Rozdział 1: English for Telephone Communications

Back

Założenia i Cele

W tym rozdziale będziesz ćwiczył i uczył się słownictwa związanego z komunikacją przez telefon.

Będziesz ćwiczył:

 • słuchanie informacji
 • przyjmowanie i wykonywanie rozmów telefonicznych

Gramatyka w tym rozdziale:

Słownictwo

Terminy

automatyczna sekretarka
numer kierunkowy
zajęty
połączenie
(U.S.)telefon komórkowy
(U.S)rozmowa na koszt odbiorcy
numer kierunkowy kraju
informacja telefoniczna
udział
rozszerzenie
fax
linia
wiadomość
telefon komórkowy
operator
telefon
budka telefoniczna
karta do telefonu
odbiornik
rozmowa na koszt odbiorcy
dzwonić
usługi
centrala
telefon
książka telefoniczna
wybieranie
uzyskać przez
odłożyć słuchawkę
poczekać
odebrać
wykonać
przekierowanie
wyłączyć
dźwięk
żółta książka

Wyrażenia

Mogę rozmawiać z ...?
Jak mogę Panu/Pani pomóc?
Przekazać coś?
Mógłby Pan/Pani powtórzyć?
Mógłby Pan/Pani przeliterować?
Mógłby Pan/Pani przekazać wiadomość?
Halo
Poczekaj przy telefonie.
Oddzwonie do ciebie później
Dzwonie w związku z ...
Dzwonie z ...
Chwilę.
Kto dzwoni?
Kto mówi?
Mam zły numer.

Ćwiczenia dotyczące słownictwa

Ćwiczenie 1: Przetestuj się

Przetłumacz poniższe terminy.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Rozumienie ze słuchu

Ćwiczenie 1: Pytania wielokrotnego wyboru

Wybierz poprawną odpowiedź.

Nagranie:
Transkrypcja:
CallerHello. Is that Catherine Stone?
SecretaryNo, I'm sorry, sir. I'm Barbara White, Ms Stone's secretary.
CallerOh, can I speak to her, please?
SecretaryI'm afraid Ms Stone isn't in her office at the moment. Can I take a message?
CallerNo, that's all right. I'll call back later.
To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. The caller wants:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The caller can't speak to Ms Stone because:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The caller decides:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Ćwiczenie 2: Pytania wielokrotnego wyboru

Wybierz poprawną odpowiedź.

Nagranie:
Transkrypcja:
ManHello. Can I speak to Mr Grabowsky, please?
WomanWho is calling, please?
ManMy name is Rodriguez and I'm calling from Valencia in Spain.
WomanHold on a moment please, and I'll put you through.
ManThank you.
To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. The caller is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The caller's name is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The man is calling from:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The woman asks him to:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Ćwiczenie 3: Pytania wielokrotnego wyboru

Wybierz poprawną odpowiedź.

Nagranie:
Transkrypcja:
WomanHello, can I speak to Mr Popescu, please?
ManSorry, could you repeat that, please?
WomanPopescu, Adrian Popescu.
ManI'm sorry, madam. There's nobody here called Popescu.
WomanWhat? There must be. Isn't that Transglobal Transport in Bucharest?
ManNo, madam. This is a Chinese restaurant in Budapest. You've got the wrong number.
WomanOh, I'm sorry. Goodbye.
To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. Who does the woman speak to?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Who does she want to speak to?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Ćwiczenie 4: Pytania wielokrotnego wyboru

Wybierz poprawną odpowiedź.

Nagranie:
Transkrypcja:
JennyWho are you ringing?
VeronicaI'm trying to get through to the operator.
JennyWhat for?
VeronicaI'm trying to get directory enquiries. I need to ring the transport company.
JennyHaven't you got the number?
VeronicaNo, only the fax number and the mobile number, but the mobile seems to be switched off.
JennyHave you looked in the yellow pages?
VeronicaYes, but it doesn't seem to be in the yellow pages.
JennyWell then, ring directory enquiries.
VeronicaThat's what I'm trying to do! But the line's busy.
JennyWell hang up and dial again!
To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. Veronica needs to ring:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. She wants to get the number from:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Ćwiczenie 5: Pytania wielokrotnego wyboru

Wybierz poprawną odpowiedź.

Nagranie:
Transkrypcja:
OperatorHello? Is that 061223289?
Mr BellYes, it is.
OperatorI have a collect call for you from Jane Franklin in Helsinki. Do you accept the call?
Mr BellAh, yes. That's OK. I accept the charges. Put her through, please.
OperatorGo ahead, please, caller.
To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. The collect call is from:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Jane Franklin is the man's:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Ćwiczenie 6: Pytania wielokrotnego wyboru

Wybierz poprawną odpowiedź.

