Manual de gramatică

Back

Propoziţia principală

Propoziţia germană este dată de poziţia verbului de conjugat, adică de forma verbului cu terminaţia la o persoană concretă.

Exemple:

 • ich gehe
 • du gehst

Propoziţia principală este independentă, cu valoare integrală. Verbul de conjugat se află întotdeauna pe locul doi.

Subiectul se poate afla fie pe locul întâi, fie pe locul trei. Se mişcă în jurul verbului de conjugat ca în jurul osei sale.

Exemple:

 • Die Firma liefert heute die Ware.
 • Heute liefert die Firma die Ware.

Întrebarea

Există două tipuri de întrebări:

 1. Întrebări fără pronume interogativ (Întrebări la care aşteptăm raspunsul da/nu sau întrebări eliminatorii)
 2. Întrebări cu pronume interogativ (Întrebări de identificare)

Întrebări fără pronume interogativ

În întrebările fără pronume interogativ, verbul de conjugat se află la începutul propoziţiei interogative.

Exemple:

 • Spricht er mit Heidi?
 • Gehen die Studenten zum Kurs?

Pentru răspunsurile afirmative se răspunde de regulă cu Bei Ja, .... Pentru răspunsurile negative se răspunde de regulă cu Nein, ....

Exemple:

 • Spricht er mit Heidi?Ja, er spricht mit Heidi.
 • Gehen die Studenten zum Kurs?Nein, die Studenten gehen ins Kino.
 • Lesen Sie gerne Bücher?Ja, ich lese gerne Bücher.
 • Sieht Marianne gerne fern?Nein, Marianne sieht nicht gerne fern. Sie hört lieber Radio.

Mai exact şi mai subtil se poate pune întrebarea folosind cuvintele schon, erst, noch, nur etc.

Exemplu:

 • Bleibst du nur drei Tage hier?Ja, ich bleibe nur drei Tage hier.
 • Gehst du noch zum Supermarkt?Nein, ich gehe nicht mehr zum Supermarkt.

Întrebări cu pronume interogativ

În cazul acestor întrebări, propoziţia interogativă începe cu pronumele interogativ, după care urmează verbul de conjugat şi subiectul.

Exemple:

 • Wann kommt sie aus Berlin zurück?
 • Wo liegt der höchste Berg Europas?

Aici este lista pronumelor interogative simple cu sensul fiecăruia şi un exemplu:

Wann

Întrebare la timp Wann kommt ihr aus Ungarn zurück?

Warum

Întrebare la cauză Warum schreiben sie uns keinen Brief?

Wie

Întrebare la mod Wie geht es Ihnen?

Wo, Wohin

Întrebare la loc Wo findet der Kurs statt?, Wohin fahren wir morgen?

Wer, Was

Întrebare la subiect Wer steht vor der Tür?, Was läuft im Kino?

Wen, Was

Întrebare la complementul direct (cazul acuzativ) Wen trifft er im Kaffeehaus?, Was sieht sie sich im Kino an?

Wem

Întrebare la complementul indirect (cazul dativ) Wem verdanken wir dieses Geschenk?

Wessen

Întrebare la atribut (cazul genetiv) Wessen Telefon muss repariert werden?

Verbul modal '>>können<<'

Verbul modal 'können' exprimă posibilitatea / prilejul sau capacitatea. La fel ca şi în cazul altor verbe modale şi în cazul verbului 'können' verbul de conjugat trebuie să fie la infinitiv (fără 'zu'). În propoziţia enunţiativă şi la imperfect verbul de conjugat se află pe locul doi.

Exemple:

 • Morgen bekommen wir ein neues Telefon. Da können wir dich sicher anrufen.
 • Martha kann gut Fußball spielen.

Pentru formularea unei rugăminţi politicoase sau a unui îndemn, în propoziţia interogativă se foloseşte'können' sau 'könnte'. Chiar dacă dacă această cerere are în mod evident forma întrebării (la capacitatea cuiva de a face ceva), cu toate acestea, din context reiese că în realitate nu este formulată o întrebare, însă exprimată o rugăminte. În general, este oportun să se adauge la sfârşitul propoziţiei cuvântul 'bitte'.

Exemple:

 • Können Sie mich mit Frau Steger verbinden, bitte?
 • Könnte ich mit Herrn Freiberger sprechen, bitte?

Verbul modal 'können' se conjugă la timpul prezent astfel:

 • Singular: ich kann, du kannst / Sie können, er/sie/es kann.
 • Plural: wir können, ihr könnt, sie können.

