Lekce 1: Meeting People

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte základní fráze a konverzační dovednosti, které potřebujete pro seznamování a představování. Naučíte se také používat sloveso "to be" - být.

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

Ahoj! Dobrý den!
Jak se máte?
Rád vás/tě poznávám.
Jmenuji se James.
Jak se jmenujete/jmenuješ?
Odkud jste/jsi?
Ahoj Davide, to je Jim.
Jaké to je?
Podívej!
Jackovo
příjmení
ty
on
ona
ono
my
oni
to, tamto
moje
tvoje
slavný
úžasný, veliký
překrásný
tak, tolik
co
kdo
seznámit se, potkat
jméno
velmi
dobrý
špatný
to je
starý
Spojené království (nepřesně též Velká Británie)
Polsko
Francie
Německo
Itálie
Slovensko
Maďarsko
Norsko
Španělsko
Portugalsko
Česká republika
Rumunsko
Rakousko
Dánsko
Švédsko

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?

Porozumění

Cvičení 1: Zaškrtávací test

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
ImrichHello, My name's Imrich. What's your name?
MariaMy name's Maria.
ImrichNice to meet you, Maria.
MariaNice to meet you, Imrich.
ImrichWhere are you from?
MariaI am from Slovakia. And you?
ImrichI am from Hungary.
MariaOh, Budapest is great.
 1. Where is Maria from?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Where is Imrich from?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What is Budapest like?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Who is from Slovakia?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Who is from Hungary?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Who is Maria?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. Who is Imrich?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Nice
 • Where
 • am
 • from
 • great
 • meet
 • my
 • name
 • your
Přepis:
ImrichHello, my name's Imrich. What's your name?
MariaMy name's Maria.
ImrichNice to meet you, Maria.
MariaNice to meet you, Imrich.
ImrichWhere are you from?
MariaI am from Slovakia. And you?
ImrichI am from Hungary.
MariaOh, Budapest is great.
ImrichHello, ? name's Imrich. What's ? name?
MariaMy ?'s Maria.
ImrichNice to ? you, Maria.
Maria? to meet you, Imrich.
Imrich? are you from?
MariaI am ? Slovakia. And you?
ImrichI ? from Hungary.
MariaOh, Budapest is ?.

Cvičení 3: Zaškrtávací test

Poslouchejte pozorně a vyberte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
DavidHi Jim!
JimHi David! How are you?
DavidFine, thanks, and you?
JimFine, thanks.
DavidJim, this is my friend Vera.
JimHello, my name's Jim Burns.
VeraHello, my name's Vera Novakova.
JimNice to meet you Vera. Where are you from?
VeraI'm from Prague, from the Czech republic.
JimOh great, Prague is so beautiful!
VeraAnd where are you from?
JimI'm from the USA.
VeraOh, are you from New York?
JimNo, I'm from Chicago.
VeraOh, Chicago is famous for gangsters!
 1. Where is Vera from?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. Who is Vera's friend?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. What is Jim's surname?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. What is Vera's surname?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Where is Jim from?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. What is Prague like?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. What is Chicago like
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 4: Doplňovačka

Doplňte chybějící slova.

Přepis:
DavidHi Jim!
JimHi David! How are you?
DavidFine, thanks, and you?
JimFine, thanks.
DavidJim, this is my friend Vera
JimHello, my name's Jim Burns.
VeraHello, my name's Vera Novakova.
JimNice to meet you Vera. Where are you from?
VeraI'm from Prague, from the Czech republic.
JimOh great, Prague is so beautiful!
VeraAnd where are you from?
JimI'm from the USA.
VeraOh, are you from New York?
JimNo, I'm from Chicago.
VeraOh, Chicago is famous for gangsters!
DavidHi Jim!
JimHi David! ? are you?
David?, thanks, and you?
JimFine, thanks.
DavidJim, this ? my friend Vera
JimHello, my ?'s Jim Burns.
VeraHello, my name's Vera Novakova.
Jim? to meet you Vera. ? are you from?
VeraI'm ? Prague, from the Czech republic.
JimOh great, Prague is ? beautiful!
VeraAnd where are you ??
JimI'm from the USA.
VeraOh, ? you from New York?
Jim?, I'm from Chicago.
VeraOh, Chicago is famous for ?!