Nagranie:
Transkrypcja:
SecretaryGlobal Interbank. Good morning. Can I help you?
CallerYes. Can you put me through to Mr Philips, please?
SecretaryCertainly, sir. Who shall I say is calling?
CallerJohn Simpson.
SecretaryHold on a moment, please, Mr Simpson.
SecretaryHello, Mr Simpson? I'm afraid Mr Philips is in a meeting at the moment.
CallerOh dear. I need to speak to him urgently.
SecretaryCan I take a message? Or would you prefer to ring back later?
CallerAsk him to get back to me as soon as possible. He's already got my number.
SecretaryCertainly Mr Simpson. I'll pass on the message. Thank you for calling. Goodbye.
To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. Where does Mr Philips work?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Where is Mr Philips now?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The caller's name is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Which is correct?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Ćwiczenie 7: Pytania wielokrotnego wyboru

Wybierz poprawną odpowiedź.

Nagranie:
Transkrypcja:
CallerHello, is that the Grand Continental Hotel in Paris?
ReceptionYes madam. How can I help you?
CallerI'd like to book a room, please.
ReceptionSingle or double, madam?
CallerA single room for 2 nights, May 8th and 9th.
ReceptionCertainly madam. May I have your name, please?
CallerYes, it's Claudia Schillaci.
ReceptionCould you spell that, please?
CallerYes, it's C-L-A-U-D-I-A for Claudia, and my surname is Schillaci, S-C-H-I-L-L-A-C-I.
ReceptionAnd can you give me a contact number, please, Ms Schillaci?
CallerYes, of course. My mobile number is 3473352044. The country code for Italy is 39.
ReceptionYes, of course. Thank you very much for calling Ms Schillaci. Have a nice day.
To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. Ms Schillaci is from:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The hotel is in:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Where is Ms Schillaci ringing from?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What kind of room does Ms Schillaci want?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. How long does she want to stay at the hotel?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Generalne rozumienie

Ćwiczenie 1: Zdania Prawda/Fałsz

Dla każdego zdania poniżej, wybierz Prawda/Fałsz.

To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. When you ring a foreign country, you need to know the country code.


  ?
 2. You don't need the country code to ring abroad from a mobile phone.


  ?
 3. When somebody tells you to hold on, you must put the phone down.


  ?
 4. If a number is busy, you need to hang up and dial again.


  ?
 5. In the case of a collect call, the person who receives the call has to pay.


  ?
 6. For some services, like directory enquiries, you must ring the operator.


  ?
 7. Yellow pages are a good place to look for a business.


  ?
 8. Mobile phone calls cost more than standard phone calls.


  ?
 9. Fax machines are not connected to telephone lines.


  ?
 10. Some companies use the same line for their fax and their telephone.


  ?

Ćwiczenie 2: Dokańczanie zdania

Mówienie. Dokończ usłyszane zdania, wzoruj się na modelu.

Press ‘Play’ to listen to the instructions:

Ćwiczenia z gramatyki

Ćwiczenie 1: Przekształcanie

Change the following sentences into questions.

To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
Przykład:

The caller wants to leave a message.
Does the caller want to leave a message?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Ćwiczenie 2: Przekształcanie

Answer the following sentences using "YES".

To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
Przykład:

Does the caller want to leave a message?
Yes, the caller wants to leave a message.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Ćwiczenie 3: Przekształcanie

Answer the following sentences using "NO".

To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
Przykład:

Does the caller want to leave a message?
No, the caller doesn't want to leave a message.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Ćwiczenie 4: Podstawianie

Make polite questions using "Can you".

To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
Przykład:

Can you wait a moment, please? (Take a message.)
Can you take a message, please?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

Ćwiczenie 5: Podstawianie

Make polite questions using "Can I".

To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
Przykład:

Can I speak to Catherine? (Take a message.)
Can I take a message?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

Ćwiczenie 6: Przekształcanie

Answer the questions using "I'm afraid I can't ...".

To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
Przykład:

Can you ring back later?
No, I'm afraid I can't ring back later.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Ćwiczenie 7: Wybieranie

Wybierz poprawną odpowiedź.

To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?

Utrwalenie

Ćwiczenie 1: Zdania Prawda/Fałsz

Dla każdego zdania poniżej, wybierz Prawda/Fałsz.

