Lekce 2: Job And Family

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte hovořit o své práci a členech rodiny. Seznámíte se s dalšími přivlastňovacími zájmeny a naučíte se používat sloveso "have got" které znamená "mít, vlastnit".

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

tento
ženatý, vdaná
Jste ženatý/vdaná?
Je ženatý?
rozvedený
Jsou rozvedení?
svobodný, svobodná
Je svobodná? Je volná?
manžel
manželka
To je moje žena.
děti
syn
dcera
Mám dvě děti, syna a dceru.
strýc
teta
(Ona) má strýčka a ten je policistou.
sestřenice, bratranec
To je má sestřenice / můj bratranec.
vnuk
A toto je můj vnuk.
vnučka
babička
děda
přítelkyně
Je to jeho přítelkyně, nebo žena?
přítel
práce
Čím se živíte? / Co je Vaše zaměstnání?
zajímavý
Je vaše práce zajímavá?
jeho
její
pracovník, dělník
Otec je dělník / pracuje v továrně.
úředník, zaměstnanec v kanceláři
zločinec
hudebník
Jeho bratr je zločinec.
učitel, učitelka
Je to učitelka.
popová zpěvačka/zpěvák
Jeho sestra je popová zpěvačka
kněz
Není ženatý, je kněz.
obchodník
podnikatel
Její manžel podniká.
řidič autobusu
tlumočník
lékař
student
Jsem student.
počítačový expert/specialista
Je specialista/expert na počítače.

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?
 56. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
AstridHi Carlos.
CarlosHi Astrid.
AstridCarlos, have you got a sister?
CarlosYes I have.
AstridWhat's her name?
CarlosHer name's Maria.
AstridWhat's her job?
CarlosShe is an entrepreneur.
AstridOh, that's interesting. Is she married?
CarlosNo, she isn't.
AstridSo, is she divorced?
CarlosNo, she isn't, she is single.
AstridAnd have you got a brother.
CarlosYes, I have.
AstridWhat's his name?
CarlosHis name's Roberto.
AstridWhat's his job?
CarlosHe is an IT expert.
AstridOh, and is he married?
CarlosYes, he is.
AstridMm, oh, OK, no problem.
 1. What is Carlos's sister's name?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What's her job?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Carlos's sister is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What is Carlos's brother's name?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What is Carlos's brother's job?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Carlos's brother is:
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Odkrytá doplňovačka

Doplňte text. Použijte slova z nabídky nad textem.

 • His
 • brother
 • got
 • granddaughter
 • has
 • married
 • old
 • politician
 • s
 • sister
Přepis:

My name is Gina. I am married. My husband's job is IT. My mother is a teacher. My father is a politician. My sister is a student, she is in Oxford. My brother is a student too, he is in Berlin. He has got a girlfriend. My grandma is at home, she is old. She has got a husband. Her husband is my grandpa. His name is Paul. I am his granddaughter and my brother is his grandson.

My name is Gina. I am ?. My husband'? job is IT. My mother is a teacher. My father is a ?. My ? is a student, she is in Oxford. My ? is a student too, he is in Berlin. He has ? a girlfriend. My grandma is at home, she is ?. She ? got a husband. Her husband is my grandpa. ? name is Paul. I am his ? and my brother is his grandson.

Cvičení 3: Transformace

U uvedeného člena rodiny změňte mužský rod na ženský a naopak.

Příklad:

boy
girl

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Cvičení 4: Zaškrtávací test

Které slovo se logicky hodí k prvnímu slovu?

Příklad:

book - car, student, house
student

 1. book
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. boyfriend
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. singer
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. job
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. doctor
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. office
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. married
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. grandson
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 5: Doplňovačka

Doplňte chybějící text. Pro každou vynechanou část existuje pouze jedno správné doplnění.

Přepis:
AstridHi Carlos.
CarlosHi Astrid.
AstridCarlos, have you got a sister?
CarlosYes I have.
AstridWhat's her name?
CarlosHer name's Maria.
AstridWhat's her job?
CarlosShe is an entrepreneur.
AstridOh, that's interesting. Is she married?
CarlosNo, she isn't.
AstridSo, is she divorced?
CarlosNo, she isn't, she is single.
AstridAnd have you got a brother.
CarlosYes, I have.
AstridWhat's his name?
CarlosHis name's Roberto
AstridWhat's his job?
CarlosHe is an IT expert.
AstridOh, and is he married?
CarlosYes, he is.
AstridMm, oh, OK, no problem.
AstridHi Carlos.
CarlosHi Astrid.
AstridCarlos, ? you got a sister?
CarlosYes I have.
AstridWhat's ? name?
CarlosHer name's ?.
AstridWhat's her job?
CarlosShe is ? entrepreneur.
AstridOh, that's ?. Is she married?
CarlosNo, she ?'t.
AstridSo, is she divorced?
CarlosNo, she isn't, she is ?.
AstridAnd have you got a ?.
CarlosYes, I ?.
Astrid?'s his name?
CarlosHis ?'s Roberto
AstridWhat's his ??
CarlosHe is an IT expert.
AstridOh, and ? he married?
CarlosYes, ? is.
AstridMm, oh, OK, no ?.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

This is good. - bad
Yes, this is good, but that is bad.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 2: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

It's this model.
It is not this model, it's that model.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Vyberte správné přivlastňovací zájmeno k zájmenu osobnímu.

Příklad:

I
my

 1. He
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. she
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. we
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. it
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. they
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. I
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. you
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 4: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

What's her job? (pop singer)
She's a pop singer.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

I have got a brother.
I haven't got a brother.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

Vyberte zájmeno HIS nebo HER a zeptejte se, co daná osoba dělá.

Příklad:

I've got an uncle in Madrid.
What's his job?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?

Cvičení 7: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

What's your mother's job? (teacher)
My mother is a teacher.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?

Cvičení 8: Transformace

Odpovězte krátce podle vzoru. Znamínko v závorce napoví, zda ANO nebo NE.

Příklad:

Has he got a sister? (+)
Yes, he has.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?
 9. A.
  B. ?
 10. A.
  B. ?
 11. A.
  B. ?
 12. A.
  B. ?
 13. A.
  B. ?

Cvičení 9: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

 1. a. 
  b. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Is he married? Is she single? Are they divorced? I've got two children, a son and a daughter.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

This is my wife. My husband is a businessman. What is your job? I am a student.

?

Cvičení 3: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

His sister is a pop singer. My father is an office worker. He is not married, he is a priest.

?

Cvičení 4: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

She has an uncle and he is a policeman. His brother is a criminal. Is she his girlfriend or his wife?

?

Cvičení 5: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

This is my cousin. She is a teacher. And this is my grandson. He is an IT expert.

?

Kontrolní seznam

Po probrání této lekce byste měli být schopni:

 • základně konverzovat o své rodině a zaměstnání
 • a dále používat sloveso "have" v kladném i záporném tvaru
Verze 2.0 (2011-12-07 01:23 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.