Lekce 8: Gymnastics

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte:

 • základní výrazy z gymnastiky
 • hovořit o tom, co se stalo v minulosti

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

gymnastika
gymnasta
tělocvična
sportovní hala
cvičení na nářadí
žíněnka
prostná (závodní koberec)
předvádět
záchrana, dopomoc
Gymnasti se odrážejí od pérového můstku.
masové vystoupení
dostat plný počet bodů
získat 8 z 10ti bodů
Dostala plný počet?
Stal se prvním, který získal 10 z 10ti.
ženské disciplíny
přeskok
prostná
kladina
bradla (o nestejné výši žerdí)
Vedla v přeskoku a prostných.
mužské disciplíny
kůň na šíř
kruhy
bradla (o stejné výši žerdí)
hrazda
rondát
pirueta
veletoče
seskok
náskok
akrobatická řada
skok odrazem snožmo
kmih
toč
obrat
salto
přemet
přemet vpřed
přemet vzad
přechod
let
skok odrazem jednonož
Ten poslední skok byl prostě úžasný
sestava
výška
šířka
délka
rovnováha
ohebnost
síla

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
FatmaWere you at the competition in Rotterdam?
AhmetYes, we came back last night?
FatmaWhat was it like? Did you see Aliya Mustafina?
AhmetYes it was impressive. Aliya Mustafina led the vault and floor, but she did not get a perfect score on the bars.
FatmaWhat about the beam? Did she get full marks on the beam?
AhmetYes! Her four somersaults and the final leap were just amazing!
FatmaShe must have joints and muscles of iron, I think.
AhmetNo, she is a person like you and me, but she just exercises hard and more often.
FatmaSorry, what do you mean by that?
 1. Ahmed was at the competition in
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Ahmed came back
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Aliya Mustafina led the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What score did she get on the bars?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What marks did she get on the beam?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. How many somersaults did she do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Her final leap was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. She must have joints and muscles of
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. Ahmed was at the competition in
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. Ahmed came back
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 11. Aliya Mustafina led the
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 12. What score did she get on the bars?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 13. What marks did she get on the beam?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 14. How many somersaults did she do?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 15. Her final leap was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 16. She must have joints and muscles of
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:

The story of a perfect gymnast. When Nadia Comaneci was six, she started training with Bela Karolyi. Bela Karolyi, an ethnic Hungarian living in Romania, was a world-famous coach at that time. The training was long and hard and Nadia did her best. When Nadia Comaneci was 14 she participated at the Olympics in Montreal and scored 10 out of 10 points. She became the first to score perfectly so young. She came home with three gold medals, one silver medal and one bronze from the 1976 Olympics. Bela Karolyi then trained many other world champions among them for example Carry Strug and Kim Zmeskal.

 1. Nadia Comaneci started training when she was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Bela Karolyi's nationality was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Bela Karolyi was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. The training was
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Nadia participated at the Olympics
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. At the Olympics in Montrael she scored
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Nadia came home with
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. She came home with the medals from
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • bars
 • beam
 • display
 • events
 • final
 • floor
 • front
 • get
 • line
 • move
 • spring
 • uneven
 • work
 • wrestling
Přepis:

apparatus work, wrestling mat, spring floor, mass display, to get a score, women's events, floor exercise, balance beam, uneven bars, parallel bars, tumbling line, front handspring, release move , final leap

apparatus ?, ? mat, ? floor, mass ?, to ? a score, women's ?, ? exercise, balance ?, ? bars, parallel ?, tumbling ?, ? handspring, release ? , ? leap

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

 1. I like watching ...
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. This is a very old ...
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The coach is ready for ...
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. You could see her in the mass ...
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Every gymnast wants to get a perfect ...
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. I prefer women's ...
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Unfortunately she fell off the balance ...
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. It's important to perform a smooth ...
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 9. The most difficult is ...
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 10. He is very good at ...
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 5: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

The championship takes place in the gymnasium. (sports hall)
The championship takes place in the sports hall.


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

 7. ?

 8. ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Make past tense.

Příklad:

The jump is bad.
The jump was bad.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Make questions.

Příklad:

The jump was bad.
Was the jump bad?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?

Cvičení 3: Transformace

Make negatives.

Příklad:

The jump was bad.
The jump was not bad.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Make contracted forms.

Příklad:

The jump was not bad. The jump wasn't bad.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

make a sentence in past tense

Příklad:

to stay at the hotel - yesterday - we
We stayed at the hotel yesterday.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

Make past tense.

Příklad:

I like beach volleyball. I liked beach volleyball.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 7: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

I liked beach volleyball.
Did I like beach volleyball?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 8: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

I liked beach volleyball.
I did not like beach volleyball.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Cvičení 9: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

I did not like beach volleyball.
I didn't like beach volleyball.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Did you see the young competitor on TV? Her four somersaults and the final leap were just amazing! She came home with with three gold medals, one silver medal and one bronze.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

The vault, floor exercise, balance beam, and uneven bars belong to the women's events. The pommel horse, still rings, parallel bars, and high bar belong to the men's events.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli zvládat

 • hovořit o gymnastice
 • hovořit o minulosti
Verze 2.0 (2011-12-07 01:25 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.