Nagranie:
Transkrypcja:

Telephone technique and manner are of the greatest importance. Very often you will be the first contact that an outsider has with your organisation. Here are a few points to remember. If you are a switchboard operator, you must not make the caller wait before you answer. You must announce the name of your company or organisation clearly and not too quickly, so that the caller doesn't have to ask you to repeat. If you can't put the call through immediately, and the caller decides to hold, you must keep the caller informed about what is happening.

To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. Your telephone manner can help to give a good impression of the company.


  ?
 2. You must always make people wait before you answer the phone.


  ?
 3. You must try to be helpful and polite.


  ?
 4. If you don't understand the caller you must never ask them to speak slowly.


  ?
 5. You must never give the name of your company when you answer the phone.


  ?
 6. You can save time by speaking as quickly as possible.


  ?
 7. If it's a long call, it's a good idea to take notes.


  ?
 8. If the caller wants to speak to someone who isn't there, you must offer to take a message.


  ?

Ćwiczenie 2: Dyktando

Listen to the complete recording first. Then go to the textbox and use the ‘>’ key to listen to the text section by section. Type what you hear into the textbox. For detailed instructions, read the Exercise Help.

Nagranie:
Transkrypcja:

Telephone technique and manner are of the greatest importance. Very often you will be the first contact that an outsider has with your organisation. Here are a few points to remember. If you are a switchboard operator, you must not make the caller wait before you answer. You must announce the name of your company or organisation clearly and not too quickly, so that the caller doesn't have to ask you to repeat. If you can't put the call through immediately, and the caller decides to hold, you must keep the caller informed about what is happening.

?

Ćwiczenie 3: Wstawianie brakujących części zdania

Odsłuchaj uważnie nagrania, a następnie wypełnij luki w tekście poniżej, używając tych samych słów.

Nagranie:
Transkrypcja:

You must be patient and polite at all times and try to be helpful. Also you must speak with a pleasant voice. Try to smile on the phone!

If you are a secretary in a department of the organisation and you receive a call, announce your own name or the name of your department, for example 'Sales'. You must speak clearly but you must also listen carefully - this can save a lot of time! If the caller speaks too quickly or has a strange accent, you mustn't be afraid to ask them to speak more slowly. This can help to save time and avoid mistakes, and you mustn't forget to take notes if it's a long call. If the caller wants to speak to another person in your department, but can't because the other person is busy or isn't there, you must remember to ask if you can take a message.

You must be patient and polite ? all times and try to ? helpful. Also you must speak with a pleasant voice. Try to smile ? the phone!

If you are a secretary in a department of the organisation and you receive a call, announce your ? name or the name of your department, for example 'Sales'. You ? speak clearly but you must also listen ? - this can save a lot of time! If the caller speaks ? quickly or has a strange accent, you ? be afraid to ask them to speak more slowly. This can help to save time and avoid mistakes, and you mustn't forget to take notes if it's a long call. If the caller wants to speak ? another person in your department, but ? because the other person is busy or isn't there, you must remember to ask if you can take a message.

Ćwiczenie 4: Wypełnianie luk

Wybierz odpowiednią opcje aby wypełnić luki w zdaniach.

To ćwiczenie może zostać wykonane przez słuchanie/przez mówienie:
 1. Hello. Can I speak ____ Susana, please?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. She isn't in her office ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Who ____ , please?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Hold on and I'll put you ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. I'm sorry. You've got ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. His mobile must be ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Hello? Is ____ 061223289?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. Yesterday I got a call ____ Finland.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Ask him to call me back. He's ____ got my number.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Certainly, sir. I'll pass ____ the message.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. Thank you for ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. Can you ____ your name for me, please?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. The country ____ for Italy is 39.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. Try to ____ on the phone!
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. If the person calling speaks too fast, ask him or her to speak more ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. When you take a ____ , don't forget to write down the name of the caller.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 17. Try to be helpful and ____ .
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 18. If you need an electrician, look in the ____ pages.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 19. Are ringing ____ the same in all countries?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 20. Do you know who invented ____ telephone?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Wykaz

Skorzystaj z poniższej listy aby sprawdzić czy w pełni skorzystałeś z tego rozdziału. Powinieneś:

 • umieć porozumieć się przez telefon
 • zostawić wiadomość
 • przekazać wiadomość
 • przeliterować
 • powtórzyć numer telefonu
Wersja 2.0 (2011-12-07 01:36 CET)
Ostrzeżenie: Media Player jest nie dostępny. Użyj przeglądarki obsługującej JavaScript.