Lekce 7: Athletics

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte slovní zásobu a fráze týkající se běhu a skoku vysokého. Připomenete si slovní zásobu související s domovem a bydlením. Zopakujete si otázky s pomocným slovesem do a slovosled ve větách.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

nůžky
Jeden ze stylů skoku vysokého se nazývá nůžky.
koleno
Před týdnem jsem si zranil koleno.
kotník
Zvrtla si kotník.
bok
Vnější rameno by nemělo být před boky.
kloub
Bolí mě kyčelní kloub.
sval
Před během je dobré zahřát si svaly.
rameno
Bolí mě rameno.
dech
Lapá po dechu.
laťka
přeskočit
Musíš přeskočit laťku.
flop
Jeden ze stylů skoku vysokého se nazývá flop.
po dolních končetinách
Můžeš se tam dostat pěšky.
sprint
Sprint je má oblíbená disciplina.
noha
Začni s levou nohou.
chodidlo
Nezraň si chodidlo.
země
Musíš se odrazit od země.
běžec
Je dobrou běžkyní na dlouhé vzdálenosti.
tělo
paže
Drž ruce pevně u těla.
teplý, zahřátý
Před během je dobré zahřát si svaly.
udržovat se fit
Abych zůstala ve formě, cvičím denně třicet minut.
zpomalit
Nezpomaluj před cílovou čárou.
maraton
Nyní bych maratón neuběhl.
držitel rekordu
Bolt je držitelem světového rekordu.
boty na skákání
Podívej mám nové boty na skákání.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
ALENAHey Oswald, let's go running after work, what do you say?
OSWALDAre you crazy? Have a look outside, it's snowing.
ALENASo what, you are a tough guy, aren't you?
OSWALDI am of course, but it is dangerous to go running on such a slippery surface.
ALENAI thought you would welcome a small dose of adrenalin.
OSWALDAlena, don't push me, I don't feel like running today.
ALENABut I am afraid to run alone.
OSWALDStay at home then, it's easier.
 1. Alena would
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. The weather
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Alena thought Oswald would
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Alena is
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
MIKEI wonder where my trainers have gone.
LIZHave a look under the sofa.
MIKEThere's nothing there. I must tell you I loved them so much.
LIZWhat about the wardrobe, did you check it?
MIKENothing again. They were blue, sky blue with white stripes.
LIZHow about under your table?
MIKENope, such cute shoes they were.
LIZStop whining and try harder!
 1. Mike is looking for his
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Mike's relationship to his shoes makes him behave
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. The shoes were
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Liz urges mark to be
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 3: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • actively
 • because
 • bodies
 • events
 • imagine
 • intelligent
Přepis:

Athletes are people who actively take part in various sports events. They have perfect bodies and are usually very intelligent although sometimes they are afraid to show it. They don't play sports because they like them, they just can't imagine their life without them.

Athletes are people who ? take part in various sports ?. They have perfect ? and are usually very ? although sometimes they are afraid to show it. They don't play sports ? they like them, they just can't ? their life without them.

Cvičení 4: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • city
 • dangers
 • person
 • phones
 • snow
 • vision
 • weather
Přepis:

A runner is a person who runs. A runner will run in any weather - below zero temperature, rain, snow and burning sun. You can see runners in many parts of the country or city. A runner faces many dangers such as people talking on cell phones, women with kids, old people with bad vision, dogs, bears, etc.

A runner is a ? who runs. A runner will run in any ? - below zero temperature, rain, ? and burning sun. You can see runners in many parts of the country or ?. A runner faces many ? such as people talking on cell ?, women with kids, old people with bad ?, dogs, bears, etc.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

She likes honey.
Does she like honey?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 2: Nahrazování

Pozměňte věty s použitím textu v závorkách.

Příklad:

(where / live?) In Eger.
Where do you live?


 1. ?

 2. ?

 3. ?

 4. ?

 5. ?

 6. ?

Cvičení 3: Transformace

Doplňte větu B tak, aby význam byl stejný jako u věty A.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 4: Transformace

Correct the word order.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Doplňte větu B tak, aby význam byl stejný jako u věty A.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

Doplňte větu B tak, aby význam byl stejný jako u věty A.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Trail running shoes are less cushioned.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

In road races, cushioning is more important.

?

Kontrolní seznam

Po dokončení této lekce byste měli být schopni:

Hovořit o domově a bydlení.

Rozumět základní slovní zásobě a frázím, které se týkají běhu a skoku vysokého.

Tvořit otázky s pomocným slovesem do.

Správně řadit slova ve větě.

Verze 2.0 (2011-12-07 01:25 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.