?
ElisaGrazie, si chiama Francesco. Mi scusi, vorrei sapere se ho diritto a un sostegno per mio figlio. Impiegato: OK. Vediamo. È sposata?
ElisaNo, grazie a Dio no! E il padre non c'è più.
ImpiegatoChe cosa intende per non c'è più?
ElisaÈ in carcere, e vorrei sapere se ho diritto ad un'indennità anche per questo.
ImpiegatoOk, vediamo. Devo farle qualche domanda e poi compilare un modulo per valutare la sua situazione.
 1. Qual è la situazione attuale di Elisa?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Perché il padre del bambino non c'è più?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Qual è l'affermazione corretta?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Che cosa richiede Elisa?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Che cosa fa l’impiegato?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

In Italia i sussidi economici sono erogati solo a persone riconosciute come 'invalidi civili', 'ciechi civili' o 'sordomuti' dalla Commissione medica competente dell’A.S.L (Assistenza Sanitaria Locale) di residenza della persona interessata.La Commissione medica rilascia un certificato di invalidità, cecità o sordomutismo, che descrive le condizioni di salute del richiedente. Sulla base di questo certificato si stabilisce la condizione di invalidità, correlata all’età della persona invalida, che determina il requisito medico ai sussidi economici. Infine, la condizione e la percentuale di invalidità sono valutate in base ad una tabella approvata con un Decreto del Ministero della Sanità.

 1. I sussidi economici vengono erogati a:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. L'organo che riconosce i ciechi civili è:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Per certificare la propria cecità :
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Il diritto all’invalidità civile è correlato:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Obecné porozumění

Cvičení 1: Transformace

In questo esercizio, formula una domanda al passato prossimo, iniziandola con “Quando...”.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

In questo esercizio, formula una domanda al passato prossimo, iniziandola con “Dove...”.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

In questo esercizio, rispondi usando il passato renoto, e aggiungendo “la settimana scorsa”.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

In questo esercizio, rispondi usando il passato prossimo, con “già”.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 5: Nahrazování

In questo esercizio, rispondi usando la forma negativa del passato prossimo, con “ancora”.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 6: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Pravda/nepravda

Pro každé níže uvedené tvrzení zvolte, zda je pravdivé či nikoliv.

Nahrávka:
Přepis:

Le pensioni previdenziali sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate dai contribuenti: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all’estero. Le pensioni assistenziali sono interventi la cui attuazione, pur rientrando nelle competenze dello"stato sociale", è stata attribuita all'INPS: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili.

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Le pensioni previdenziali sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate dai contribuenti: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all’estero.

?

Cvičení 3: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

Le pensioni assistenziali sono interventi la cui attuazione, pur rientrando nelle competenze dello "stato sociale", è stata attribuita all'INPS: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili.

Le pensioni ? sono interventi la ? attuazione, ? rientrando nelle competenze ? "stato sociale", è stata ? all'INPS: integrazione ? pensioni ? trattamento ?, assegno ?, invalidità ?.

Cvičení 4: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

 1. Per i disoccupati esiste un' ____ di disoccupazione.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Per avere una sovvenzione è necessario ____ un modulo.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Marianna non potrà più ____cura di sua madre.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Non hanno ____ trovato un'altra sistemazione.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Con un disabile ____ carico, hai diritto a tre giorni aggiuntivi di riposo dal lavoro al mese.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Il padre del bambino è stato mandato in prigione ____ due anni.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. La condizione di disabilità tocca vari____ della vita di una persona.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Alcuni anziani hanno bisogno di più cure e attenzioni di ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Esistono diversi ____ di sussidi e indennità.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Una vedova di solito ha ____ alla pensione del marito.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. Gli impiegati ricevono uno ____ per il loro lavoro.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. Gli operai ricevono un ____ per il loro lavoro.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. Il carcere è uno strumento____ sorvegliare e punire, disse Foucault, ma anche per educare e far pentire.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. Marianna ha ____ un nuovo lavoro.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. Deve compilare il modulo di domanda perché solo così possiamo ____ la sua situazione.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. Ha lavorato negli ____ anni?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. Che cosa ____ con 'non c'è più' ?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. Guarda ____ bel bambino!
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. I pagamenti sono generalmente ____ nei mesi dell’anno.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. L’ultima società per cui ho lavorato ha chiuso due mesi ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni

 • Rozlišovat mezi minulými činy a výsledky minulých činů v současnosti
Verze 2.0 (2011-12-07 01:26 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.