Verbul modal'>>müssen<<'

Verbul modal 'müssen' exprimă o constrâgere interioară sau necesitatea. La fel ca şi alte verbe modale, verbul 'müssen' trebuie să se construiască cu verbul de conjugat la infinitiv (fără 'zu'). În propoziţia enunţiativă şi la imperfect, verbul de conjugat se află pe locul doi.

Exemple:

 • Ich muss heute das Seminar besuchen.
 • Wir müssen einen neuen Fernseher kaufen, unser alter ist kaputt.

Verbul modal 'müssen' la prezent se conjugă astfel:

 • Singular: ich muss, du musst / Sie müssen, er/sie/es muss.
 • Plural: wir müssen, ihr müsst, sie müssen

Perfectul

Perfectul se formează din verbul auxiliar şi participiul verbului de conjugat. Ca auxiliare se folosesc 'haben' şi 'sein'.

Perfectul cu '>>haben<<'

Verbele care se folosesc cu 'haben' sunt:

 • Toate verbele la care complementul poate fi în cazul acuzativ (de ex.: essen, fragen, öffnen).
 • Toate verbele reflexive (de ex.: sich beschäftigen, sich bemühen, sich rasieren).
 • Toate verbele modale (de ex.: dürfen, können, müssen)
 • Verbele după care nu se poate aşeza un complement direct şi care nu exprimă mişcarea ci continuarea unei acţiuni sau stări. (de ex.: sitzen, antworten, beginnen).

Verbul 'haben' la timpul prezent se conjugă astfel:

 • Singular: ich habe, du hast / Sie haben, er/sie/es hat.
 • Plural: wir haben, ihr habt, sie haben.

Câteva exemple:

 • Ich habe meine Trainerin gefragt.
 • Sie hat sich sehr bemüht.
 • Sie haben meine Frage nicht beantwortet.
 • Wir haben uns bei dieser Übung sehr bemüht.

Perfectul cu '>>sein<<'

Cu verbul 'sein' se construiesc următoarele verbe:

 • Toate verbele la care nici un complement nu poate fi în cazul acuzativ şi care exprimă mişcarea dintr-un loc într-altul (de ex.: aufstehen, fahren, gehen).
 • Toate verbele intranzitive, care indică schimbarea unei stări (de ex: aufwachen, wachsen, vergehen).
 • Verbele sein şi bleiben.

Verbul 'sein' are următoarea conjugare la prezent:

 • Singular: ich bin, du bist / Sie sind, er/sie/es ist.
 • Plural: wir sind, ihr seid, sie sind.

Câteva exemple:

 • Er ist diese Woche immer früh aufgestanden.
 • Die Blumen sind rasch gewachsen.
 • Die Studenten sind im Seminarraum geblieben.

Cererea politicoasă cu Conjunctivul II

Pentru formularea unei cereri politicoase se foloseşte adesea Conjunctivul II.

Exemple:

 • Wären Sie so freundlich, mir zu helfen?
 • Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?
 • Würden Sie mir beim Aufüllen des Formulars helfen, bitte?
 • Ich hätte gerne eine Auskunft, bitte.

Verbele auxiliare haben şi werden au la Conjunctivul II o tremă:

haben

ich hätte, du hättest / Sie hätten, er/sie/es hätte; wir hätten, ihr hättet, sie hätten.

werden

ich würde, du würdest / Sie würden, er/sie/es würde; wir würden, ihr würdet, sie würden.

Pronumele personale

Declinarea pronumelor personale

Singular:

Nominativ Sg.Genitiv Sg.Dativ Sg.Acuzativ Sg.
ichmeinermirmich
dudeinerdirdich
SieIhrerIhnenSie
erseinerihmihn
sieihrerihrsie
esseinerihmes

Plural:

Nominativ Pl.Genitiv Pl.Dativ Pl.Acuzativ Pl.
wirunsererunsuns
ihreurereucheuch
sieihrerihnensie

Folosirea pronumelor personale

Pronumele personale ich, du / Sie, wir şi ihr la nominativ, dativ şi acuzativ substituie întotdeauna persoanele.

Exemple:

 • Wir haben euch gestern in der Stadt gesehen.
 • Wann sehen wir dich wieder?
 • Ich treffe Sie dann morgen im Büro. Auf Wiedersehen!

Pronumele personale er, sie, es şi sie (Pl.), la nominativ, dativ şi acuzativ se raportează la persoane şi lucruri.

