Lekce 5: Hobbys

Zpět

Cíle a zaměření

V této lekci se naučíte hovořit o koníčcích a oblíbených činnostech. Kromě toho si procvičíte používání slov "nicht" a "kein".

Gramatické zaměření této lekce:

Slovní zásoba

(Pl. Hobbys)koníček
mít rád
ne
sport
Nerad sportuje. Nemá rád sport.
sportovat
rád
Ráda sportuje.
Nerada sportuje.
mluvit
vařit
jít
chodit, cestovat pěšky
jít na procházku
hrát
hrát na nástroj
(Pl. Flöten)flétna
(Pl. Violinen)housle
(Pl. Gitarren)kytara
(Pl. Klaviere)klavír
hrát na klavír
Hraji na klavír.
zpívat
číst
jezdit na koni
jezdit na kole
hudba
klasický
jazz
pop
lidová hudba
rocková hudba
považovat za dobré
jet
moci, umět
auto
řídit auto
Umíte řídit auto?
(Pl. Clubs)klub
(Pl. Discos)disko
(Pl. Kinos)kino
Chodím často do kina.
Chodím na diskotéku.
nikdy
zřídka
někdy
často
čas
volný čas
dělat
Co děláš ve volném čase?
čtu Braillovo písmo
(Pl. Bücher)kniha
(Pl. Zeitungen)noviny
(Pl. Zeitschriften)časopis
literatura
Rád čtu knihy.
rád
nudný
najít, považovat
Co si myslíš o té knize?
Ta kniha mi přijde nudná.
zajímavá
zajímat se o
o co
O co se zajímáš?
Zajímá se o literaturu.
poslouchat hudbu
plavat
(Pl. Fremdsprachen)cizí řeč
psát na stroji
pomalu
rychle
je mi líto
(Pl. die LKWs)nákladní auto (Pozn.: Zkratka pro Lastkraftwagen)
jiné koníčky
(Pl. Reisen)cesta
(Pl. Hunde)pes
(Pl. Katzen)kočka
Mám kočku.
krásný
ošklivý
dobrý
špatný
milý
skvělý
ošklivý
objednat jídlo
dívat se na televizi
dívám se na televizi
hrát na počítači
házená
každý
jiný

Procvičování slovní zásoby

Cvičení 1: Procvičování slovíček

Doplňte správný překlad pro každý z následujících výrazů.

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 16. ?
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. ?
 40. ?
 41. ?
 42. ?
 43. ?
 44. ?
 45. ?
 46. ?
 47. ?
 48. ?
 49. ?
 50. ?
 51. ?
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?
 56. ?
 57. ?
 58. ?
 59. ?
 60. ?
 61. ?
 62. ?
 63. ?
 64. ?
 65. ?
 66. ?
 67. ?
 68. ?
 69. ?
 70. ?
 71. ?
 72. ?
 73. ?
 74. ?
 75. ?
 76. ?
 77. ?
 78. ?
 79. ?
 80. ?
 81. ?
 82. ?
 83. ?
 84. ?
 85. ?
 86. ?
 87. ?
 88. ?
 89. ?
 90. ?
 91. ?
 92. ?
 93. ?

Porozumění

Cvičení 1: Co je správně

Zvolte správnou odpověď.