Cvičení 5: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

What's your name? (Jacek)
My name's Jacek.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 6: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Where are you from? (the UK)
I'm from the UK.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?

Cvičení 7: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Austria
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • Italy
 • Norway
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Spain
 • Sweden
 • the Czech Republic
 • the UK
Přepis:

I am from Prague, I am from the Czech Republic. She is from Bratislava, she is from Slovakia. We are from London, we are from the UK. He is from Paris, he is from France. You are from Budapest, you are from Hungary. I am from Oslo, I am from Norway. They are from Rome, they are from Italy. It is from Madrid, it is from Spain. We are from Berlin, we are from Germany. She is from Vienna, she is from Austria. He is from Warsaw, he is from Poland]. They are from Bucharest, they are from Romania. You are from Stockholm, you are from Sweden. I am from Lisbon, I am from Portugal. It is from Copenhagen, it is from Denmark.

I am from Prague, I am from ?. She is from Bratislava, she is from ?. We are from London, we are from ?. He is from Paris, he is from ?. You are from Budapest, you are from ?. I am from Oslo, I am from ?. They are from Rome, they are from ?. It is from Madrid, it is from ?. We are from Berlin, we are from ?. She is from Vienna, she is from ?. He is from Warsaw, he is from Poland]. They are from Bucharest, they are from ?. You are from Stockholm, you are from ?. I am from Lisbon, I am from ?. It is from Copenhagen, it is from ?.

Cvičení 8: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Is he from the Czech Republic? (Czech Republic)
No, he's from Poland.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Who's that? (Jacek)
That's Jacek.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Doplňte "is", "are", nebo "am".

Přepis:
JohnWho are you?
AliceI am a doctor.
JohnWhat is your name?
AliceMy name is Alice Smith.
JohnAre you from Prague?
AliceNo, I am not. I am from London.
JohnIs your surname Czech?
AliceNo, it is not. It is English.
Příklad:

He .... a doctor.
He is a doctor.

JohnWho ? you?
AliceI ? a doctor.
JohnWhat ? your name?
AliceMy name ? Alice Smith.
John? you from Prague?
AliceNo, I ? not. I am from London.
John? your surname Czech?
AliceNo, it ? not. It is English.

Cvičení 3: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

David is old.
He is old

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Cvičení 4: Doplňovačka

Doplňte "a", "an", nebo "the".

Přepis:

She is a beautiful woman. He is an old man. His friend is a very good friend. This is an apple. This is a red apple. She is a doctor. He is an actor. He is from the UK. She is a film star. This is a great CD. This is an old CD. He is from the Czech Republic. She is an intelligent person. David is 6 years old, he is a young boy.

Příklad:

This is ... orange.
This is an orange.

She is ? beautiful woman. He is ? old man. His friend is ? very good friend. This is ? apple. This is ? red apple. She is ? doctor. He is ? actor. He is from ? UK. She is ? film star. This is ? great CD. This is ? old CD. He is from ? Czech Republic. She is ? intelligent person. David is 6 years old, he is ? young boy.

Cvičení 5: Doplňování s výběrem

Vyberte nejvhodnější možnost pro doplnění každé z následujících vět.

 1. How ____ you?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. What is ____ name?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Where are you ____?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. My name ____ Mary.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. What is it ____?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Yes, it ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. He is ____ the UK.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. No, it ____.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Hello, my name's Jim. What's your name? My name's Maria. Nice to meet you, Maria. Nice to meet you, Jim.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Where are you from? I am from Slovakia. And you? I am from Hungary. Oh, Budapest is great.

?

Kontrolní seznam

Po absolvování této lekce byste měli být schopni:

 • základní konverzace při setkání s anglicky hovořícími lidmi
 • používat sloveso být v kladném i záporném tvaru
 • pojmenovat anglicky řadu evropských zemí
Verze 2.0 (2011-12-07 01:23 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.