Exemple:

 • Die Direktorin ist zuhause. Sie kommt erst morgen wieder.
 • Das Haus ist sehr alt. Wir kaufen es nicht.
 • Der Bankdirektor ist nicht im Büro. Sie können ihn jetzt nicht sprechen.

Formula de adresare cu du şi ihr se foloseşte pentru copii, rude sau prieteni. Formula de adresare cu Sie se consideră a fi formulă de politeţe. Se foloseşte în relaţia cu persoane mature, atât la numărul singular, cât şi numărul plural. Formula de politeţe Sie şi derivatele sale (Ihnen, Ihre etc.) se scriu cu majusculă.

Pronumele impersonal >>man<<

Declinarea pronumelui impersonal >>man<<

 • Nominativ Singular: man
 • Genitiv Singular: –
 • Dativ Singular: einem
 • Acuzativ Singular: einen

Folosirea pronumelui impersonal >>man<<

Pronumele impersonale ne arată că persoane sau lucruri sunt nedefinite, necunoscute sau nu sunt cunoscute mai detaliat. Se scriu cu litere mici.

Pronumele impersonal man se foloseşte pentru un număr mai mare de oameni necunoscuţi sau pentru un public mai puţin cunoscut. Man se foloseşte la numărul singular.

Exemple:

 • In der Zeitung liest man oft über wichtige Ereignisse.
 • Schriftsteller halten einem oft einen Spiegel vor.
 • Schlechte Filme ärgern einen oft sehr.

Numerale

CARDINALEORDINALE
0null
1einserster /-e /-es
2zweizweiter /-e /-es
3dreidritter /-e /-es
4viervierter /-e /-es
5fünffünfter /-e /-es
6sechssechster /-e /-es
7siebensiebenter /-e /-es
8achtachter /-e /-es
9neunneunter /-e /-es
10zehnzehnter /-e /-es
11elfelfter /-e /-es
12zwölfzwölfter /-e /-es
13dreizehndreizehnter /-e /-es
14vierzehnvierzehnter /-e /-es
15fünfzehnfünfzehnter /-e /-es
16sechzehnsechzehnter /-e /-es
17siebzehnsiebzehnter /-e /-es
18achtzehnachtzehnter /-e /-es
19neunzehnneunzehnter /-e /-es
20zwanzigzwanzigster /-e /-es
21einundzwanzigeinundzwanzigster /-e /-es
22zweiundzwanzigzweiundzwanzigster /-e /-es
.........
30dreißigdreißigster /-e /-es
40vierzigvierzigster /-e /-es
50fünfzigfünfzigster /-e /-es
60sechzigsechzigster /-e /-es
70siebzigsiebzigster /-e /-es
80achtzigachtzigster /-e /-es
90neunzigneunzigster /-e /-es
100(ein)hundert(ein)hundertster /-e /-es
101(ein)hunderteins(ein)hunderterster /-e /-es
.........
1000(ein)tausend(ein)tausendster /-e /-es
1001(ein)tausendeins(ein)tausenderster /-e /-es
.........
1000000eine Millioneinmillionster /-e /-es

Note:

 • În cazul numerelor de telefon, numerele individuale se pronunţă ca număr întreg: 11356977 s-ar putea pronunţa ca elf fünfunddreißig neunundsechzig siebenundsiebzig
 • În cazul fracţiilor (în afară de 1/2 – ein halb), după numeralul ordinal se adaugă terminaţia -el: 1/4 – ein Viertel; 1/8 – ein Achtel; 1/16 – ein Sechzehntel etc.
 • Până la anul 2000, anii se exprimă pronunţând două cifre separat, de ex. 1492 –- vierzehn zweiundneunzig; 1941 – neunzehn einundvierzig etc. 1600, 1700 etc. se pronunţă ca sechszehn hundert, siebzehn hundert etc. Anul 2000 se spune zweitausend şi pentru anul 2001 etc. zweitausendeins etc.

