Lekce 11: Water sports

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se vodního pola a plavání. Připomenete si slovní zásobu související s orientací ve městě. Naučíte se jak tvořit druhý a třetí stupeň přídavných jmen. Zopakujete si modální sloveso should/shouldn't.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

cíl
Cílem je uplavat 50 m v co nejkratším čase.
množství.
Plavci by měli vypít správné množství vody.
tempo
Dostal se na druhou stranu jen pomocí několika temp.
motýlek
Motýlek je jedním ze stylů plavání.
prsa
Prsa jsou jedním ze stylů plavání.
kraul
Kraul je jedním ze stylů plavání.
znak
Znak je jedním ze stylů plavání.
bazén
Olympijský bazén je dlouhý 50 metrů.
startér
Startér odstartuje závod.
cílový rozhodčí
Cílový rozhodčí kontroluje způsob, kterým závodnící končí závod.
dráha
Každá z drah má svého obrátkového rozhodčího.
plavky
Mám nové plavky.
teplota
Můžeš na sobě mít neoprén pokud je teplota pod 21C.
hráč v poli
Ve vodním pólu je v poli šest hráčů.
brankář
Brankář je při vodním pólu často zraněn.
míč pod vodou
Míč pod vodou je ve vodním pólu faulem.
rohový hod
Rohový hod je podobný rohovému kopu ve fotbale.
vyloučení
Vyloučení je důsledkem faulu.
volný hod
Volný hod je důsledkem faulu.
prodloužení
Jestliže je skóre vyrovnané, hrají se dvě prodloužení.
být u míče
Jeden tým může být u míče jen 30 sekund.
měření času u míče
Shot clock měří čas u míče.
přerušení
Každý tým má během hry k dispozici dvě přerušení.
schopnost
Hráč vodního póla musí mít velmi dobrou schopnost střílet.
spoluhráč
Útočník nesmí bez míče překročit hranici dvou metrů.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
ANDREWAre you planning to attend the swimming contest?
ANIEWell, I heard about it, but I am not sure about where and when.
ANDREWIt's tomorrow at 4 pm at Glenn Cove.
ANNIEAt Glenn Cove? So it's an open water event?
ANDREWSure, didn't you know that?
ANIEI didn't obviously. How do I get there?
ANDREWTake the road from Penzance to Land's End, you'll see big signs after several miles. You can't miss it.
ANIEThank you very much Andrew, I'll be there.
 1. Andrew is not sure about
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The swimming contest is going to take place
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Andrew didn't know that
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. It looks like Andrew is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
JAMESI need new goggles. Would you recommend some, Tania?
TANIAWell, I heard the blue ones over there are very good.
JAMESAha, thank you, but it seems the shop is closed.
TANIANever mind, they also have them at Greene Street.
JAMESI'm afraid I don't know where that is.
TANIAYou know where the library is, right?
JAMESSure.
TANIASo it's right around the corner, across from the butcher's. The shop is called Deep Marine.
JAMESOh, now I know. Thank you Tania.
 1. James needs to
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. James can't buy what he needs because
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Tania knows
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The place is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Swimming
 • bones
 • healthy
 • life
 • only
 • stroking
Přepis:

Swimming is basically a combination of floating and stroking movement while in the water. Knowing how to swim and doing it regularly can be fun, tiring, healthy, and can also save your life in case of an emergency on the water. It is said it is the only sport that does not put too much pressure on bones and joints (cycling comes close).

? is basically a combination of floating and ? movement while in the water. Knowing how to swim and doing it regularly can be fun, tiring, ?, and can also save your ? in case of an emergency on the water. It is said it is the ? sport that does not put too much pressure on ? and joints (cycling comes close).

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • players
 • quarters
 • scoring
 • team
 • time
 • volleyball
 • water
Přepis:

Water polo team consists of seven players. The game is played like soccer in the water using only one hand at a time to handle the ball. You get points for scoring a goal. Played in a 30 meter pool, over 4 quarters with a duration of 7 minutes per quarter. Ball is the size of a volleyball and yellow.

Water polo ? consists of seven ?. The game is played like soccer in the ? using only one hand at a ? to handle the ball. You get points for ? a goal. Played in a 30 meter pool, over 4 ? with a duration of 7 minutes per quarter. Ball is the size of a ? and yellow.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

These goggles are much (good) better then the red ones.
It is (hard) harder to swim in the ocean then in the pool.
Her swimsuit is (nice) nicer then yours.
This pool is (long) longer then the one in Coventry.
It is (far) further to the Land's End then to the Glenn cove.
The weather is much (warm) warmer then yesterday.

These goggles are much (good) ? then the red ones.
It is (hard) ? to swim in the ocean then in the pool.
Her swimsuit is (nice) ? then yours.
This pool is (long) ? then the one in Coventry.
It is (far) ? to the Land's End then to the Glenn cove.
The weather is much (warm) ? then yesterday.

Cvičení 2: Nahrazování

Write the opposite.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 3: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:

I don't swim very fast. I must swim faster.
Greg thinks the water is not warm enough. He prefers warmer water.
It is not very easy to swim 3 kilometres. David thought it was easier
This game is not very good for us. The other one was better.
The short course pool is not very big. The long course pool is bigger.
You don't work very hard. You must work harder.

Příklad:

The weather is not very nice. It was nicer yesterday.

I don't swim very fast. I must swim ?.
Greg thinks the water is not warm enough. He prefers ? water.
It is not very easy to swim 3 kilometres. David thought it was ?
This game is not very good for us. The other one was ?.
The short course pool is not very big. The long course pool is ?.
You don't work very hard. You must work ?.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • the best
 • the happiest
 • the hardest
 • the quickest
 • the worst
 • the worst
Přepis:

That pass was very quick. It was the quickest I have seen in this match.
Our goalkeeper made a bad mistake. It was the worst mistake he could make.
It was a very happy day for them. It was the happiest day for them.
This swimming contest is very hard. It is the hardest contest in the Netherlands.
Your equipment is very good. Your equipment is the best.
Their results are very bad. Their results are the worst.

That pass was very quick. It was ? I have seen in this match.
Our goalkeeper made a bad mistake. It was ? mistake he could make.
It was a very happy day for them. It was ? day for them.
This swimming contest is very hard. It is ? contest in the Netherlands.
Your equipment is very good. Your equipment is ?.
Their results are very bad. Their results are ?.

Cvičení 5: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • should be
 • should drink
 • should foul
 • should go
 • should use
 • should watch
Přepis:

When you play water polo, you should watch the ball.
It is very late and you get up early, you should go to bed.
There are too many fouls in this game. We should foul less.
The goalkeeper often gets injured therefore he should be very careful.
Swimmers should drink proper amount of water.
You should use front crawl if you want to swim fast.

When you play water polo, you ? the ball.
It is very late and you get up early, you ? to bed.
There are too many fouls in this game. We ? less.
The goalkeeper often gets injured therefore he ? very careful.
Swimmers ? proper amount of water.
You ? front crawl if you want to swim fast.

Cvičení 6: Nahrazování

Write negatives.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Land's End is the westernmost part of England.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

I am not sure whether she won the last competition in Penzance.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Zeptat se na cestu.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají vodního pola a plavání.

Správně používat druhé a třetí stupně přídavných jmen.

Správně používat modální sloveso should.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:25 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.