Instrucţii generale privind cursul

Back

Introducere

Cursul conţine 15 lecţii. Fiecare lecţie vizează un anumit domeniu sau profesie. Lecţiile sunt numeroatate de la 1 la 15, dar această numerotare nu reprezintă în nici un caz gradul de dificultate sau al progresării gramaticale. Studentul interesat de turism nu trebuie să fie interesat de agricultură. Puteţi alege o lecţie în mod independent, fără a fi nevoie să urmaţi o ordine fixă.

În afară de aceste 15 lecţii, parte componentă a acestui curs este şi Manual de gramatică, pe care îl puteţi folosi pentru studiu sau pentru verificarea sau reamintirea cunoştinţelor dumneavoastră.

Cuprinsul lexicului conţine toate cuvintele şi frazele din fiecare lecţie, sortate în ordine alfabetică după originea termenului sau după traducere.

Structura lecţiei==

Structura fiecărei lecţii este uniformă. La început este cuprinsul cu trimiteri la toate secţiile din lecţia respectivă. Prima secţie se numeşte Scopurile şi obiectivele. Aceasta vă informează pe scurt despre domeniul dezbătut şi conţine lista punctelor gramaticale care se exersează în cadrul lecţiei cu trimiterile la părţile gramaticale corespunzătoare ale manualului de gramatică.

Următoarea secţiune conţine indicele lexicului lecţiei respective. Puteţi vedea cuvintele, traducerea acestora şi puteţi asculta înregistrările vorbitorilor nativi pentru a verifica pronunţia corectă. Pur şi simplu faceţi click pe cuvânt sau frază şi veţi auzi pronunţia (dacă sistemul dumneavoastră este corect configurat – vedeţi Cerinţele tehnice).

Urmează cinci secţii cu exerciţii. În general, se recomandă să faceţi exerciţiile în ordinea în care apar, dar sunteţi liberi să alegeţi orice parte a lecţiei, pe care doriţi să o învăţaţi. De exemplu, puteţi lucra cu vocabularul (Secţia 1) şi apoi treceţi la gramatică (Secţia 4), sau să vă întoarceţi din Secţia 2 la Secţia 1 şi puteţi să o exersaţi din nou.

Ultima secţie, Indice de control, conţine ansamblul cunoştinţelor practicate în cadrul lecţiei şi pe care studentul ar trebui să şi le însuşească.

Navigare

Înainte de a începe să folosiţi cursul, trebuie să studiaţi funcţiile acestuia, care vă vor înlesni navigarea şi vă vor face posibilă o mai bună orientare. Index page este pagina de bază pentru navigare. De aici puteţi accesa orice lecţie, la alegere, sau orice altă pagină a cursului. Fiecare lecţie se afişează pe o pagină şi la începutul acesteia se află cuprinsul cu trimiterile la toate secţiile acestei pagini. Dacă veţi urma una dintre trimiterile acestei pagini, veţi ajunge direct la titlul secţiei corespunzătoare. În acelaşi timp, fiecare titlu are rolul unei trimiteri înapoi la cuprinsul fiecărei pagini.

Dacă folosiţi această versiune funcţională a cursului individual (nu o folosiţi în sistemul de învăţământ), la sfârşitul fiecărei pagini veţi găsi şi “Bara de navigare”. Bara de navigare face posibilă trecerea la următoarea pagină sau la pagina anterioară din succesiune, precum şi sărirea la un nivel mai înalt din ierarhie ( de ex. la pagina introductivă). Fiecare dintre aceste tranziţii se pot efectua, de asemenea, apăsând combinaţiile de taste:

  • Alt-1 ... Du-te la pagina anterioară.
  • Alt-2 ... Du-te mai sus.
  • Alt-3 ... Du-te la următoarea pagină.
  • Alt-4 ... Du-te la pagina introductivă a cursului.

Dacă folosiţi cursul într-un sistem de învăţământ, utilizaţi documentaţia ajutătoare a acestui sistem pentru a obţine mai multe informaţii despre navigare.

Sistemul pentru ajutor

Trimiterea Indicele de ajutor o veţi găsi la începutul fiecărui exerciţiu. Folosiţi-o pentru a afla cum să fiţi stăpân pe exerciţii şi cum să vă obţineţi rezultatele. Textul pentru ajutor este deschis într-o fereastră nouă (dacă aveţi un program de redare care o permite), deci aveţi posibilitatea de a comuta cu uşurinţă între exerciţiul dumneavoastră şi textul pentru ajutor. Ansamblul tuturor tipurilor de exerciţii şi trimiterile la paginile corespunzătoare cu textul pentru ajutor îl găsiţi şi la pagina numită Indicele de ajutor.

Puteţi vizita şi pagina principală a proiectului Eurochance project homepage. Aici veţi găsi mai multe informaţii despre curs sau puteţi cere ajutor sau susţinere de utilizator.

Cerinţele tehnice

Interfaţa de utilizator este proiectată astfel încât să lucreze pe majoritatea platformelor în cazul utilizării unei game largi de tehnologii de acces, inclusiv dispozitive Braille şi sinteze vocale. Puteţi citi texte sau să faceţi exerciţii în formă scrisă, precum şi numai în forma de audiţie sau orală. Înregistrările vorbitorilor nativi sunt disponibile pentru cea mai mare parte a cuprinsului şi utilizatorii ar trebui să le folosească într-o măsură maximă, pentru a obţine prin acest curs un beneficiu maxim.

În programul de afişare şi redare veţi avea nevoie de suport JavaScript pentru a putea folosi evaluarea automată a exerciţiilor şi a altor caracteristici interactive. Cursul este utilizabil şi fără JavaScript, dar confortul utilizării este mai redus. Textul pentru ajutor la exerciţii, de cele mai multe ori, presupune că JavaScript funcţionează. Dacă nu este cazul dumneavoastră, acordaţi atenţie notelor privind JavaScript.

Programul de afişare şi redare trebuie să fie configurat astfel încât să poată reda fişiere de sunete în formatul MP3 (folosind Flash sau player extern). Dacă folosiţi cursul prin Internet, reţineţi că va trebui să luaţi în calcul o anumită întârziere la redarea sunetului. Când veţi apăsa pe butonul "play" (sau pe un punct al lexicului etc.), mai întâi trebuie să-l descărcaţi de pe Internet şi abia după aceea îl veţi putea asculta. Aceasta poate dura un timp, în funcţie de mărimea fişierului respectiv şi de viteza conectării la Internet. Nu apăsaţi din nou pe buton, doar aşteptaţi... Pentru evitarea acestor întârzieri, descărcaţi tot cursul în computer sau îl puteţi obţine la CD şi să îl folosiţi local. Pentru mai multe informaţii vizitaţi Eurochance project homepage.

Informaţiile privind configurarea oricărui software concret nu fac obiectul acestui document. Pentru ajutor vizitaţi Eurochance project homepage.

Versiunea 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)