Lekce 12: Darts and Chess

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se šipek a šachů. Naučíte se jak vyjádřit, že se vám něco líbí. Procvičíte si pomocná slovesa.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

šipky
Hraju šipky každý pátek.
terč
střed terče
Střed terče se nazývá bullseye.
vzdálenost
výška
Terč by měl být umístěn 1,72m nad zemí.
pevně stanovený počet bodů
Hra 301 začíná pevně stanoveným skóre 301 bodů.
snížit
Účelem hry 301 je snížit skóre na 0.
řada
Na kom je řada?
hod
Skvělý hod.
čára
Vzdálenost terče od házecí čáry je asi 2,4m.
stolní hra
Šachy jsou stolní hra.
šachovnice
Na šachovnici jsou tmavá a světlá políčka.
figurka
Každý hráč má šestnáct figurek.
král
Král je nejsennější figurkou.
královna
Královna kombinuje pohyby věže a střelce.
věž
Věž se nemůže pohybovat diagonálně.
kůň
Kůň se pohybuje ve tvaru L.
střelec
Střelec se může pohybovat diagonálně.
pěšec
Každý hráč má na začátku osm pěšců.
šach mat
Šach mat je jedním ze zakončení hry.
pat
Šachová hra může skončit patem.
tah
Výchozí tahy jsou často prováděny pomocí pěšců.
získat
Když se posunete na obsazené políčko získáte tím protivníkovu figurku.
časomíra
Šachové herní hodiny mají dva displeje.
porazit
Bobby Fisher nebyl dlouho poražen.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
JUSTINShall I bring you something from the bar, Amy?
AMYWell, I think I'm fine, thanks, or...
JUSTINYes?
AMYPerhaps a glass of cola and a pack of crisps.
JUSTINAll right, but you know what...
AMYWhat?
JUSTINThat's not very healthy.
AMYDon't be fussy, Justin, you know I like these things and once in a while it's all right.
JUSTINWhatever, just keeping an eye on you.
 1. Justin offers to
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Amy doesn't
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Justin suggests that
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Amy says that
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
MILESIt's so hard to be a professional dart player, don't you think, Toni?
TONIYeah, you're always locked in dark places like this.
MILESAnd you have to eat crappy restaurant food.
TONISometimes you don't even get to see the sun!
MILESBut let me tell you Toni, I still love darts.
TONISame with me, Miles, I'm gonna play it till I die.
MILESLet's play another leg then.
TONISure.
 1. As a professional dart player
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. You spend a lot of time
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Despite all problems
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. They both agree on
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • India
 • army
 • game
 • improves
 • solved
 • teaching
Přepis:

The game of chess probably originated in India, possibly as a teaching tool for educating royalty in the practice of leading an army. It is a game that still hasn't been solved by high-speed computers. Chess improves your skills to think ahead.

The ? of chess probably originated in ?, possibly as a ? tool for educating royalty in the practice of leading an ?. It is a game that still hasn't been ? by high-speed computers. Chess ? your skills to think ahead.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • 20
 • dartboard
 • highest
 • points
 • three
 • ton
Přepis:

The standard dartboard is divided into 20 numbered sections, scoring from 1 to 20 points. The highest score possible with three darts is 180, commonly known as a "ton 80" (100 points is called a ton), obtained when all three darts land in the triple 20.

The standard ? is divided into ? numbered sections, scoring from 1 to 20 ?. The ? score possible with three darts is 180, commonly known as a "ton 80" (100 points is called a ?), obtained when all ? darts land in the triple 20.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

(Garry likes to play chess every Saturday evening.)
Does he like to play chess every Saturday evening?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 2: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

(The rules of the 301 game are simple.)
The rules of the 301 game are not simple.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 3: Doplňovačka

Put in must or can't.

Přepis:

This target can't be very good. It is never used by professionals.
No one wants to lose queen. It must be a very valuable piece.
I can't do anything else. This must be a checkmate.
She wins almost every tournament, so she can't be that bad.
I have lost three times in a row, there must be something wrong with me today.
The distance from oche to the target face must be 2.4 m. It can't be different.

This target ? be very good. It is never used by professionals.
No one wants to lose queen. It ? be a very valuable piece.
I can't do anything else. This ? be a checkmate.
She wins almost every tournament, so she ? be that bad.
I have lost three times in a row, there ? be something wrong with me today.
The distance from oche to the target face must be 2.4 m. It ? be different.

Cvičení 4: Doplňovačka

Complete the short answers.

Přepis:

Do you like french fries with pepper? Yes, I do.
Is Jenny good at chess? Yes, she is.
Can they win this match? No, they can't.
Have you got new results? Yes, I have.
Does Magnus play better then Garry? No, he doesn't.
Is it my turn? No, it isn't.

Do you like french fries with pepper? Yes, ?.
Is Jenny good at chess? Yes, ?.
Can they win this match? No, ?.
Have you got new results? Yes, ?.
Does Magnus play better then Garry? No, ?.
Is it my turn? No, ?.

Cvičení 5: Doplňovačka

Complete the sentences with a question tag.

Přepis:

You have got a new target, haven't you?
Bishop is allowed to move diagonally, isn't he?
Each player has sixteen pieces, doesn't he?
It is not your turn, is it?
There aren't any blue squares on chessboard, are there?
You play darts every Tuesday, don't you?

You have got a new target, ??
Bishop is allowed to move diagonally, ??
Each player has sixteen pieces, ??
It is not your turn, ??
There aren't any blue squares on chessboard, ??
You play darts every Tuesday, ??

Cvičení 6: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • May
 • Would
 • can
 • can't
 • do
 • should
Přepis:

Would you like something to drink? She told me that I should eat healthier food. Tony and Miles can play darts very well. May I have a look at the score-sheet? Which game do you prefer? 501 or 301? I can't finish the meal, it's disgusting.

? you like something to drink? She told me that I ? eat healthier food. Tony and Miles ? play darts very well. ? I have a look at the score-sheet? Which game ? you prefer? 501 or 301? I ? finish the meal, it's disgusting.

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Cola is a drink too sweet to be healthy.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

I will never stop playing darts, I can't help myself.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Vyjádřit, že se vám něco líbí/nelíbí.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají šipek a šachů.

Správně používat pomocná slovesa.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:25 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.