Ora

În germană, ora se poate exprima folosind timpul de 12 ore sau de 24 de ore. În acest scop se foloseşte modul ‘digital’ sau modul ‘tradiţional’:

4.00vier Uhrvier (Uhr)
4.05vier Uhr fünffünf (Minuten) nach vier
5.10fünf Uhr zehnzehn (Minuten) nach fünf
6.15sechs Uhr fünfzehnViertel nach sechs
7.20sieben Uhr zwanzigzwanzig (Minuten) nach sieben
8.25acht Uhr fünfundzwanzigfünfundzwanzig (Minuten) nach acht
9.30neun Uhr dreißighalb zehn
10.35zehn Uhr fünfunddreißigfünfundzwanzig vor elf
11.40elf Uhr vierzigzwanzig vor zwölf
12.45zwölf Uhr fünfundvierzigViertel vor eins
13.50dreizehn Uhr fünfzigzehn vor zwei
14.55vierzehn Uhr fünfundfünfzigfünf vor drei
15.00fünfzehn Uhrdrei (Uhr)

Pepoziţiile

Prepoziţiile cu acuzativul

Cu acuzativul se construiesc următoarele prepoziţii:

bis

Die Präsentation muss bis nächtsen Mittwoch fertig sein.

durch

Er schaffte es durch die Hilfe seiner Freunde.

entlang

Sie fuhren die Landstraße entlang.

für

Dieses Seminar habe ich für euch alle zusammengestellt.

gegen

Der Unfalllenker fuhr gegen einen Baum.

ohne

Die Studenten arbeiten ohne Betreuung an dem Projekt.

um

Sie kämpften um Gerechtigkeit.

wider

Wider Erwarten war die Stimmung sehr gut.

Prepoziţii cu dativul

Cu dativul se construiesc următoarele prepoziţii:

ab

Ab dem ersten Januar gilt die neue Währung.

aus

Sie liest aus dem Buch vor.

außer

Außer einer guten Note wollte er nichts.

bei

Sie diskutierten bei einem guten Glas Wein.

dank

Dank der Hilfe seiner Kollegen schaffte er die Prüfung.

entgegen

Entgegen den Erwartungen gewann das Team das Fußballspiel.

entsprechend

Sie erfüllten die Aufgabe entsprechend den Vorgaben.

gegenüber

Das Seminarzentrum ist gegenüber dem Bahnhof.

gemäß

Die Parlamente beschlossen die Gesetze gemäß den bilateralen Vereinbarungen.

mit

Er sprach mit dem gesamten Team.

nach

Nach der Veranstaltung fuhren die Teilnehmerinnen nach Hause.

nebst

Er kaufte das Anwesen nebst Seitengebäuden.

samt

Er verkaufte das Anwesen samt dazugehöriger Plantage.

seit

Seit vier Tagen habe ich nichts von ihnen gehört.

von

Die reifen Früchte fallen schon von den Bäumen.

zu

Wir gelangten zu folgender Überzeugung.

zufolge

Der Auskunft der Polizei zufolge sinkt die Kriminalität in Österreich.

Prepoziţii cu acuzativul sau cu dativul

Următoarele prepoziţii se construiesc cu acuzativul sau cu dativul. Diferenţa constă în primul rând în indicarea locului.

Dacă este vorba de o mişcare spre o anumită ţintă, prepoziţia se foloseşte cu acuzativul (Întrebarea wohin).

Dacă este indicat un punct fix, un loc, o suprafaţă sau un spaţiu, atunci prepoziţia se foloseşte cu dativul. (Întrebarea wo). La întrebarea woher se răspunde întotdeauna cu dativul.

an

Sie stellt die Leiter an die Mauer. (Ac.)
Wien liegt an der Donau. (Dat.)

auf

Sie gehen auf einen Berg. (Ac.)
Sie stehen auf einem Berg. (Dat.)

hinter

Wir stellen das Bild hinter den Kasten. (Ac.)
Das Bild steht hinter dem Kasten. (Dat.)

in

Morgen fahren wir in die Stadt. (Ac.)
Morgen sind wir in der Stadt. (Dat.)

neben

Legen Sie die Bücher bitte neben den Computer. (Ac.)
Die Bücher liegen neben dem Computer. (Dat.)

über

Bitte hängen Sie das Bild über die Bank. (Ac.)
Das Bild hängt über der Bank. (Dat.)

unter

Leg die Zeitung unter den Tisch, bitte. (Ac.)
Die Zeitung liegt unter dem Tisch. (Dat.)

vor

Wir schieben das Auto vor die Garage. (Ac.)
Das Auto steht vor der Garage. (Dat.)

zwischen

Setz dich bitte zwischen die beiden. (Ac.)
Sie sitzt zwischen den beiden. (Dat.)

Note

Câteodată prepoziţia şi articolul se restrâng într-un cuvânt:

 • auf + das = aufs
 • durch + das = durchs
 • für + das = fürs
 • hinter + das = hinters
 • in + das = ins
 • über + das = übers
 • um + das = ums
 • unter + das = unters
 • vor + das = vors
 • bei + dem = beim
 • in + dem = im
 • an + dem = am
 • von + dem = vom
 • zu + dem = zum
 • zu + der = zur

Diateza pasivă

 1. Diateza pasivă se formează din verbul auxiliar werden şi participiul trecut al verbului de conjugat.
 2. La diateza pasivă a timpului trecut şi a mai mult ca perfectului, verbul auxiliar este întotdeauna sein; după participiul perfect al verbului de conjugat se foloseşte worden. (Formele rădăcinii de la werden sună werdenwurdegeworden. Numai la perfect şi mai mult ca perfect se foloseşte forma scurtă worden.

Folosirea diatezei pasive

 1. Într-o propoziţie în care la diateza activă este important subiectul, adică persoana care execută acţiunea: Der Trainer schließt nach dem Seminar die Tür ab. Într-o propoziţie la diateza pasivă este o acţiune principală de la sine. Agentul (subiectul propoziţiei) este adesea neinteresant şi neimportant şi, de regulă, este omis: Nach dem Seminar wird die Tür abgeschlossen.
 2. Subiectul logic este adesea necunoscut. În acest caz se folosesc propoziţii la diateza activă cu man sau propoziţii la diateza pasivă, unde man se omite: Man baut hier ein neues Haus. (Propoziţie la diateza activă) Hier wird ein neues Haus gebaut. (Propoziţie la diateza pasivă)

Conjugarea

PrezentImperfectPerfect
ich werde gebetenich wurde gebetenich bin gebeten worden
du wirst gebetendu wurdest gebetendu bist gebeten worden
Sie werden gebetenSie wurden gebetenSie sind gebeten worden
er/sie/es wird gebetener/sie/es wurde gebetener/sie/es ist gebeten worden
wir werden gebetenwir wurden gebetenwir sind gebeten worden
ihr werdet gebetenihr wurdet gebetenihr seid gebeten worden
sie werden gebetensie wurden gebetensie sind gebeten worden

Formarea diatezei pasive

Complementul la acuzativ, într-o propoziţie la diateza activă, devine subiect într-o propoziţie la diateza pasivă. Subiectul propoziţei la diateza activă (în afară de man) împreună cu prepoziţia von poate fi la dativ în propoziţia la diateza pasivă.

Exemple:

Diateza activă: Familie Meier verkauft das Haus vor dem Umzug.

Diateza pasivă:

 • Das Haus wird vor dem Umzug verkauft. (fără subiectul propoziţiei la diateza activă)
 • Das Haus wird von Familie Meier vor dem Umzug verkauft. (cu subiectul propoziţiei la diateza activă)

Diateza activă: Die Stadt errichtete dieses Denkmal im Jahre 2000.

Diateza pasivă:

 • Dieses Denkmal wurde im Jahre 2000 errichtet. (fără subiectul propoziţiei la diateza activă)
 • Dieses Denkmal wurde von der Stadt im Jahre 2000 errichtet. (cu subiectul propoziţiei la diateza activă)

Diateza activă: Der Arzt hat die Patientin vor der Operation untersucht.

Diateza pasivă:

 • Die Patientin ist vor der Operation untersucht worden. (fără subiectul propoziţiei la diateza activă)
 • Die Patientin ist vom Arzt vor der Operation untersucht worden. (cu subiectul propoziţiei la diateza activă)

Propoziţii relative

Propoziţile relative sunt propoziţiile secundare dependente de verb. Apoi clarifică acest substantiv. Fără aceste explicaţii propoziţia este adesea implicită.

Exemplu:

 • Menschen, die eine gute Ausbildung haben, finden leichter einen Arbeitsplatz.

Propoziţiile relative se aşează de obicei direct după substantivul determinat. De asemenea se introduc în propoziţia dată sau se alătură acesteia, iar ordinea cuvintelor în frază rămâne neschimbată.

Între substantiv şi propoziţia relativă se pot aşeza şi verbe, interjecţii, etc.

Exemple:

 • Wir müssen den Plan, der morgen vorgelegt werden soll, vorbereiten.
 • Wir müssen den Plan vorbereiten, der morgen vorgelegt werden soll.

Pronumele relative

 • Nominativ Singular: der/welcher, die/welche, das/welches
 • Acuzativ Singular: den/welchen, die/welche, das/welches
 • Dativ Singular: dem/welchem, der/welcher, dem/welchem
 • Nominativ Plural: die/welche (masculin, feminin şi neutru)
 • Acuzativ Plural: die/welche (masculin, feminin şi neutru)
 • Dativ Singular: denen/welchen (masculin, feminin şi neutru)

Genul (masculin / feminin / neutru) şi numărul (Singular / Plural) al propoziţiei relative se conformă substantivului determinat.

Cazul (Nom. / Ac. / Dat.) al pronumelui relativ se conformă structurei propoziţiei relative.

Exemple:

 • Die Bewohner können den Lärm, der ihnen den Schlaf raubt, nicht mehr aushalten.

În această propoziţie 'den Lärm' este la Ac. Sg. masc., deci şi pronumele relativ 'der' este la Nom. Sg. masc.

 • Heute hat die Trainerin, die alle sehr schätzen, ihren letzten Arbeitstag.

În această propoziţie 'die Trainerin' este la Nom. Sg. fem., deci şi pronumele relativ 'die' este la Ac. Sg. fem.

Imperfectul

Verbele slabe

Verbele slabe se formează regulat şi nu schimbă vocala rădăcinei. Terminaţiile imperfectului se formează adăugând -te:

PrezentImperfect
ich frageich fragte
du fragstdu fragtest
Sie fragenSie fragten
er/sie/es fragter/sie/es fragte
wir fragenwir fragten
ihr fragtihr fragtet
sie fragensie fragten

Verbele tari

Verbele tari şi mixte se conjugă neregulat. Este indicat ca aceste grupuri de verbe să se memoreze.

Verbele tari schimbă consoana la imperfect şi de regulă şi la participiul trecut: finden – fand – gefunden

La unele verbe se transformă toată rădăcina: gehen – ging – gegangen

La persoana 1. şi 3.a Singular, verbele tari nu au la imperfect nici o terminaţie: ich/er/sie/es trug, ich/er/sie/es ging

Viitorul I

Viitorul I se formează cu verbul werden şi cu infinitivul verbului semnificativ:

PrezentViitor I
ich frageich werde fragen
du fragstdu wirst fragen
Sie fragenSie werden fragen
er/sie/es fragter/sie/es wird fragen
wir fragenwir werden fragen
ihr fragtihr werdet fragen
sie fragensie werden fragen

Propoziţiile secundare de cauză

Conjuncţiile cauzale weil şi da se folosesc adesea echivalent.

Exemple:

 • Weil die Wettervorhersage gut war, machten sie einen Ausflug in die Berge.
 • Da die Wettervorhersage gut war, machten sie einen Ausglug in die Berge.

Cu toate acestea, câteodată, poate exista o diferenţă semantică între weil şi da. În propoziţia secundară cu weil se indică de regulă un motiv necunoscut până în prezent al unei demisii sau negocieri; propoziţia secundară cu da motivează şi accentuează o afirmaţie sau un act renumit.

Exemple:

 • Wir haben die Prüfung bestanden, weil wir viel gelernt haben.
 • Für diese Prüfung sollte man viel lernen, da sie als sehr schwierig gilt.

Gradele de comparaţie ale substantivelor

Comparativ şi Superlativ

Comparativul (gradul doi) este un mijloc de comparare, care se foloseşte pentru exprimarea diferenţei. După comparativ se află als (niciodată wie). Comparativul se formează adăugând -er după adjectiv.

Superlativul reprezintă gradul cel mai mare şi se foloseşte întotdeauna cu articol hotărât. Se formează cu -st-.

Exemple:

 • reichreicheram reichsten
 • schönschöneram schönsten
 • freundlichfreundlicheram freundlichsten

Forme specifice

 1. Unele adjective formează comparativul şi superlativul cu tremă. Exemple:

  • armärmeram ärmsten
  • langlängeram längsten
  • starkstärkeram stärksten
 2. Unele adjective formează comparativul şi superlativul neregulat. Exemple:

  • hochhöheram höchsten
  • gutbesseram besten
  • vielmehram meisten
  • gernlieberam liebsten
  • nahnäheram nächsten
 3. Multe adjective terminate în -d, -t, -tz, -z, -sch, -ss şi formează superlativul cu ajutorul lui -e. Exemple:

  • mildmilderam mildesten
  • weitweiteram weitesten
  • hübschhübscheram hübschesten
  • heißheißeram heißesten
Versiunea 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)