Nahrávka:
Přepis:
AngelaMagst du Musik, David?
DavidJa, natürlich mag ich Musik.
AngelaWas hörst du?
DavidIch mag Jazz, Modern Jazz und alternative Music. Und du?
AngelaAch, ich höre alles. Ich mag Pop, klassische Musik und auch Volksmusik.
DavidVolksmusik? Volksmusik finde ich schrecklich.
AngelaNaja, jeder ist anders. Wir können auch über Sport sprechen. Treibst du Sport?
DavidIch treibe selten Sport. Meistens sehe ich fern oder spiele Computer.
AngelaDas finde ich langweilig. Ich spiele nie Computer. Ich wandere gern und spiele gern Handball. Und ich treffe mich oft mit Freunden.
 1. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 7. a. 
  b. 
  c. 
  ?
 8. a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 2: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Meistens
 • langweilig
 • natürlich
 • nie
 • oft
 • schrecklich
 • selten
Přepis:
AngelaMagst du Musik, David?
DavidJa, natürlich mag ich Musik.
AngelaWas hörst du?
DavidIch mag Jazz, Modern Jazz und alternative Music. Und du?
AngelaAch, ich höre alles. Ich mag Pop, klassische Musik und auch Volksmusik.
DavidVolksmusik? Volksmusik finde ich schrecklich.
AngelaNaja, jeder ist anders. Wir können auch über Sport sprechen. Treibst du Sport?
DavidIch treibe selten Sport. Meistens sehe ich fern oder spiele Computer.
AngelaDas finde ich langweilig. Ich spiele nie Computer. Ich wandere gern und spiele gern Handball. Und ich treffe mich oft mit Freunden.
AngelaMagst du Musik, David?
DavidJa, ? mag ich Musik.
AngelaWas hörst du?
DavidIch mag Jazz, Modern Jazz und alternative Music. Und du?
AngelaAch, ich höre alles. Ich mag Pop, klassische Musik und auch Volksmusik.
DavidVolksmusik? Volksmusik finde ich ?.
AngelaNaja, jeder ist anders. Wir können auch über Sport sprechen. Treibst du Sport?
DavidIch treibe ? Sport. ? sehe ich fern oder spiele Computer.
AngelaDas finde ich ?. Ich spiele ? Computer. Ich wandere gern und spiele gern Handball. Und ich treffe mich ? mit Freunden.

Cvičení 3: Doplňovačka

Pozorně si poslechněte nahrávku a potom vyplňte vynechaná místa v níže uvedeném textu s použitím stejných slov.

Nahrávka:
Přepis:
BeamtinHerr Gregorini, können Sie Französisch sprechen?
Herr GregoriniNein, ich kann kein Französisch.
BeamtinKönnen Sie Spanisch?
Herr GregoriniJa, das kann ich.
BeamtinKönnen Sie tippen?
Herr Gregorinija, ich kann tippen, aber ich bin langsam.
BeamtinKönnen Sie Braille lesen?
Herr GregoriniNein, tut mir Leid, das kann ich nicht.
BeamtinKönnen Sie Auto fahren?
Herr GregoriniJa, das kann ich.
BeamtinUnd können Sie einen LKW fahren?
Herr GregoriniNein, ich kann keinen LKW fahren.
BeamtinWas machen Sie in Ihrer Freizeit, Herr Gregorini?
Herr GregoriniIch fahre gern Fahrrad.
BeamtinHaben Sie noch andere Hobbys?
Herr GregoriniIch spiele Violine.
BeamtinOh, das finde ich sehr interessant. Ich interessiere mich auch für klassische Musik.
BeamtinHerr Gregorini, können Sie Französisch ??
Herr Gregorini?, ich kann kein Französisch.
BeamtinKönnen ? Spanisch?
Herr GregoriniJa, das ? ich.
BeamtinKönnen Sie ??
Herr Gregorinija, ich kann tippen, aber ich bin ?.
BeamtinKönnen Sie Braille ??
Herr GregoriniNein, tut mir ?, das kann ich nicht.
BeamtinKönnen Sie Auto ??
Herr GregoriniJa, das kann ich.
BeamtinUnd können Sie einen ? fahren?
Herr GregoriniNein, ich kann ? LKW fahren.
BeamtinWas machen Sie in Ihrer ?, Herr Gregorini?
Herr GregoriniIch fahre ? Fahrrad.
BeamtinHaben Sie noch ? Hobbys?
Herr GregoriniIch ? Violine.
BeamtinOh, das finde ich sehr ?. Ich interessiere mich auch ? klassische Musik.

Procvičování gramatiky

Cvičení 1: Transformace

Antworten Sie. Achten Sie auf die Reflexivpronomen und die Adjektivendungen.

Příklad:

Wofür interessierst sich dein Vater? (klassische Musik)
Er interessiert sich für klassische Musik.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 2: Doplňovačka

Auswahl Verben mit Präpositionen.

Přepis:

Ich (danken für) danke Ihnen für das neue Auto. Wir (bitten um) bitten Sie um nicht laut zu sprechen. Er (kommen von) kommt von Tschechien. (Wohnen in) wohnst du in dem neun Haus? Sie (sich interessieren für) interessieren sich für Klavier spielen.

Ich (danken für) ? Ihnen ? das neue Auto. Wir (bitten um) ? Sie ? nicht laut zu sprechen. Er (kommen von) ? Tschechien. (Wohnen in) ? du ? dem neun Haus? Sie (sich interessieren für) ? sich ? Klavier spielen.

 1. Ich ____ ins Kino mit den Freunden gehen.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 2. ____ du mit mir spazieren gehen?
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 3. Wir ____ nicht Sport treiben.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 4. Er ____ Musik hören.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 5. Ihr ____ fernsehen
  a. 
  b. 
  c. 
  ?
 6. Sie ____ Auto fahren.
  a. 
  b. 
  c. 
  ?

Cvičení 4: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Hat sie Kinder?
Nein, sie hat keine Kinder.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?
 8. A.
  B. ?

Cvičení 5: Transformace

Pozměňte strukturu každé věty podle modelového příkladu.

Příklad:

Wie findest du den Film? (langweilig) Ich finde den Film langweilig.

Wie findest du klassische Musik? (schön) Ich finde klassische Musik schön.

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Cvičení 6: Odkrytá doplňovačka

Použijte slova z níže uvedeného seznamu k doplnění vynechaných částí textu.

 • Kann
 • Kannst
 • Können
 • Könnt
 • kann
 • kann
 • kann
 • können
 • können
Přepis:

Können Sie Spanisch sprechen? Ja, ich kann Spanisch sprechen. Kann er Auto fahren? Nein, er kann nicht Auto fahren. Aber wir können Auto fahren. Kannst du kochen? Naja, ich kann eine Suppe kochen. Könnt ihr bitte leise sein? Nein, aber wir können draußen spielen.

? Sie Spanisch sprechen? Ja, ich ? Spanisch sprechen. ? er Auto fahren? Nein, er ? nicht Auto fahren. Aber wir ? Auto fahren. ? du kochen? Naja, ich ? eine Suppe kochen. ? ihr bitte leise sein? Nein, aber wir ? draußen spielen.

Cvičení 7: Transformace

Formulieren Sie Fragen.

Příklad:

du - können - Spanisch
Kannst du Spanisch?

 1. A.
  B. ?
 2. A.
  B. ?
 3. A.
  B. ?
 4. A.
  B. ?
 5. A.
  B. ?
 6. A.
  B. ?
 7. A.
  B. ?

Diktát

Cvičení 1: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Lisa ist langweilig. Sie hat keine Hobbys. Ja, sie interessiert sich nicht für Musik und sie macht nie Sport. Sie besucht niemanden und sie geht nicht in die Disco.

?

Cvičení 2: Diktát

Nejprve si poslechněte kompletní nahrávku. Poté přejděte do textového vstupního pole a použijte klávesu „>“ k přehrávání diktátu po částech a diktovaný text zapisujte. Více informací naleznete v nápovědě ke cvičení.

Nahrávka:
Přepis:

Sie kann nicht kochen und sie kann keine Fremdsprachen. Aber sie spielt Gitarre. Das macht sie nur für David. Sie spricht nur über ihn.

?

Kontrolní seznam

Po ukončení této lekce byste měli být schopni hovořit o svých oblíbených činnostech a správně používat "nicht" a "kein".

Verze 2.0 (2011-12-07 01:24 CET)
Varování: Přehrávač médií nedostupný. Použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu.